JoomlaLock.com All4Share.net

Gülzâr-ı Hâcegân

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN CAMİİ VE KÜLLİYESİ TEMEL ATMA MERASİMİ

BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başlanan programda Tevbe sûresinin "Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." mealindeki ayeti kerimeleri kıraat edildi.

Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi ve İmam Efendi Derneği'nin hizmetlerinden bahsedilen program, Dernek Başkanımız Vahdettin ŞİMŞEK Hocamızın yaptığı konuşma ile devam etti.

Son olarak İlimiz kanaat önderlerinden Veli VELİOĞLU Hocaefendi'nin dualarıyla birlikte temel atma merasimine geçildi. Temel atma merasimini takiben misafirlerimize yemek ikramında bulunuldu.

Programa teşrif ettiklerinden dolayı Üstadımız Yakub HAŞİMİ Hocaefendi Hazretleri'ne (ksa), İlimiz kanaat önderlerine, mülki erkâna ve tüm halkımıza teşekkürlerimizi bildiririz. Cenâbı Hak cümlesinden razı ve memnun olsun...

Külliye için bağış yapmak isteyenler yardımlarını İmam Efendi Derneği'nin Kuveyt Türk Erzurum Şubesi hesaplarına yatırabilirler.

IBAN NO: TR54 0020 5000 0085 4110 8000 01

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ


 

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN CAMİİ VE KÜLLİYESİ TEMEL ATMA MERASİMİ

Gülzâr-ı Hâcegân Camii ve Külliyesi temel atma merasimine tüm halkımız davetlidir

08 TEMMUZ 2013 PAZARTESİ

SAAT:13:00

İSTASYON MAH. ERZURUM HALI SAHA ARKASI DADAŞKÖY YOLU MEVKİİ

İrt. Tel: 0 505 615 10 82

GÜLZAR-I HACEGAN DERGİSİ TEMMUZ 2013 SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi Temmuz 2013 sayısı “TAKVA” mevzusuyla okurlarıyla buluşuyor. Takvaya ulaşmakla neticelenmesi ümid edilen Ramazan ayı içerisinde bu konunun işlenmesi dergimizin bu ayki sayısının önemini bir kat daha artırıyor.

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN her zamanki gibi Hâce Hazretleri’nin (ksa) sohbetleriyle başlıyor…

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “HİMMET, KÂMİLİN NÂKIS HAKKINDAKİ DUASIDIR” başlıklı sohbetleri İslâm dünyasında çokça tartışılan bir “himmet” mes’elesini vazıha kavuşturarak, ifrat ve tefritten uzak bir idrakle anlaşılmasını sağlıyor…

Hâce Hazretleri (ksa) sohbetlerinde Bunun gerek Kur’ân-ı Kerim’de gerek hadisi şeriflerde ve gerek vakıatta örnekleri ziyadedir. Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Zülkarneyn’in (as) kavminin sâlihlerinden, imanda kemâl bulmuş insanlarından bir dua istemesi; “…E’înûnî bi kuvveti” (el-Kehf: 18/95) buyuruyor ayeti kerimede. Bu kuvvetten kasıt, manevi kuvvetlerinizle bana iânede bulunun, yardım edin. Bu onlardan bir himmet isteyiştir. Bu bir himmettir.” buyuruyorlar.

Bilhassa bayan okurlarımıza bir müjde olarak belirtelim ki Temmuz sayımızdan itibaren “Ed-Durûsu’l-İrfân fî Zâviyetu’n-Nisvân” başlığı altında Hâce Hazretleri’nin (ksa) bayan ihvanlara yaptıkları sohbetleri deşifre ederek sizlerle paylaşacağız. Bu ayki sohbetin başlığı:ALLAH İNDİNDE "SENSİZ" YAPTIĞIN TAAT MAKBULDÜR”

Aylık mevzuun işlendiği Netice-i Meram bölümünde de Vahdettin ŞİMŞEK, “TAKVA ELBİSESİ HER MÜ’MİNE GEREKLİDİR”; Ahmed HÂŞİMÎ “MÜTTAKİ ALLAH’IN EMİN OLDUĞU KİŞİDİR”; Abdulkadir VİSÂLÎ: TAKVA ALLAH’A GERÇEK MÂNÂDA KUL OLMAKTIRve Andelib; “TAKVA KALBİN AMELİDİR” başlıklı makaleleriyle “takva”yı anlamamıza yardımcı oluyorlar.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Nizâmeddin SALTAN - ZÂLİMLER VE ZULÜM HAKKINDA SÜNNETULLÂH -3 (Zulüm Kanunu)

Sâlik-i İrfân – “HAZRETİ SIDDÎK’TA (RA) RAHMET-ADALET DENGESİ”

Tamer DOYMUŞ - “RAMAZAN-I ŞERİF”

Yûsuf-i Kenân - “RAMAZAN AYINI ÇOCUKLARIMIZA DA YAŞATALIM”

İrfan AYDIN - AFRİKA DOSYASI -4

Süleyman TALAN - AKÂİD

İhsan PARLAK - TARİHTEN DAMLALAR BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? -1

Şeb-i Vuslat – DİKENLER ARASINDA YETİŞEN BİR GÜL; “Hz. DÜRRE binti EBÛ LEHEB (r.anha)”

Habibe TUBA - TOHUM TOPRAĞA DÜŞMEDEN FEYZE KAVUŞAMAZ, MÜTEVAZI OLANI RAHMAN’IN RAHMETİ BÜYÜTÜR

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Çarşamba, 05 Haziran 2013 16:56

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2013 HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2013 HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi’nin “Zühd” konusunu mevzu ettiği Haziran 2013 sayısı çıktı…

HÂCE HAZRETLERİ’nin (ksa) Müslümanların çok konuştukları ama bir türlü başaramadıkları ittihad mevzuu üzerine yapmış oldukları “İSLÂM DEVLETİNİ ÖNCE GÖNÜLLERDE KURACAĞIZ” başlıklı sohbetleri ile dergimize başlıyoruz.

İslâm âleminin kanayan yarası olan Suriye meselesi ekseninde gelişen sohbet bu mevzunun neden bu kadar zamandır çözülemediğinin sebeplerini bildiriyor.

Hâce Hazretleri (ksa) sohbetlerinde; “...Bir de intikam cephesinden bakanlar var. Onların da ifadesi şu, diyorlar ki; ‘İnsanlar Hakk’ın emirlerine isyan ettikleri, ahkâm-ı ilâhiye’yi yüceltmedikleri, i’lâ-i kelimetullah adına yaşamadıkları için Cenâbı Hak intikam alıyor.’

Bir örnek veriyorlar… Bir insanın bir bağı, tarlası bostanı olsa. O bostana bakmasa, ilgilenmese o bostanı ayrık otları, yaban ağaçları, dikenler, çalı çırpı kuşatmış, Bostan daha girilecek durumda olmasa. Adam bakar ki ben elime bir orak alsam temizlemeye çalışsam bunun altından kalkamam. Ne yapar adam, andız yakmak gibi o bostanı ateşe verir ki o çalı çırpı, dikenler yansın, temizlensin.

Cenâbı Hak dünyayı Müslümanlara teslim etti. Çünkü insanı halife olarak yarattı Cenâbı Hak, kendi adına icraatta bulunsun diye yarattı. Ve yeryüzünün varisleri olarak Müslümanları tayin etti.

ENNEL ARDA YERİSUHA İBADİYUSSALİHUN (El-Enbiya 21/105)

buyurdu.

Müslümanlar bu emaneti taşıyamadılar. Bu bostana gereği gibi bakamadılar, yani Allah adına icarda bulunamadılar. Cenâbı Hak dünyayı bize -lâ teşbih- icara vermiş. Çalışın, yarısı bize, yarısı size. Allah’ın hakkını da unutmayın, ihmal etmeyin. Biz, hepsi bizim demişiz. Bu sefer bu dünya bostanını diken sarmış. Cenâbı Hak da bunu temizlemek için her yeri ateşe veriyor. Çalıyı çırpıyı, bu dikeni, ayrık otlarını temizlemek için dünyayı ateşe veriyor. Bakın bütün Müslüman ülkelerinde ateş var, gözyaşı var, kan var. Bu şekilde dünyayı temizliyor ve Müslümanlardan da intikam alıyor.” Bir grup ulemâ da meseleye bu cepheden bakmış…” buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde de yazarlarımız “ZÜHD” mevzuunu işledikleri makalelerinde Vahdeddin ŞİMŞEK: “BUGÜNÜN ZÜHDÜ HALKIN İÇİNDE HAKLA BERABERLİKTİR” başlığı altında: “Hâcegân ekolünde zahidliğin esası budur. Yani hem halkla birlikte yaşayacak onların irşadıyla meşgul olacak hem de gönlünde kendisini Hak’tan gaflete düşürecek her türlü dünya menfaatinden uzak duracak” diyor

Abdulkadir VİSÂLÎ: “EL KÂRDA GÖNÜL YARDA” başlıklı makalesinde: “Zühd de bu manada ele alındığında onun şeriate, tarikate, hakikate vs. taalluk eden cihetlerinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biz, burada, kendisini şeraitten müstağni görmeyen, hakikatle uygunluğun sancısını içerisinde taşıyan bir tarikate göre “zühd”ü ele almaya çalışacağız inşaallah.” diyor.

ANDELİB ise “ZÜHD FARZI AYNDIR” başlığı altında “ Cenâbı Hak, bir insanda iki kalp yaratmadı. Allah sevgisinin gönülde yer etmesini istiyorsak dünya sevgisini gönülden atmalıyız. Şair öyle diyor,

Sür çıkar ağyarı dilden tâ tecelli ede Hak

Padişah konmaz saraya hâne mamur olmadan”

diyerek mevzudan gönül kabına doldurulanları bizlerle paylaşıyor.


DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Nizâmeddin SALTAN “ZALİMLER VE ZULÜM HAKKINDA SÜNNETULLAH (ZULÜM KANUNU)-2”

Sâlik-i İrfân – “AŞK MEYDANINDA BİR GÜVERCİN”

Ahmed BAŞAR – “HOCA MUSTAFA EFENDİ”

Tamer DOYMUŞ - “HAKK’IN RIZASINI KAZANMAK”

İHSAN PARLAK – “VEFA”

İRFAN AYDIN - “AFRİKA DOSYASI -3”

EMİN ÖZEN – “TEVAZU”

HÜSEYİN SAVUL - “İMAN”

ŞEB-İ VUSLAT – EFENDİMİZ’İN (sav) ŞEMÂİL-İ ŞERÎFİNİ ANLATAN SAHABELERDEN “HZ. ÜMMÜ MA’BED (r.anha)”

HABİBE TUBA - BİR ZAMAN GELECEK, FAKİRLİK KÜFRE YAKLAŞACAKTIR

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...


Abone Olmak İçin Tıklayınız...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort