JoomlaLock.com All4Share.net

Gülzâr-ı Hâcegân

gulzari_haceganin_mart_2013_sayisi_cikti

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi 2013 Mart sayısı “Tasavvufun İnsan Hayatına Kazandırdıkları” konusuyla çıktı.

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “ZAMANIN MÜRŞİDİ ZAMANA GÖRE, ZAMANIN MÜRİDİ DE ZAMANA GÖREDİR” başlıklı sohbetlerinin ilk bölümünü istifadenize sunuyoruz.

Kendilerine yöneltilen: “Tasavvuf hakkında, tasavvufun dindeki yerini gösterme adına, tasavvufun hak olduğunu anlatma maksadıyla telif edilen kitaplara, mecmualara baktığımızda bu eserlerde tasavvufu delillendirme ihtiyacı hissedildiğinin görüldüğü; tasavvufa olumlu cepheden bakan ehl-i ilim diyebileceğimiz kişilerin dahi onu yaşanması gereken bir hal olmaktan ziyade bilinmesi, talim edilmesi gereken fıkıh, hadis, tefsir gibi bir ilim dalı gibi algıladığını; bu bakış, bu yaklaşım tarzı ile üretilen eserlerin ise ehline çok sığ geldiği, sanki bal kavanozunun dıştan yalanması gibi bir izlenime sevk ettiğini, sanki büyük bir okyanusun kıyısına gelip içine girilemediğinin müşahede edildiği günümüzde “Hal ilmi olan tasavvufu” nasıl anlatabiliriz?” sualine karşılık söyle buyuruyorlar:

“El-Hâlu lâ ya’rifu bil kâl” buyurmuş büyüklerimiz. Hal ilmi, mânâ ilmi söz ile, anlatımla anlaşılabilir bir şey değil.

Bir insana deseniz ki şekeri tarif et. Size şeker tatlıdır, der. Ama nasıl tatlıdır diye sorsanız tadı tarif edemez. Şekeri ve tadı tarif edebilmesi için bize şeker ikram etmesi lazım. Şekeri ağzınıza alacaksınız ki tadı anlayabilesiniz ve şekerin ne olduğu hakkında bir fikriniz olsun.

Tasavvuf da İslâmiyetin şekeri gibidir lâ teşbih. Şekere tatlıdır dememiz gibi tasavvuf da güzeldir diyoruz. Ama nedir bu güzellik, o tat nedir diye sorulduğunda oradan ötesi yok. Biz kitabî olarak, ilim açısından tasavvufun tarihçesini işleyebiliriz, anlatabiliriz. Tasavvuf nasıl/niçin başlamıştır, kimlerle değişmiş ve devam etmiştir, insan üstündeki etkisi, tasavvufun insan eğitimindeki rolü nedir, bunlar konuşulabilinir, yazılabilinir ama tasavvufun kendisi ancak yaşanır.

Tasavvuf aşktır…  Aşkın tarifi var mı? Yok… Âşığın tarifi vardır, aşkın tarifi olmaz. Bu-güne kadar da yapan çıkmamıştır. Hiçbir âşık aşkı tarif etmemiş. Ama aşığı tarif edebiliriz. Mevlânâ’ya da sormuşlar aşk nedir, “Mevlânâ ol, gör.” buyurmuş…

Netice-i Meram bölümünde Vahdettin ŞİMŞEK, “TASAVVUFUN İNSAN HAYATINA KAZANDIRDIKLARI”; Ahmed HÂŞİMÎ “TASAVVUF ÖNCELİKLE ÂLİMLERİN İHTİYACIDIR”; Abdulkadir VİSÂLÎ: GÜZEL AHLÂKIN KÖKLERİ KALPTE MEYVELERİ AMELLERDEDİR” Andelib ise: “TASAVVUF İSLÂM’IN ÖZÜDÜR” başlıklı makaleleriyle konuyu farklı cephelerden inceliyorlar.

Konuya Nisan sayımızda “Tasavvufun Toplum düzenine katkıları”nı işleyerek devam edeceğiz, inşaallah.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Nizâmeddin SALTAN “İHTİLAF VE İHTİLÂFA DÜŞENLER HAKKINDA SÜNNETULLAH-4 (İHTİLÂF KANUNU).”

Yaşar BAYAR – “NÂBÎ’NİN HASBAHÇESİNDE KORLAŞAN ATEŞ SADÂLARI -2”

Fıkıh Köşesi – AİLE HAYATI – EVLİLİKLE DOĞAN MALİ HAK ve SORUMLULUKLAR

Tamer DOYMUŞ - “ÂLEMLERE RAHMET (sav)”

Sâlik-i İRFAN – “ÜÇ DUA”

İRFAN AYDIN “MISIR DOSYASI -2”

YUSUF-İ KEN’AN “HER ÇOCUK FARKLI BİR DÜNYADIR”

Yusuf YILDIRIM – ALLAH YOLUNDA KARDEŞLİK -1

Şeb-i VUSLAT – EŞİNİN HİDAYETİNE VESİLE OLAN ANNEMİZ “Hz. ÜMMÜ HAKEM BİNTİ HARİS “

Rabbimiz celle ve âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Abone Olmak İçin Tıklayınız…

Perşembe, 07 Mart 2013 03:22

İSTANBUL SOHBETİNE DAVET

YAKUB HASİMİ HOCAEFENDİ'NİN (KSA) İSTANBUL SOHBETİNE DAVET

HÂCEHAZRETLERİ'NİN (ksa) 07 MART PERŞEMBE ve 09 MART CUMARTESİ GÜNLERİ İSTANBUL NUR MESCİDİ DERNEĞİ'NDE YAPACAKLARI SOHBETLERE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

İrt Tel: 0 553 317 96 93

Cuma, 08 Şubat 2013 01:17

AKSARAY SOHBETİNE DAVET

yakub_hasimi_hocaefendinin_09_subat_aksaray_sohbetine_davetHÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa) 09 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ AKSARAY YUSUF HAKİKİ BABA DERNEĞİ'NDE YAPACAKLARI SOHBETE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

İrt. Tel: 0 505 615 10 93

Salı, 05 Şubat 2013 08:29

GÜLZARI HACEGANIN ŞUBAT SAYISI ÇIKTI

gulzari_haceganin_subat_2013_sayisi_cikti

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi 2013 Şubat sayısı çıktı... “Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem 68/4) ayeti kerimesinin açtığı pencereden yola çıkarak “Güzel ahlâk” mevzusunun işlendiği Şubat 2013 sayımızda, birbirinden faideli makaleler zihin ve gönül dünyamızı nurlandırmaya devam ediyor…

HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa) kendilerine tevcih edilen bir sual üzere yaptıkları “Sünnet-i seniyye” konulu sohbetleri ile dergimiz sayfalarını açıyor.

HÂCE HAZRETLERİ (ksa) “MUHAMMEDÎ BAKIŞ DEĞİL MUHAMMED’E (sav) BAKIŞ” başlıklı sohbetlerinde:

“Sünnet sırf sakal mı, ibadet sırf namaz mı, farz sırf örtü mü?..” Bunlar saçma sapan fikirler, nasıl sözler bunlar, nedir bunlar?.. Yuvarlak bir kelime, “Muhammedî bir bakış.” Nedir o Muhammedî bakış, nereyi gösteriyor, ne görünüyor o bakışın içinde? Kimdir Muhammed (aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm) nasıl biridir, nasıl bir şahsiyettir? Özellikleri, sıfatları, ahlâkı, karakteri, kişiliği, tavrı… Onu anlat. Bir sakız veriyorlar milletin ağzına çiğneyin durun; “Hz. Muhammed (aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm) gibi bakabilmek”. O bütün kâinata bakmış. O’na Allah adeta mercek bir göz vermiş. O bütün kâinata bakmış. O’nun gibi sen her şeye bakabilir misin?

Allah bize “Muhammedî bir bakış” emretmiyor. “Muhammed’e bakışı” emrediyor. Siz O’na bakın, buyuruyor. Muhammedî bakış oldu mu, kendimizi Muhammed’in yerine koyuyoruz bu sefer, oradan konuşuyoruz... buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde Vahdettin ŞİMŞEK, “MÜ’MİNE KARŞI ZİLLET KÂFİRE KARŞI İZZET”, başlıklı makalesinde güzel ahlakı, Peygamberlerden sonra insanlığın ufuk noktası olan Hz. Ebu Bekir (ra) efendimiz üzerinden değerlendiriyor.

Ahmed HÂŞİMÎ “ALLAH’A YAKLAŞMAK ÇOK İBADETLE DEĞİL ANCAK AHLÂK İLEDİR” başlıklı makalesinde Hâcegân yolunda önceliğin neden ahlakın güzelleşmesine hasredildiğini işliyor.

Abdulkadir VİSÂLÎ ise: “DİN GÜZEL AHLÂKTIR” başlıklı makalesinde güzel ahlakın ancak Müslüman ve muvahhid bir şahsiyette olabileceğini anlatıyor.

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN “Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah” başlıklı makalesinde Sevr mağarasında Efendimiz’in verdiği görevi küçük yaşına rağmen bihakkın yerine getiren Hz. Abdullah’ın (ra) hayatını aktarıyor.

Nizâmeddin SALTAN “İHTİLAF VE İHTİLÂFA DÜŞENLER HAKKINDA SÜNNETULLAH (İHTİLÂF KANUNU).” başlıklı makalesine üçüncü bölümüyle devam ederken, Yaşar BAYAR“NÂBÎ’NİN HASBAHÇESİNDE KORLAŞAN ATEŞ SADÂLARI -1” makalesiyle Peygamber aşığı Şair Nabi’nin dizeleri eşliğinde geçmiş ile günümüzü kıyaslıyor.

Dr. Basri ÖGE “Hürriyet” makalesiyle asıl hürriyetin Allah’tan başka hiçbir sebebe bağlanmamak, olduğunu aktarıyorlar.

Tamer DOYMUŞ - “Resûlullah’a (sav) İttiba” başlıklı makalesinde ittibayı ayeti kerimelere ışığında delillendiriyor.

Sâlik-i İRFAN “Sevdirilen Üç Şey” makalesiyle Allahu Teâla’nın, Efendimiz’in ve sair büyüklerin sevdikleri üçer özelliği aktarıyor.

İRFAN AYDIN Afrika’nın en etkin Müslüman ülkesi olan Mısır’ı ve buradaki İslâmî gelişmeleri “Mısır Dosyası -1” başlığı altında işliyor.

YUSUF-İ KEN’AN “Çocuk Eğitiminde Kutsal Mekânları Ziyaret ve Umre” başlığı altında çocuklar ve gençler için mukaddes beldeleri ziyaretin önemini aktarıyor.

Süleyman TALAN Hoca “Huzur İkliminin Gülleri” ve Hüseyin SAVUL “Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi” makaleleriyle dergimize katkı sağlıyorlar.

Gülzâr-ı HÂCEGÂN dergisi olarak yarınımızın sermayesi olan gençlerimizin makalelerine onları gayretlendirmek, araştırmaya sevk etmek, bilgi becerilerini artırmak maksadıyla zaman zaman yer veriyoruz. Bu ay da Genç Fidanlarımızın “Cimrilik ve Cömertlik” başlıklı makalesini okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.

Musahabetu’n-Nisvân Bölümünde ise Şeb-i VUSLAT "Uhud Harbi'nin Mücâhidesi Hz. Ümmü Ümâre (r.anha)"nın hayatlarını bir ibret levhası halinde önümüze koyuyorlar.

Rabbimiz celle ve âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Abone Olmak İçin Tıklayınız…

Cuma, 18 Ocak 2013 02:01

MEVLİD KANDİLİNE DAVET

MEVLİD KANDİLİNE DAVET

 

KASR-IÂRİFÂN DERNEĞİ'NİN

MEVLİD KANDİLİ MÜNASEBETİYLE DERUHTE ETTİĞİ

MEVLİD KANDİLİ SOHBETİNE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort