JoomlaLock.com All4Share.net

Gülzâr-ı Hâcegân

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN CÂMİİ VE KÜLLİYESİNİN İNŞAATI BAŞLADI

İmam Efendi Derneği’nin öncülüğünde GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ’nin katkılarıyla yapılacak olan “GÜLZÂR-I HÂCEGÂN CAMİİ VE KÜLLİYESİ”nin inşaatına ilk kazma vuruldu...

Erzurum ili Yakutiye ilçe sınırları içerisinde inşa edilecek ve bünyesinde birçok sosyal hizmetin yapılabileceği külliyemizin inşaatına başlandı.

Külliye için bağış yapmak isteyenler yardımlarını İmam Efendi Derneği'nin Kuveyt Türk Erzurum Şubesi hesaplarına yatırabilirler.

IBAN NO: TR54 0020 5000 0085 4110 8000 01 

GULZAR-I HACEGAN CAMİİ VE KÜLLİYESİGULZAR-I HACEGAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ GULZAR-I HACEGAN CAMİİ VE KÜLLİYESİGULZAR-I HACEGAN CAMİİ VE KÜLLİYESİGULZAR-I HACEGAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Salı, 14 May 2013 19:13

REGAİB GECESİ SOHBETİNE DAVET

REGAİB GECESİ SOHBETİNE DAVETHÂCEHAZRETLERİ'NİN (ksa) 16 MAYIS 2013 PERŞEMBE GÜNÜ AKSARAY YUSUF HAKİKİ BABA HAZRETLERİ DERNEĞİ'NDE YAPACAKLARI SOHBETE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

İrt. Tel: 0 505 615 10 93

 

GULZAR-I HACEGAN DERGİSİ MAYIS 2013 SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi 65. sayısında “TESETTÜR” gündemiyle okuyucularıyla buluşuyor…

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “İSLÂM’IN MODASI TAKVADIR” başlıklı sohbetlerinde gündemden düşmeyen veya düşürülmeyen “Örtü sorununu” Müslümanların nasıl değerlendirmesi gerektiği ve İslâmî manada “tesettürün” ne anlama geldiğini açıkladıkları sohbetleriyle dergimiz sayfalarını açıyor.

Hâce Hazretleri (ksa) sohbetlerinde; “Sözde türban geçmişte siyaseten başlatıldı ama bizde bir söz var; “Köyün başında bir yalan söyledim dibine indim ben de inandım.” Şimdi o hale geldik ki türbana razı olduk, Müslümanlar olarak bize ölümü gösterip hastalığa razı ettiler. Biz de türbanı benimsedik, türbanı tutup tesettürü attık. Acaba türban tesettür müdür? Tesettür ile türban arasındaki fark nedir? Bugün üniversitelerde veyahut kamuda türban diye taktıkları şey gerçekten Allah’ın emrettiği örtü müdür? Allah böyle örtünmemizi mi istiyor? Bugün sizlerle kısaca bu konuyu işleyelim. Çünkü içimizde genç yavrularımız, genç bacılarımız var, belki üniversiteye devam eden, belki kamuda görev yapan hizmetli bacılarımız var. Bunlar da meselenin gerçek yüzünü anlamış olsunlar…” buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde de yazarlarımız “TESETTÜR” mevzuunu işledikleri makalelerinde Abdulkadir VİSÂLİ, “SIFAT, ZÂTIN NE AYNI NE GAYRIDIR” başlığı altında: “Hâlbuki hiçbir ibadet yoktur ki onu emreden Rabbimiz, o ibadetin şeklini de bildirmemiş olsun. Zaten problemin kaynağı da burada. Kimsenin ibadetin varlığı noktasında bir sıkıntısı yok. Sıkıntı ibadetlerin yapılış şekilleri ile alâkalıdır. Yani ibadet edecek olan, ibadeti arzuladığı gibi yapmak istemekte; Allah’a ibadet ederken bile hevâ ve hevesinden ödün vermek işine gelmemektedir…” diyor

Ahmed HÂŞİMÎ, “LAİK MÜSLÜMANLAR” başlıklı makalesinde: “İçinde yaşadığımız ülke üzerine konuşursak; yaklaşık yüz yıldır dinlediğimiz laikliği, dinin dünyadan ayrılması mevzuunu kabul etmediğimizi ne kadar telaffuz etsek de yaşantımız aksine bunu benimsediğimizi, içselleştirdiğimizi ortaya koyuyor. Esef ediyoruz ama Müslümanlar artık laik yaşıyor, laik düşünüyor ve en kötüsü laik iman ediyoruz. Allah’ı (cc) dünyamıza karıştırmıyoruz...” diyor.

Mevzu ile alakalı Andelib ise “TESETTÜR ÖNCE KALBTEDİR" başlığı altında: "28 Şubat döneminde üniversitede öğrenciydik. Sınıfımızda çok sayıda başörtülü kız öğrenci vardı. Fakülte dekanı o dönemde imkânları ölçüsünde kıyafet yasağını engellemeye çalışıyordu. Derslere almama gibi uygulamalar daha başlamamıştı. “Başörtüsü teferruattır.” fetvasıyla o cemaat mensubu bütün kız öğrenciler başlarını açmışlardı. Hem de yasak başlamadan. O kızların iffetini, ahlâkını bozanlar bunun hesabını mahşerde nasıl verecekler?” diyerek tesettür meselesi hakkında Türkiye’de yaşanılanları aktarıyor.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Nizâmeddin SALTAN “ZALİMLER VE ZULÜM HAKKINDA SÜNNETULLAH (ZULÜM KANUNU).”

Yaşar BAYAR – “HİCRET’İ YAŞAMAK YA DA HİCRET’TEN FETH-İ MÜBÎN’E”

Ahmed BAŞAR – “BİR ŞEYH FEYZULLAH KİSHAVÎ GEÇTİ BU DÜNYADAN -2”

Tamer DOYMUŞ - “RAHMET İKLİMİ”

Sâlik-i İrfân – “ÜÇÜNCÜ DUA (İŞ HUKUKU)”

İRFAN AYDIN - “AFRİKA DOSYASI -2”

EMİN ÖZEN – “NİYET HAYR, AKIBET HAYR”

Yûsuf-i Kenân - “ÇOCUK TERBİYESİ VE DİSİPLİN”

Şeb-i Vuslat – HZ. ÖMER’İN HİDAYET VESİLESİ, “HZ. FÂTIMA BİNTİ HATTAB (r.anha)”

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

gulzari-hacegan-dergisi-nisan-2013-sayisi.jpg

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi, 2013 Nisan sayısında “Tasavvufun İnsan Hayatına Kazandırdıkları” konusunu işlemeye devam ediyor…

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “ZAMANIN MÜRŞİDİ ZAMANA GÖRE, ZAMANIN MÜRİDİ DE ZAMANA GÖREDİR” başlıklı sohbetlerinin ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz.

Hâce Hazretleri (ksa) sohbetlerinde;Bâtılın zâil olabilmesi için Hak, bâtıldan güçlü olacak. Bâtıl ne kadar yayılmış, ne kadar çok olursa olsun; zulmâniyetin karşısında Rahmânî güç de bu denli güçlü olmalı. Bu yüzden diyebiliriz ki, bunu büyüklerimiz söylemişler, bu zamanın evliyâsı geçmiş zaman evliyâlarından büyüktür.Ğavs Hazretleri sohbetinde naklediyor ve buyuruyor ki; ‘Bugün bu Nakşibendî tarikatının, gönüllerimizin sultanı Şâhı Nakşibend gelse vallâhi Şâhı Hazne’nin elini tutmaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. Onun elini tutup ona teslim olur. Allahu Teâlâ Şâhı Hazne’yi böyle yüce etmiştir.’ İşte bu,zamanın velisinin zamana göre olmasıdır.” buyuruyorlar.

Büyüklerimize tebeiyyetimizin nasıl olması gerektiğini ve bu tâbî oluşun neticesini ise şöyle özetliyorlar; “Varlığımızı elimizin tersiyle şöyle bir kenara itip gönlümüzü Hakk’a verebilirsek ve eğer Cenâbı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerim’de bizden olmamızı istediği; “Allah’ın öyle erleri var ki hiçbirşey onları Allah’ı anmaktan, Allah ile olmaktan alıkoymaz.” kemâline gelebilirsek sorun yok. O zaman her şey bizim emrimize musahhar, Allah emrimize verecek.”

Netice-i Meram bölümünde de yazarlarımız “Tasavvufun İnsan Hayatına Kazandırdıkları” dosya konumuzu işlemeye devam ediyorlar ve Vahdettin ŞİMŞEK, “TASAVVUFUN TOPLUM HAYATINA ETKİLERİ”; Ahmed HÂŞİMÎ “EBÛBEKİRLEŞMEK”; Abdulkadir VİSÂLÎ: “MUTASAVVIFA ÖĞRETİLEN DİNİN EMİRLERİNDEN BAŞKASI DEĞİLDİRbaşlıklı makaleleriyle mevzuumuzu değişik cihetlerden ele alıyorlar.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Nizâmeddin SALTAN “İHTİLAF VE İHTİLÂFA DÜŞENLER HAKKINDA SÜNNETULLAH-5 (İHTİLÂF KANUNU).”

Yaşar BAYAR – “NÂBÎ’NİN HASBAHÇESİNDE KORLAŞAN ATEŞ SADÂLARI -3”

Ahmed BAŞAR – “BİR ŞEYH FEYZULLAH KİSHAVÎ GEÇTİ BU DÜNYADAN -1”

Tamer DOYMUŞ - “KUTLU DOĞUM”

Sâlik-i İrfân – “İKİNCİ DUA”

İRFAN AYDIN - “AFRİKA DOSYASI -1”

Yûsuf-i Kenân - “ÇOCUK SEVMEYİ AİLEDE ÖĞRENİR”

Yusuf YILDIRIM – “ALLAH YOLUNDA KARDEŞLİK -2”

Ensar MUHACİROĞLU – “MÜSLÜMAN’IN İNTERNETLE İMTİHANI”

Hüseyin SAVUL – “ŞERİAT VE TARİKAT”

Şeb-i Vuslat – EŞİNİN HİDAYETİNE VESİLE OLAN ANNEMİZ “Hz. ÜMMÜ HAKîMbinti HARÎS”

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Abone Olmak İçin Tıklayınız...

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN CAMİİ VE KÜLLİYESİNİN İNŞAATI BAŞLIYOR…

İmam Efendi Derneği’nin öncülüğünde GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ’nin katkılarıyla yapılacak olan “GÜLZÂR-I HÂCEGÂN CAMİİ VE KÜLLİYESİ”nin inşaatı için geri sayım başladı.

Erzurum ili Yakutiye ilçe sınırları içerisinde inşa edilecek kompleks yaklaşık 3500 m2’lik alana kurulacak ve kapalı alanlarında 1500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Tarihi mimari ile modern imkânları bünyesinde mezceden yapı klasik Osmanlı külliyelerinin bütün özelliklerini taşıyor.

Külliye içerisinde Camii, Medrese, Öğrenci Yurdu, Konferans Salonu, Yemekhane, Aşevi, Kütüphane bulunacak.

Külliyemizin Fotğraflarını Görmek İçin Tıklayınız

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort