JoomlaLock.com All4Share.net

AÇ GÖNLÜNÜ MEVLAYA

Aç gönlünü Mevla’ya,
Yalvar yüce Allah’a,
Tövbe, namaz, niyazla,
Sığın yüce Allah’a.

Peygamber Efendimiz (sav.) buyuruyor: ”Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır; cehennem kapıları kilitlenir; şeytanlar zincire vurulur.” (Buhârî, Müslim) ve yine bir başka hadiste şöyle buyuruyor: “Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.”

Bize bahşedilen bu nimetlere hamdû senalar, Yüce Mevlâmıza (cc.) sonsuz şükürler olsun.

Peygamber Efendimizin (sav.) buyurduğu cennete insan bu dünyada nail olabilir. Kimi nimet için ister cenneti, kimi cehennemden korktuğu için... Kimi de Cenabı Hakk’la buluşacağı yer için cenneti ister. Büyüklerimiz burada bir şey göremeyen orada da bir şey göremeyecek buyurmuşlar. İnsanın Yüce Mevlâsıyla (cc.) buluşacağı zemin gönlüdür. “Mümin kulumun kalbindeyim.” buyuruyor Rabbimiz (cc.).

Kalplerimizi hazırladık mı buluşmaya, kavuşmaya? Özlemini çekiyor mu gönlümüz bu vuslatın?

"Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan"

Gönüllerimizi Cenabı Hakk’ın (cc.) gelişine hazırladık mı? Kalplerimizi bu davet için temizledik mi? “Gad eflahâ men zekkâhâ (temizlenenler felaha erer)” buyuruyor Yüce Mevlamız (cc.).

Hâcegân yolunun esaslarından yedincisi Nigâh Dâşt: Kalbi havâtırdan korumak... Hakk’tan gayrı her şeyden kalbi temizlemek... Huzur halini muhafaza etmek...

Hâcegân yolu bir eğitimdir. İnsanı Rabbiyle buluşturacak bir eğitimdir. Daha ilk başta nefesine (Hûş dem der), yürüyüşüne (Nazar ber kadem), oturmasına (Halvet der encümen), yolculuğuna (Sefer der vatan) dikkat etmesi istenir. Bunlar kalbe giden yollar gibidir. Bunlara dikkat etmezse bu yollardan kalbine birçok havâtır, vesvese gelebilir.

Müslümanlar bugün birçok şeyin bombardımanı altındadır. Her taraftan saldırıya uğramaktadır. Bir taraftan şeytanın dört yönden saldırısına uğruyor. Kötü arkadaş ayrı bir düşman... Şehvet, dünya ayrı bir düşman, saldırıyor. Ve insanın en büyük düşmanı da kendi nefsi...

Bunlar gönlümüzü, duygularımızı, aklımızı işgal etmektedir.

İblis ve avanesi kalbe yerleştiğinde kalbi cennet bahçesi olmaktan, Hakk’ın evi olmaktan, vahdet köşesi olmaktan çıkarıyorlar. Kalp dünya çarşısı oluyor, şehvet merkezi oluyor, gaflet alanı oluyor...
İnsan kendi başına bazı şeyleri düzeltebilir. Dilini düzeltir, yalan ve gıybet konuşmaz. Gözünü düzeltir, harama bakmaz. Ancak insan kendi başına kalbini düzeltemez. Tek başına kalbinin düşmanlarıyla mücadele edemez.

Ğavs Hazretleri (Kuddise Sirruh) ve Hâce Hazretleri (Kuddise Sirruh) bir köye uğrarlar. Köyde sürüler olduğu için çoban köpekleri çok vardır. Ğavs Hazretleri (k.s.) sorar:

_ Bu köpeklerden birkaç tanesi üzerine saldırsa ne yaparsın?

Hâce Hazretleri (k.s.) elinde bir sopa varsa onlara vuracağını söyler. Ğavs Hazretleri (k.s.) bir tanesine vurursun diğerleri üzerine gelir, buyurur. Hâce Hazretleri elinde silah olursa onları vuracağını söyleyince, Ğavs Hazretleri(k.s.) aynı cevabı verirler.

Hâce Hazretleri (k.s.) sorudaki farklılığı sezerler ve cevabı Ğavs Hazretlerine (k.s.) bırakırlar. Ğavs Haazretleri (k.s.) sorduğu soruya cevaben buyururlar ki:

_ Ben olsam o köpeklerin çobanını çağırırım. Çobanına seslenirim.

Dünya, şehvet, şeytan ve nefs mü’minin üzerine saldıran köpek gibidir. İnsan bunlarla tek başına mücadele edemez. Çobana sığınmaktan başka çaresi yok. Allah (cc.) Kur’an’da “Fefirru ilallah” buyuruyor. Allah’a (cc.) firar edin, Allah’a (cc.) kaçın, Allah’a (cc.) koşun...

Nigâh dâşt Allah’a (cc.) sığınmaktır. Bütün havâtırdan, vesveseden, kötülüklerden Allah’a (cc.) sığınmaktır. Gönlünde Allah’a (cc.) kaçmaktır...

Allah’a (cc.) firar eden kurtulur...

Ashab-ı kiram efendilerimiz firarı Peygamber Efendimiz’in (sav.) yanında anladılar. Onlar için en güvenilir yer Peygamber Efendimiz’in (sav.) yanıydı. O’nun (sav.) yanından gönülleri Allah (cc.) sevgisiyle dopdolu bir şekilde kalkıyorlardı. Bazı sahabe efendilerimiz “Ya Rasulallah (sav.) senin yanında başkayız, senden ayrı olduğumuz zamanlar başkayız.” diye sorduklarında; Peygamber Efendimiz (sav.) “Eğer dışarıda da benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız sokaklarınızda meleklerle selamlaşırdınız.” buyurmuştur.

Onlar Peygamber Efendimiz’in (sav.) yanında imanın ve sevginin tadını aldılar. Kalpleri iman ve sevgiyle o kadar doluydu ki, başka sevgilere yer bırakmadılar. Gönülleriyle Allah (cc.) ve Rasulüne  (sav.) rabt olunmuşlardı (bağlanmışlardı). Onların rabıtları tamdı.

Günümüzde gönlü muhafaza etmenin (Nigâh dâşt) en iyi yolu Peygamber varisi insan-ı kâmillerin sohbet ve zikir meclisleridir. Orada onların tasarrufuyla müslüman bir koruma alanının, bir fanusun içinde gibidir. Dünyanın, nefsin ve şeytanın müdahalesi zayıflamıştır artık.

Şeytan bir gün camide namaz kılmakta olan bir müslümanı meşgul etmek ister. Bir türlü yanına yaklaşamaz. Bunu gören bir zat:“Ne yapıyorsun burda?” diye sorar. O da şu namaz kılan adama gitmek istediğini söyler. O zat: “Niye gitmiyorsun?” deyince, şeytan o namaz kılan müslümanın yanında yatan zattan çekindiğini söyler.

Şeytan namaz kılan müslümandan değil de, yanında yatan gönül ehli bir müslümandan çekinmektedir. Müslümanların mürşid-i kâmillerle irtibatı zayıflayınca korunma alanları da zayıflamıştır. Bunun sonucunda imanlarında ve sevgilerinde ciddi zaaflara uğramışlardır.

Hâcegân yolunun iki önemli özelliği vardır: Rabıta ve cemaat.

İkisinde de nefsinle, şeytanla beraber değilsin. Allah’ın (cc.) sevdikleriyle berabersin. Beraberlikten doğan bir muhabbet yayılır gönlüne... Enerji yüklenirsin...
Rabıtan senin için bir enerji kaynağı gibidir. Karanlık ortamlarda gönlünü, aklını aydınlatan ışık gibidir. Işık kaynağını Peygamber Efendimiz’in (sav.) nurundan alır. Gönül bu nurla aydınlanır.

Gönlü temizlemenin adıdır rabıta.
Rabıta gönlü Mevla’ya açmaktır.
Rabıta kulun Rabbine gidişidir.
Gönlü temizlenen kul huzura alınmayı bekler. Misafirini bekler gönlüne...
Mümin gönlünü açmıştır Mevla’sına....
Her kişi sevdiğini
Hanesine davet eder
Sevdiği anı severse
Davete icabet eder
Hâce Hazretleri (Kuddise Sirruh)
Rabbim bir an olsun bizi nefsimizle baş başa bırakma… Sevdiklerini bize sevdir, bizi de sevdiklerine sevdir.

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN 2009 EKİM SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort