JoomlaLock.com All4Share.net

CENABI HAK HER ŞEYİ İNSAN İÇİN, İNSANI KENDİSİ İÇİN YARATMIŞTIR

Cenabı hak her şeyi insan için İnsanı Kendisi için Yaratmıştır

Cenabı Hak Her Şeyi İnsan İçin, İnsanı Kendisi İçin Yaratmıştır - Gönül Pınarı

Sayı : 137 - Mayıs 2019

 

Cenabı Hak Her Şeyi İnsan İçin, İnsanı Kendisi İçin Yaratmıştır

 

Yüce Rabbimize sonsuz hamd olsun sahip olduğumuz bütün nimet O’nundur. O’nun zatı hak, mülkü hak, vaadi haktır. Bizi bu nimetlerle şereflendirip bize dosdoğru yolu gösterdiği için ona ne kadar şükretsek azdır. Allahın Habibi rahmet peygamberi hazreti Muhammmed (sav) Efendimize en güzel salat ve selamlar olsun. Onun güzel yolunun takip eden sahabe efendimize , onun varisi ekmelerine salatu selam olsun.

Kainatın aynasıyım, manem ki ben bir insanım.
Hakkın varlık deryasıyım , madem ki ben bir insanım.

                                                            Hace Hazretleri

Cenabı hak insanı ahseni takvim üzere yaratıp yarattığı bütün her şeyi onun hizmetine vermiştir. Cenabı Hak “Nahl” suresinin (65 ve 69) ayetlerinde buyuruyor ki: “Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti. Şüphesiz ki burada dinleyen ve anlayan toplum için ibret vardır. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki dışkı ile kan arasından (gelen) içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt geçiriyoruz. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem şerbet-içecek hem de güzel gıdalar edinirsiniz işte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.

 

Rabbin bal arısına dağlardan ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklar da kendine evler (kovanları) edin sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette burada düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.”

 

Cenabı Hak (cc) insanı akıl ibret anlayış ve tefekkür edebilme idraki vermiştir.ayetlerde de buyrulduğu üzere akıl sahibi insanlar için ibret vardır. Sonra insan geceyi tefekkür ederek ve gündüzün insan üzerindeki tesirini anlamak ….

 

Cenabı Hak “Nebe” suresinin (9 ila 11) ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Ve uykunuzu bir dinlenme yaptık ve geceyi bir örtü yaptık ve gündüzü bir geçim zamanı yaptık.” Evet insan ayetlerden anladığı üzere Cenabı hak her şeyi çok sevdiği kulları için yaratmıştır. Cenabı hak gökyüzünden bembeyaz bulutlardan tertemiz doğayı canlı tutan insanların o doğaya bakıp oradan istifade edebilmesi için çeşit çeşit nimetler çıkarması sonra o nimetlerden beslenen hayvanları onların tertemiz etinden sütünden hatta dışkısın dan bile yararlanmak…

Ayrıca derisinden giysiler yapmak sayamadığımız her nimetten, sütünden şifa bulmak dışkısından ısınmak, bunlar insan için çok sevdiği ahseni takvim üzere yarattığı kulları için. Sonra bal arısına vahy etmesi onu insanın hizmetine sunması onlar için dağlardaki ovalardaki çiçeklerden bal olması onlar için, o balı şifa yapması sonra ipek böceğine o çok sevdiği kullarına ipekten giysiler yapması , sonra geceyi kulları için bir dinlenme gündüzü için ise geçim kaynağı yapması, geceyi aydınlatan gündüzü kandillerle donatması güneşin gündüz etrafı aydınlatması bütün bitkileri bir beslenme kaynağı sunması daha sayamadığımız nice nimetler nice varlıklar…

 

Burada şunu anmadan geçmek istemedik bu yaratılan bütün varlıklar mevcudat lisanı hal ile “Bismillah “der . her şey Cenabı hakkın namına hareket eder ki bütün zerrecikler tohumlar çekirdeklere varana kadar her şey “Allah … Alllah” der. Bir tohum dalında koca ağaçları taşımıyor mu? Bir dağ ki bu kainatı bu dünyayı dengelemiyor mu? Demek ki her bir zerre mevcudat onun adıyla onu anarak işine başlıyor, demek ki her bir ağaç bismillah diyerek onu (cc) anarak o sevgiyle o aşkla her bir dalda olgun olgun meyveleri onun çok sevdiği kulları o meyvelerden istifade etsinler diye onlara sunuyor.

Çeşit çeşit nimetler her bir inek, deve, koyun, keçi bu mübarek hayvanlar onu anarak rahmet feyzinden süt çeşmesi olur bu nimet bize rızık oluyor bizi besliyor niye? İşte bunlar insan için insanlar kim için?

Bu kadar varlıklar nimetler insan için var olurken insan ise onun için “Hazreti insan” yer yüzünün halifesidir insan Allah’ın en büyük sanatıdır, çünkü sıfatların çoğu üzerinde cem olmuştur. İşte insan bu kainatta sahneye çıkışıyla Cenabı Hakk’ın onu sevmesiyle bu kainat insan ile gülümsedi, madem her şey “bismillah” der onun ismini anar Allah namına Allah nimetlerini Allah’ın rızıklarını onlardan istifade eden Allahın kulları biz dahi “bismillah” demeliyiz. Onu anmalıyız Allah namına anmalıyız. O mümin ki hem kalbiyle hem diliyle hem de bedeniyle onu anmalı ona şükretmelidir.

Cenabı Hak hazine idi hem de gizlimi gizli bilinmekliğini diledi tecelli eyledi, alem olup biti verdi alem şaşkındı ne oluyordu? İşte bütün alem kainat insan için insanı da bu manada Allaha aittir onun içindir. Çünkü her şeyi insan için insanı da kendi zatı için yaratmıştır. Bu yaratılışın içinde de kendinden bir özellik kapmıştır ona can vermiştir, ona sevgi vermiştir ona ruh vermiştir. Bütün varlıkları yaratmıştır her varlığın bir anlamı vardır. Her şey bir anlam üzere meydana gelmiştir insanı anlamlı kılan ise onun Allah’a ait olmasıdır.

Her şey aslına dönecektir insan ise yine aslında olana onu yaratana ait olduğu zata dönecektir. O yüzden Kainatın Efendisi (as) buyuruyor ki: “Bir saat tefekkür nice nafile ibadetlere denktir.” Cenabı Hak (cc) bu kadar güzellikleri insanın maddi ve manevi ihtiyaçları için yaratmıştır. Kulunu o kadar çok seviyor ki ona sadece maddi nimetler sunmuyor, ona manevi boyutta nice nimetler sunmuştur. Başta ona en büyük nimet olarak peygamberlerini göndermiştir, sonra kendi dostlarını büyük bir nimet göndermiştir. Kısaca onun ihtiyacı olan hem maddi hem manevi her şeyi önüne seriyor.

Karşılığında ondan sadece zikir şükür ve fikir istiyor, bu manada kul yine düşündüğü zaman zikir şükür fikir hepsi birer nimettir. İnsan düşündüğünde gözden tırnaklara varana kadar sınırsız nimetler vardır, bu haline şükredip Cenabı Hakk’ı anmak yani zikretmek ve onu tespih etmektir. Bunu yaparken ruhen ve bedenen bir aşk ile onu yaşamaktır. Rabbimizin bu kadar nimeti karşısında mutlu olmanın yolu huzurlu olmanın yolu rabbimizin rızasını kazanmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Cenabı Hak bizleri onun sevgisini ve aşkını yaşayan kullarının arasına dahil etsin.

 

Yazar: Gönül Pınarı

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort