JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ NİSAN 2020 SAYISI ÇIKTI

Nisan 2020

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

 

Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi'nin Nisan 2020 sayısı çıktı.

 

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “KÜÇÜK VEYA BÜYÜK GÜNAH, HAKK'A KARŞI YAPILAN EN BÜYÜK EDEPSİZLİKTİR” Başlıklı sohbetlerinde:

''Zaman zaman bahsediyoruz, yolumuzun büyüklerinden, büyük pir efendilerimizden, bize Nakşibendî nispetini taşıyan, kolbaşlarından birisi, büyük kutuplardan, ğavslardan; Ğavs-ı Hizan diye meşhur… Merhum Said Nursi (kuddise sırruh) onun hakkında der ki: “Bizim yöremizdeki müslümanlar, müminler hangi işte bir zorda kalsalar, bir müşkülde kalsalar Ğavs-ı Hizan’a çağırırlar, ondan istimdat ederler, ondan himmet dilerler.” Bediüzzaman bunu eserinde zikrediyor. Buradan da anlıyoruz ki onun büyüklüğünü, onun ehli himmet, ehli gayret olduğunu Üstad da kabul ediyor. “Ama benim fıtratımda, meşrebimde Kadirilik olduğu için ben Ğavs-ı Geylani’ye çağırırdım. Ben Abdulkadir Geylani’den imdat isterdim, ona çağırırdım.” diyor. 

Evet, Ğavs-ı Hizan böyle bir şahsiyet. Bizim Nakşî silsilemizde sıfatı ile anılan, sıfatı isminden daha maruf, meşhur olan iki Ğavs var. Birisi Ğavs-ı Hizan olarak bildiğimiz Şeyh Sıbğatullah Arvasî. Bir diğeri de Hazreti Ğavsımız, o da Ğavs olarak meşhur olmuştur; Ğavs-ı Kasrevî (ks), Şeyh Abdulhakim Bilvanisî. Bu ikisi, Ğavs namı ile silsilede meşhur olmuş, bu isimle tanınmışlardır. Allahım himmetlerini üzerimizde sayeban kılsın… 

Ğavs-ı Hizan’ın bir özelliği de üveysi olmasıdır. Hem silsileye, Nakşî ekolünden gelen meşayıha mensup; Seyyid Taha-i Hakkârî efendimizin hulefasındandır hem de meşreben üveysidir. Cenabı Hak’tan tefeyyüz etmiş, feyizlenmiş, bereketlenmiş, ledunniyata mazhar bir ârif, kâmil şahsiyettir. 

Taşıdığı bu nispetlerin gereği takvaya çok özen göstermiş ve riayet etmiş Ğavs-ı Hizan. Öyle muttaki şahsiyetler ki ailece böyleler. Kaynaklara baktığımızda ailesinde, babalarında, dedelerinde sakalını tıraş eden kimse olmamış. Sünnetsiz kimse yok. Çocukluklarından beri Rasulullah’ın sünnetlerine mutabaat etmişler, tıraş olmayı adet etmemişler. Sakalsız kimse gelmemiş ceddinde… Sigara içmemişler. Doğu uleması hâlbuki sigarayı çerez gibi yer. Bizim çay içtiğimiz gibi onlar sigara içerler. Ğavs-ı Hizan ve onun dedeleri hiç sigara içmemişler. Hatta sigara içen insanlar, onların köylerinden geçemezmiş. Manen bir hâl olurmuş onlara, sıkıntı yaşarlarmış. Sigara içenler onların köylerinden, yoldan geçemezlermiş. Böyle bir tasarrufları var. Yasak olan şeylere karşı mâniaları var. Onlar, nehyi anil münkeri, sadece söz ile yapmak yerine halen de bunu uygulamışlar, halleri ile ve tasarruflarıyla da nehyi anil münkeri tatbik etmişler. Cedleri böyle imiş. 

Nakşibendi silsilesinde böyle olan bir kişi daha var. Şah-ı Nakşıbendî efendimizin, Muhammed Bahauddin hazretlerinin büyük halifelerinden Mevlana Nizamuddin Hamuş (kaddesallahu esrarahum). O da öyle imiş. Birinde bir yanlış görse tasarrufu ile o yanlışa engel olur, gerekirse o kişiyi öldürürmüş. Adam o kötüden, o şerden vazgeçmiyorsa nazarı ile tasarrufu ile onu öldürürmüş. Öyle celal, kemal sahibi birisi Nizamuddin Hamuş. Bizim Hacı Mustafa Efendi onun gölgesi… Sanki onda tecelli etmiş, onda billurlaşmış… Tavsiye ederim Nizamuddin Hamuş’u Reşahat’tan okuyabilirsiniz, okuyun hayatını, menkıbelerini… Rahmete vesile olur inşallah.'' Buyuruyorlar.

 

Netice-i Meram bölümünde Abdülkadir Visâlî; “İmam-ı Rabbânî (Ebu'l-Berekât Ahmed b. Abdulehad el-Fârukî es-Serhendî) -1” ve Andelib; “İmam-ı Rabbânî (ks)” başlıklı makalelerini okuyucularımızla paylaşıyorlar.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

 

Vahdettin Şimşek - Medrese ve Tekke Birbirini Tamamlayan İki Güzelliktir -2

Salik-i İrfan - Hazreti Cabir'in Hadis Naklederkenki Titizliği...

Veysel Özsalman - Sanal Hayat

Tamer Doymuş - Rahmet Mevsimi

Yûsuf-i Kenân - Koronavirüs'ün Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Şeb-i Vuslat - Tasavvuf ve Seyru Sülûk -3

Gönül Pınarı - Aklın Dereceleri -3

 

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort