JoomlaLock.com All4Share.net

İSTİKAMET ALLAH’A GİDEN YOLDUR

İstikamet Allaha Giden Yoldur

İstikamet Allah'a Giden Yoldur - Andelib

Sayı : 135 - Mart 2019

 

İstikamet Allah'a Giden Yoldur

 

Dünya dediğin nedir?
Bir misafirhanedir.
İnsanı sarhoş eden
Acib bir meyhanedir.

       Hâce Hazretleri (ks)

“Fe eyne tezhibun!” (Tekvir, 26) Bu gidiş nereye Müslüman? Yolun nereye uğrar senin? İki kapılı bir han gibi olan dünyada hangi arzular taşırsın yüreğinde? 

İlk insanlarla başladı tercih… Ahiret mi, dünya mı? Ruh mu, nefs mi? Kulluk mu, heva mı? Allah mı, yoksa seni O’ndan mahrum edenler mi? Habil Hak saflarında, Kabil batıl saflarında yer aldı. İlk insanlarla başlayan bu imtihan kıyamete kadar devam edecek. 

Niçin yaratıldığını hiç düşündün mü? Dünyaya sadece yiyip içmek, eğlenmek için mi geldik? Dünyaya dört elle sarılırken ahiret düşüncesini kaybedeli çok oldu. Ahireti unutunca hayatımızın istikameti de değişti. 

Müslümanın hayatı ibadet merkezli olmalı. Namazından orucuna, zekatından sadakasına, haram ve helale dikkat edişine kadar hayatının merkezinde din olmalı… 

Din kulun Rabbiyle olan ilişkisi… Allah’tan (cc) uzaklaşır olduk. Kalbimiz havfullah (Allah korkusu) ve hubbullah (Allah sevgisi) ile dolu olması gerekirken nefsimizin hevası kaplamış her yanımızı. Arzularımızı tatmin için yaşıyoruz. 

Ailemizden, kültürümüzden, örfümüzden, geleneğimizden gelen bir iman ateşi var kalbimizde. Bazen bu iman ateşi zayıflıyor, külleniyor, sönmeye yüz tutuyor. İçimizdeki bu iman ateşi bazen de harlanıyor, ateşleniyor. Kimimiz okuduğumuz bir kitaptan etkileniyoruz, kimimiz yaşadığımız bir olaydan, kimimiz de gördüğümüz bir rüyadan… 

Dünyaca ünlü bir müzisyen müslüman olur. Nasıl müslüman olduğu sorulunca, Kur’an-ı Kerim’i incelediğini ve Kur’an’a hayran kaldığını belirterek müslüman olduğunu söyler. Kur’an’a değil de müslümanlara baksaydım müslüman olmazdım, diyor. Yıllar sonra bu müzisyen eski şarkılarından söylemeye başlar. Oysa o müzisyen, Allah dostu kamil bir müminle karşılaşıp onunla dost olsaydı istikamet üzere yaşardı inşaallah. Türkiye’de de birçok ünlü kimse İslam’ı seçtiğini, müslüman olduğunu belirtti. Sonradan birçoğu eski haline yaklaştı. Kamil bir müminle dost olmayanların hazin sonu... İnsanda en kalıcı etkiyi yine insan yapabilir. Küfrün, cehaletin, gafletin bataklığında olup Allah dostlarıyla tanıştıktan sonra imanın nuruyla aydınlanan birçok insan var. Dünya bataklığına gül gibi oldu onlar. Hem kendileri güzelleşti hem de çevrelerine İslam’ın güzelliklerini yaydılar. Allah dostları nisan yağmurları gibidir. Nasıl ki nisan yağmurları kışın ölü hale gelen doğayı canlandırır. Allah dostları da ölmüş kalpleri diriltir, sapıtmış akılları doğru yola eriştirir. 

İçimizdeki iman ateşi harlanır, ateş alır… Zor olan bu ateşi söndürmemek… İstikamet, bir ömür boyu içindeki imanla Allah’a (cc) kul olmanın adı… İstikamet, aklıyla kalbiyle hidayet üzere olma yolu… İstikamet, Allah’a (cc) giden yolun adı… 

İstikametimizi zaman zaman muhasebe etmeliyiz. İstikametimizi sadece ibadet terazisi ile ölçemeyiz. Bizler “Vay o namaz kılanların haline” hitabının muhataplarıyız. Namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız… bizi İslam ahlakı üzerine yaşatmıyorsa vay halimize…

Namaz kılıp birçok günahı işleyen müslüman var bugün. Haclar zorlaştı, zekatlar unutuldu. Kendine müslüman diyenler oruç tutmuyor ve bunu gizleme derdinde de değil. Namazı başlayıp başlayıp bırakanlar... İstikamet üzere yaşamak kolay değil. 

İstikameti sadece ibadetle sınırlamamalıyız. “Kıl beşi, bitir işi.” müslümanın anlayışı olamaz. Anlayışımız da istikamet üzere olmalı. Müslümanız diyoruz, Allah düşmanlarına muhabbetimiz var. Müslümanız diyoruz, Allah dostlarına düşman olmuşuz. Müslümanız diyoruz, Kur’an ve sünnetle problemimiz var. Müslümanız diyoruz, diğer müslümanlarla kardeşliği bırakmışız.

Ahlakımız da istikamet üzere olmalı. “Müslüman yalan söylemez.” buyuruyor Peygamber Efendimiz (sav). Biz yalan söyler olduk. Bize helaller zor, haramlar tatlı gelmeye başladı. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” buyrulmuş. Biz komşularımızı tanımaz olduk, karşılaşınca birbirimize selam dahi vermiyoruz. “Kişi arkadaşının dini üzeredir.” buyrulmuş. Biz arkadaş seçerken de dikkat etmez olduk. Sıla-i rahimi (akrabayı ziyaret)azaltalı da çok oldu. Allah (cc) anne babaya iyiliği emreder. Yaşlanınca yanımızda fazlalık görmeye başladık. Oysa onlara hizmeti nimet bilmeliydik. Yardım yapacak, başını okşayacak yetimler aramalıydık. Gözlerimizi haramdan sakınmalıydık. Televizyon ve internetle her türlü fuhşiyat evimizin içine kadar girdi. Biz kalemizi içten kaybediyoruz da farkında değiliz. 

“Allah’ın yanındaki kıymetini bilmek istiyorsan, nelerle meşgul olduğuna bak.” buyurmuş büyüklerimiz.

“Aklın kıblesi Kur’an, bedenin kıblesi Kâbe, kalbin kıblesi Peygamber, ruhun kıblesi Allah’dır.” buyuruyor Hâce Hazretleri (ks). İstikamet her şeyin kıblesine yönelmesidir. Aklın Kur’an’a, bedenin Kâbe’ye, kalbin Peygamberimiz’e (sav), ruhun Allah’a (cc) yönelmişse en büyük saadet senindir. Çünkü sen nimet verilenlerin yolunda istikamet üzeresin. 

“Kim Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimetlerine mazhar ettiği nebîler, sıddîkler, şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!” (Nisa, 69)

Her tarafımızdan fırtınalar esiyor. Biz bu fırtınaların karşısında tek başına durmaya çalışıyoruz. Bir o yana bir bu yana savruluyoruz. Kolumuz kanadımız kırılıyor. İstikamet üzere yaşamakta zorlanıyorsak, aklı, kalbi, gönlü istikamet üzere olanların yanında olmalıyız. “Sadıklarla beraber olmak” tufanda Nuh’un gemisine binmek gibidir… Peygamberlerin, sıddîklerin, şehidlerin, salih kişilerin yoluna uymalıyız bugün… Müstakim olanlarla birlikte istikamet üzere yürümeliyiz… Şu karanlık dünyada müstakim olanlar önümüzü aydınlatan nurdur. Onlarla yürürsek karanlığa sapmadan aydınlık yollardan gideriz.

İstikamet, yerinde durmak değil her daim Allah’a (cc) kullukta ilerlemektir. Sûfilerin seyri illallah dedikleri sırat-ı müstakim üzere yaşamanın adıdır. Kullukta, teslimiyette, aşkta ilerlemenin yoludur. Onlar bu yollarına “rah-i aşk (aşk yolu)” dediler. 

İstikametimiz sevdiklerindir ya Rabbi. Bizi sevdiklerinden, dostlarından mahrum etme… İstikametimiz, seni sevenlerin, senin aşıklarının yoludur. İstikametimiz rah-i aşktır bizim. Bizi bu aşk yolundan ayırma ya Rabbi!

Şaşırmışken sağı solu
Buldum sana gelen yolu
Artık hep seninle dolu
Zaman ve mekan efendim

       Hâce Hazretleri (ks)

 

Yazar: Andelib

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort