JoomlaLock.com All4Share.net

ÇOCUK TOPRAK GİBİDİR NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

çocuk toprak gibidir

Çocuk Toprak Gibidir Ne Ekersen Onu Biçersin - Yusuf-i Kenân

Sayı : 107 - Aralık 2016

 

Çocuk Toprak Gibidir Ne Ekersen Onu Biçersin

 

Yaratılmışların en değerlisi insandır. İnsan da dünyaya günahsız bir şekilde bebek olarak teşrif eder. Hayatının tüm safhaları onda bir iz bırakarak şekillenmesini sağlar. Çocuğun doğası toprak gibidir. Her bir adımın izlerini üzerinde taşır. Bu yüzden çocuk üzerinde atılacak her bir adımın hesabı çok iyi yapılmalıdır. Zarar ziyanları iyi tetkik edilmelidir. Çünkü bu izlerle kişilik oluşur. Nasıl bir insan çıkacağının göstergesi bu izlerin bileşkesinden ibarettir. Üzerinde nakış işlenmeye çalışılan kumaş misali model ne ise görüntü de ama öyle, ama böyle muhakkak ona göre şekillenecektir.

Toprak verimlilik derecesine göre, serpilen tohumun bereketini zaman içerisinde üzerinde gösteren, içerisinde hayat bulduğumuz bir zemindir. İnsanın hamurudur.Toprak bedenimizin geldiği ve gideceği yerdir. Ruhumuzun şekillenmesinde en etkili mayadır. Toprak zaman içerisinde insan için bazen yaşayacağı bir mesken olmuş, bazen bir rızık vesilesi, bazen de tamahının ve hırsının esiri haline gelmiş kavga ve savaş sebebi. 

Baktığımızda toprağın gerçekteki hakikati hep gölgelenmiş anlaşılamamıştır. Tarihi seyir içerisinde dünyadaki en kanlı savaşlar toprak yüzünden olmuştur. Hakikatte toprak görünen neden olmakla birlikte asıl sebep nefsî arzuların tamahkarlığından başka bir şey değildir. 

Halbuki toprak hep barışı, affetmeyi, hoşgörüyü, ivazsız garazsız sevmeyi, aşkı, dostluğu, her haliyle iyimserliği simgelerken bizdeki karşılığı hep entrika, yalan, kavga, kin nefret sebebi olmuştur. Bir karış topraktan sebep cinayetler işlenmiş, hatırlar kırılmış, gönüller yıkılmış, dostluklar bitirilmiştir. Topraktan gelip yine toprağa döneceğimizi bildiğimiz halde topraktan kaynaklı varlık ve üstünlük savaşları hep toprak üstüne cereyan etmiştir.

Toprak insan bedenini dahi içerisinde bulundurabilecek genişliğe sahipken, biz onda asla hakikatimizi bulamadık. Belki de toprağın hakikatinden yok denecek kadar az nasiplenebildik. Ama o her şeye rağmen sabırla, anlaşılmak ümidiyle hiçbir zaman hoşgörüsünü esirgemedi. Yerine göre gül verdi, çiçek verdi, güzel kokusuyla esans oldu, vatan oldu, yurt oldu. Üzerinde barınağımızı iskan edeceğimiz zemin oldu. Ama ne olduysa her zaman güzel olan hep o oldu.

Toprağı anlamanın yolu toprak gibi saf olmakla mümkündür. Toprak insan fıtratının hakikatidir. Toprak Hak ile bütünleşmektir. Fakat ne var ki toprak ile olmak için ölmeden evvel ölmek gerekir. Çünkü toprak insanın ebedi yurdudur.

Yaşarken hiçbir şeyini esirgemeyen yakınlarımızın bile, öldükten kısa bir zaman sonra ruhsuz kalakalmış bedenimize tahammül edemeyişine rağmen insana, hesapsız kitapsız ebedi kucak açan yine topraktır. Toprak en vefalı dosttur. Dünyadaki tüm vefalı dostluklar toprak ile hallenmişlerdir. Toprak hakikat aleminde dirilmenin yoludur. Toprak “Ölmeden önce ölmektir.” Sırrının dünyadaki yansımasıdır. 

Yaratıcımız Cenabı Mevla’nın, hilkatinin tüm güzellikleri toprak üzerinde zemin bulur. Ressamın seçtiği tuval ne kadar kaliteli olursa resmettiği görüntünün kalitesi de ona göre belirir. İşte toprak Allah’ın (cc) büyüklüğünü göreceğimiz bir başka alandır. Ama ne var ki görenedir, görene; köre nedir, köre ne!

İnsanın günahsız, lekesiz, tapataze olduğu, Hak’tan geldiği ilk dönemlerdir çocukluk dönemi. Bu sebeptendir ki kendisine acı ve ızdırap olacak ne yaparlarsa yapsınlar çocuk her şeye umutla bakar. Her yapılan kötülüğü çabucak unutur. Kalbinde kin, nefret besleyemez bile. Bu yüzden her çocuk dünyanın en kıymetli hazinesidir. Her şeyden önce keşfedilmesi gereken bir sırdır.

Çocuk, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup, mum gibi, her şekli alabilir. Küçükken, hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun mahsulü alınır. Onun için; “Ağaç yaşken eğilir.” demişlerdir. Bunun gibi çocuk da neye meylettirilirse, oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder, öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur’an ve Allahu Teala’nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete ana, baba ve eğitimine katkı sağlayan diğer bireyler ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar. Yapacakları her kötülüğün günahına, ana, baba ve hocaları da ortak olacaktır.

Aynı zamanda çocuğun zürriyetin, beşeriyetin devamı ve anne baba için diğer bir ömür olması Allah’ın bir lütfudur. Çocuklar, anne babalarının niteliklerini ve özelliklerini taşır. Dünya var oldukça onlar ile Allahu Teala’ya ibadet gerçekleşir ve yeryüzü imar edilir. Onlar sayesinde yardımlaşma ve dayanışma, birbirine merhamet etme, akrabalık ilişkileri ve iyilik yolları kurulur.

Kur’an-ı Kerim’de, nefislerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. Elli-yüz senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için ahiretini de korumamız lazımdır. Bir babanın, evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, imanı, farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı, kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları; onun küstah, yalancı, hırsız, ve saygısız olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylardan kurtulamaz. 

Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülürse, onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. İnsanların yanında bazen onu övmelidir. Amcası benim çocuğum böyle yaptı, diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse yapıcı bir şekilde sabırla ikaz edilmelidir. Kesinlikle çocuklar hele ki arkadaşlarının yanında azarlanmamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk, yanlışa ve suça karşı cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı, kendisine tatlı dil ile sabırla anlatılmalı, ikaz edilmelidir. Yapılan iş, dine aykırı ise işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak, o kötü işe mani olmalıdır.

Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki, çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemeli, fazla konuşmaması ve büyüklere saygı öğretilmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp, onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp, onlar gibi olmamaya dikkat etmesi teşvik ve takip edilmelidir.

Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır; fakat bunda muvaffak olamayınca sükutu hayale uğrar, isyankar olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni, necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe meylederler.

Çocuğa, israf etmemesi, kanaatkar olması öğretilmelidir. Bazen de yavan ekmek yemeye alıştırmalıdır. Kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Çocuk kötülerin yanında ahlaksız, yalancı ve hayasız bir kişilik kazanacaktır.

Her işi adet ve alışkanlık olarak yapmaması gerektiği, güzel bir niyetle, şuurla yapmasının lüzumu anlatılmalıdır. Mesela, yemekten maksat, kulun Rabbine ibadet etmesi, insanlara, vatanına, milletine faydalı hizmetlerde bulunması, insanların saadeti için çalışması olduğu öğretilmelidir. Dünyadan maksadın, ahiret için azık toplamak olduğu, zira dünyanın kimseye kalmadığı, ölümün çabuk ve ansızın gelebileceği anlatılmalı; “Ne mutlu o kimseye ki, dünyada iken ahiret azığı elde eder, cennete ve AllahuTealaya kavuşur.” demelidir. Küçük yaşında böyle terbiye edilirse, taş üzerine yazılan yazı gibi olur ve kolay kolay silinmez.

Teknoloji çağı olarak da isimlendirilen çağımız, özellikle haberleşme ve iletişim açısından çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. İsteyen herkes dünyanın herhangi bir yerindeki başka bir şahısla sesli ve görüntülü olarak haberleşebilmektedir. Bu durum sosyal yaşamda hayatı kolaylaştırdığı gibi birçok tehlikeyi de barındırmaktadır. 

Gereksiz ve ölçüsüz olarak kullanılan internet ortamı gençlerimiz hatta küçük çocuklarımızın imanı, ahlakı, yaşantısı ve psikolojisi üzerinde birçok olumsuz etki bırakmaktadır. Bunun için aile büyüklerinin çocuklarının telefon, internet, bilgisayar kullanmalarını ve televizyon izlemelerini kontrol altında tutmaları gerekmektedir.

Çocuklarımızın günlük yaşamda zamanlarını nerede geçirdikleri konusunda mutlaka bilgi sahibi olmalıyız. Onların güvenli ortamlarda oldukları konusunda emin olmamız gerekir. Bunun için akşam ailece evde olduğumuz vakitlerde çocuklarımızın gün boyunca ne yaptıklarını, nerelere ve kimlere uğradıklarını, neler konuştuklarını sohbet ortamı içerisinde öğrenmeli ve varsa tehlikeli ve zararlı durumlar gündeme alınarak müdahale edilmelidir. Her sohbetimizde mutlaka haram, günah, İslam ve müslümanlara faydalı olma, ölüm ve ötesi ve İslam’ı öğrenme, öğretme ve yaşama konuları hatırlatılmalıdır.

Eğer çocuklarımızı İslamî bir ortamda ve İslamî istikamete yöneltmez ve üzerimize düşeni yapmazsak, yarın hesap gününde hesabımız görülüp kurtuluş beratını alsak bile, eğer çocuklarımız ihmal edilmiş ve cehenneme gidecekleri bir akıbetle karşılaşmışlarsa, yakamızdan tutup bizi de arkalarından sürükleyip cehenneme götürmeye çalışacaklardır. 

“Ya Rabbi, babalarımız ve annelerimiz bize, İslam’ı öğrenip yaşamamız için üzerlerine düşeni yapmadılar, yaptıklarımızın hesabını sormadılar, nerelere gittiğimiz ve ne yaptığımızın hesabını bizden almadılar. Bizi İslam’a yöneltmiş olsalardı, üzerimizde hassasiyetle durmuş olsalardı bugün bizler de cehenneme değil cennete gidecektik.” diye şikayette bulunacaklardır. Böylesi kötü bir akıbetle karşılaşmamak için çocuklarımız üzerinde titremeli, bütün dünyalık varlığımızı onların dünya ve ahiret kurtuluşlarına feda etmeliyiz. 

Rabbim! Çocuklarımızı kafirlerin, zalimlerin ve münafıkların hile ve oyunlarına karşı muhafaza et! Şeytan ve dostlarının hile ve oyunlarına karşı koru! Dinine birer hizmetçi kıl!

Allah’a emanet olun...

 

Yazar: Yusuf-i Kenân

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort