JoomlaLock.com All4Share.net

Aralık 2016 Mukaddime

 

Sayı : 108 - Aralık 2016

 

Dergimizin kıymetli okuyucuları;

Dokuzuncu yılımızın son sayısında sizlerle birlikteyiz. Rabbimizin inayeti, büyüklerimizin himmetleri ve sizlerin destekleriyle bugünlere ulaştık elhamdülillah. Bu manada Cenabı Muinimiz’e (cc) nihayetsiz şükrediyoruz. Bütün varlığımızın sebebi olan Kâinatın Efendisi’ne (sav), âline ve ashabına binlerce salât ve selam ediyoruz. Sâdat-ı kiram hazeratına ve mürşidimiz, canımız, cananımız Hâce Hazretleri’ne (ksa) sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Nihayetinde dergimizin yayımlanmasında emeği bulunan tüm kardeşlerimize, özellikle Hâcegân ihvanına ve hassaten siz değerli okuyucularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cenabı Hak ebediyyen razı olsun.

Kıymetli kardeşlerim, geçen ayki yazımızda da belirtmiştik. İslam’ın son kalesi olan ve ehli küfrün bunu gördüğü için saldırılarını iyice arttırdığı Türkiyemiz büyük bir baskı altındadır. İçerideki hainlerin ve dışarıdaki azılı düşmanların tasallutu artmaktadır. İmkânlarımızın bu saldırıları karşılayacak kadar çok olmadığını görüyoruz. Bizim yegâne yardımcımız Allahımız (cc) ve dayanacağımız inançlı bir milletimiz var. Bu sayede bugüne kadar birçok badireyi atlattık. İnşaallah bunları da Rabbimizin inayetiyle geride bırakmaya muvaffak oluruz. 

Fakat biliyoruz ki, büyük nimetler büyük fedakârlıklarla kazanılır. Mademki edip eyleyen Cenabı Hak’tır. O zaman O’nu razı edebilmek için emirlerine sevgiyle sarılmamız, yasaklarından yine O’nun (cc) sevgisini kaybetmemek için titizlikle kaçınmamız gerekir.

Kardeşlerim, Aralık ayı içerisinde Efendimiz’in dünyayı şereflendirişinin yıldönümü olan “Mevlid Gecesi”ni idrak edeceğiz. Efendimiz’in (sav) bin beş yüz sene önce gelişi, dünyadaki her türlü zulmün, isyanın, tuğyanın yıkılmasına ve yok olmasına sebep olmuştur. Geliniz bu mevlidi şerifte O’nu (sav) öyle karşılayalım ki adeta dünyamıza nübüvvet güneşinin yeniden doğmasına vesile olsun. O’nun (sav) sünnetine öyle bir sarılmaya ahdedelim ki ashabının üzerine titrediği gibi bizim de üzerimize mübarek ruhaniyetiyle titresin. Öyle bir imani duruş sergileyelim ki, Bedir’de ashabı için Rabbine yalvarırken; “Yâ Rabbi! Eğer sen bu bir avuç insanı helak etmeyi murad etmişsen, bil ki bunları helak ettikten sonra yeryüzünde Sana ibadet edecek kimse kalmayacak” buyurduğu gibi biz ahir zamandaki ümmeti içinde aynı niyazda bulunsun.

Şurasını unutmayalım ki, Rabbimizi sevmenin ve razı etmenin yolu Efendimiz’i (sav) sevmekten ve O’nun sünnetine temessük etmekten geçmektedir. Başımızdaki her türlü felaketin ve saldırının akamete uğramasının tek yolu budur.

Bu duygularla Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor. Ümmeti Muhammed’e hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Allah yâr, kalbler beraber olsun.

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort