JoomlaLock.com All4Share.net

HZ. RÜBEYYİA BİNTİ MUAVVİZ (RA)

hz.rubeyyia

Hz. Rebiyyia binti Muavviz - Şeb-i VUSLAT

Sayı : 79 - Temmuz 2014

 

Hz. Rebiyyia binti Muavviz

 

Allah Resûlü’nün (sav) dayı ve teyzelerinin sülalesi olan Neccar Oğulları’ndan olan Hz. Rübeyyia, Medine’de doğup büyüdü. Ailesi İslâm’a koşan ilk Medinelilerdendir. Amcası Hz. Muaz İslâm’ı kabul edip Mekke’de İslâm’ı yayan ilk sekiz kişiden biridir. Babası ve amcaları yetmiş beş kişi ile birlikte Mekke’ye gidip Allah (cc) ve Resûlüne (sav) biat ederek İkinci Akabe Biatı’na katılan bahtiyar insanlardandır.

Hz. Rübeyyia binti Muavviz ilmî ve siyasî toplantılara katılan hanım sahabelerden… Medine’de İslâm’ın yayılmasına bilgisiyle, görgüsüyle hizmet eden bir hanımefendi... Resûlullah Efendimiz’in (sav) evine gelip istirahat ettiği bir bahtiyar hanım.

Hz. Rübeyyia babası ile birlikte Müslüman oldu. Amcası Hz. Muaz İbni Hâris, Birinci Akabe Görüşmesi’nde İslâm’la şereflenip Medine’ye geldiğinde kardeşi Hz. Muavviz İbni Hâris’de anlatılanlardan etkilenip Müslüman olmağa karar verdi. Kızı Hz. Rübeyyia da, babasıyla birlikte kelime-i şehadet getirerek İslâm’ın ilklerinden oldular.

Düşmanlıkla çalkalanan Yesrib’de İslâm yayılmaya başladı. Yıllardan beri Evs ve Hazreç arasında devam eden savaşlar halkı usandırmıştı. Yeni dinin huzur ve mutluluk getireceğine inanıyorlardı. Müslüman olanlarda ki değişiklikleri görüyorlardı. Onların güzel ahlâkına ve dürüst davranışlarına hayran kalıyorlardı. Yesrib’teki Müslümanlar Allah Resûlü’nden (sav) kendilerine Kur’ân’ı öğretecek bir muallim istediler. Hz. Rübeyyia’nın amcası Hz. Muâz ile bir kaç kişiden oluşan heyet Mekke’ye gelip Efendimiz’e durumu arz ettiler. Resûli Ekrem Efendimiz (sav) Hz. Mus’ab İbni Umeyr’i onlara İslâm ve Kur’ân’ı öğretmek üzere birlikte gönderdi.

Hz. Mus’ab’ın gayretleri ve güzel davranışlarıyla kısa zamanda Yesrip’te Müslümanlar çoğalmağa başladı. Mekke’deki Müslümanlar çok ağır şartlar içinde yaşıyorlardı. Tahammülü güç işkencelere maruz bırakılıyorlardı. Ezâ ve cefâlar artınca hicret izni verildi. Müslümanlar Medine’de toplanmaya başladı. Bir müddet sonra da Resûlullah Efendimiz de Medine’ye hicret ettiler. Medineliler neşe ve sevinç içerisinde İki Cihan Güneşi Efendimiz’i (sav) karşıladılar. Teker teker bey’at ettiler. Hz. Rübeyyia binti Muavviz da biatını yeniledi. Muhacir ile Ensar arasında kardeşlikler kuruldu. Müslümanlar güçlenmeye başladı. Bu arada Mekke’den hicret edip gelen Hz. İyas İbni Bükeyr, annemiz Hz. Rübeyyia’ya evlenme teklifinde bulundu. Karşılıklı kabulden sonra Peygamber Efendimiz’in (sav) duasıyla nikâhları kıyıldı.

İki Cihan Güneşi Efendimiz (sav) düğünlerinin ertesi günü Hz. Rübeyyia’nın ziyaretine gitti. O sırada küçük kızlar def çalıyordu. Hz. Rübeyyia’nın Bedir’de şehit düşen babasının ve diğer şühedanın kahramanlıklarını dile getiren şiirleri sesli olarak söylüyorlardı. Şehitleri şiirlerle övüyorlardı. İçlerinden birisi; “Aramızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber var.” mısrasını söylemişti. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) hemen müdahale etti ve; “Bu tür şeyler söylemeyi bırakın. Çünkü yarın ne olacağını ancak Allah (cc) bilir. Daha önce söylediklerinize devam edin.” buyurdu.

Evinin Allah Resûlü’nün evine yakınlığı, Efendimiz’e (sav) akraba olması, yaşının küçüklüğü, hizmete ve ilme yakınlığı onun Efendimiz’den (sav) birçok şey öğrenmesine vesile oldu. Annemiz bilgili, zeki bir hanımdı. İlim meclislerinde bulunmayı severdi. Efendimiz’den (sav) çok hadis öğrenmişti. Abdest ile ilgili hadis ondan naklen gelmiştir. Bu konuda ashabı kiram gelir Hz. Rübeyyia’ya sorardı. Zira Resûli Ekrem Efendimiz (sav) bir gün onun evinde öğle vakti istirahat etmiş, kalkınca abdest almıştı. Annemiz de Efendimiz’in (sav) nasıl abdest aldığına iyice dikkat edip öğrenmişti. Abdest alışını tamamlayıncaya kadar ayakta bekleyip, hizmet etmişti.

Birgün Hz. Âkil İbni Ebî Tâlib, Hz. Rübeyyia’yı ziyarete geldi. Resûlullah Efen-dimiz’in (sav) nasıl abdest aldığını sordu. Hz. Rübeyyia şöyle anlattı;

“Sevgili Peygamberimiz bize sık gelirdi. Bir gün öğle vakti istirahat etti. Kalkınca su istedi. Su dolu bir ibrik getirdim. Önce ellerini güzelce yıkadı. Ağzına, burnuna su verdi. Yüzünü üç kere yıkadı. Sağ kolunu dirsekle beraber üç defa, aynı şekilde sol kolunu ovarak yıkadı. Sonra başını meshetti. Kulaklarının içini, dışını ve boynunu meshetti. Daha sonra sağ ayağını, topuklarıyla beraber üç defa, aynı şekilde sol ayağını yıkadı. Abdest almayı tamamlayınca şöyle buyurdu; “Benim bu abdestim gibi kim abdest alır sonra huşû ile iki rekât namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur.”

Tâbiunun önde gelen âlimlerinden Hz. Muhammed b. Ammar b. Yasir, annemizden Peygamber Efendimiz’in (sav) şekil ve şemâlini sordu. Bu soru karşısında duygulanan annemiz kalbinde coşup taşan sevgiyi şöyle dile getirdi; “Ey oğul! Eğer sen O’nu görseydin, güneş doğuyor zannederdin.” dedi.

Hz. Rübeyyia Hz. Osman’ın (ra) halifelik dönemine de şahit olmuştur. Hz. Rübeyyia cesur kahraman bir hanımdı. Birçok savaşlara iştirak ederek Müslümanlara hizmet etti. Çok yararlılıklar gösterdi. Askerlere su taşıdı. Yaralıları Medine-i Münevvere’ye nakletme konusunda yardımcı oldu. Babası ve amcası Bedir’de şehit düştü.

Hz. Rübeyyia binti Muavviz hayatının son dönemlerinde kendini tamamen ibadete verdi. Onun Resûl-i Ekrem Efendimiz’den (sav) yirmi küsür hadisi şerif naklettiği ve Hz. Abdullah İbni Abbas’ın da kendisinden bazı meseleler sorup müzakere ettiği rivayet edilmektedir.

Rabbim kendilerinden razı olsun.

 

Kaynakça:

Dr. Hilal Kara, Abdullah Kara, Cennetle Müjdelenen Hanımlar, Nesil Yayınları, 2007, İstanbul

Altınoluk Dergisi

 

Yazar: Şeb-i VUSLAT

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort