JoomlaLock.com All4Share.net

ABDULKADİR GEYLANİ (ksa) HAZRETLERİ’NDEN İNCİLER

Abdülkadir Geylani ksa Hazretleri

Abdülkadir Geylani (ksa) Hazretleri'nden İnciler - Şeb-i Vuslat

Sayı : 123 - Mart 2018

 

Abdülkadir Geylani (ksa) Hazretleri'nden İnciler

 

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

“Allah bir kulu hakkında hayır dilerse, onu din ilimlerinde anlayışlı kılar. Nefsinde mevcut ayıpları görmeyi kendisine nasip eder.”

Din işlerinde derin bilgiye sahip olmak, nefsin bilinmesini sağlar. Dolayısıyla Yaratan’ın (cc) kuvvet ve kudretini, O’nun (cc) yaratıcı ve besleyici kuvvetini bilen, bütün eşyayı olduğu gibi görür ve bilir. Kulluk bu bilgi ile olur. Başkalarının boyunduruğu altından bu bilgi ile çıkılır. Senin için ne kurtuluş, ne bir felah çaresi düşünülebilir.Ancak yukarıda anlatılan bilgi ve görgüye sahip olup Hak Teala’yı (cc) diğer var görünen cümle eşyaya tercih ettikten sonra...

Şehvet duygularını, din işlerinden sonraya bırak. Ahiret işlerini dünyadan önce düşün. Yaratılmışları, Yaratan’ın (cc) emrinden sonra düşün. Yıkılışın, şehevi duygularını din işlerine tercihle başlar, dünyayı ahiret işlerinden üstün tutunca ve Yaratan’ı (cc) yaratılmışlardan sonra anmanla olur. Sözlerimiz büyüktür. Bunlarla amel edersen, sana yeter.

Önce gözünü kapayan perdeyi arala, sonra yalvar. Sen Hak’tan (cc) böyle perdeli kaldıkça yaptığın duaya icabet olmaz. İcabet ancak yalvarana olur.

Hak Teala’nın (cc) emrine uyarak iş görürsen, O (cc) da yaptığın duayı kabul eder, arzunu yerine getirir. Harman, ancak ekim işi yapıldıktan sonra beklenir. Ekini biçebilmek için bunu yapman gerekir. Bu durumu, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle beyan eder: “Dünya ahiretin ekeneğidir.”

Bu dünyada bütün varlığınla ekim işine çalış. İman tohumunu kalbine ve bütün varlığına saç. Ona iyi işler suyunu dök, büyüt. Bu kalp yumuşak, merhamet ve şefkat dolu olursa bitki biter. Sert, haşin ve kuraksa, ondan bitki bitmez. Kayaların üstüne saçılan tohum, yokluğa daha yaklaşır. Bu ekim ilmini öğren, kendi reyinle yetinme. Peygamber Efendimiz (sav) buyurur ki: “Her sanatı ehlinden öğreniniz.”

Sen yalnız dünya işleri ile meşgul olmaktasın, öbür âlemin işlerini bir yana atmaktasın. Ahiret işlerini istiyorsan, bu dünyanın işlerini kalbine sokma. Hak Teala’yı (cc) arzu ediyorsan, ahireti kalbinden at. İyi sayılmayan bütün kötü hazları benliğinden çıkar. Bunları yapabilirsen dünya ve ahiret sana gelir. Çünkü esas seninledir. Gelecekler ise ona uyar.

Akıllı ol. Aklına ve zekâna sahip çık. Aklın bir şeye ermiyor, seçme kabiliyetin çok az. Bütün hâlin halka yanaşık; onları Hak Teala’ya (cc) ortak kabul etmektesin. Bu hâline tövbe edip dönmediğin takdirde ölürsün; manevî yönden çürür, Allah (cc) yoluna girenlerden ayrılmış olursun. İçinde bulunduğun boş heves onlara ayan olur. Kalp ve sır halinle onlara gidersen iyi olur. Faydayı kalbinle alabilirsin. O zatların kapısı tevekkül ve sabırlı kişileri içeri alır. Onların kapısı kısmetine razı olanlara açılır.

Ey evlat! Şeklini değiştirme. Hakk’ı sev. Üzerine çeşitli belâ okları bile yağsa sesini çıkarma, sevgi ve muhabbet hâline devam et. Fırtına seni yerinden kaydırmasın. Yağan yağmur seni kaçırmasın. Atılan oklar seni incitmesin. İçini ve dışını halkın giremediği bir makama çıkar. Orada dünya olmasın... Orada ahiret olmasın... Mevhum hakları orada aramaya kalkma. Kötü hazları o yerde isteme, orda üzüntü duyma, şekil arama. Hak’tan (cc) başka şeyin olacağını umma. Eline dünya malı az geçince üzülme, şeklini değiştirme. Çok olursa hâlini çirkin etme. O makam büyüktür. Sakın o makama çıkarsan övülme bekleme. Kötüleyenlere darılma. Hepsini boş gör. Zaten oraya yerli olursan bu işler kendiliğinden olur ve sen tam bir yokluğa gömülürsün. Eğer elde edersen bulunduğun o hâle, insan ve cin, cümle yaratılmışlar içinden bir tanesi bile akıl erdiremez. Zaten akıl bunları idrakten acizdir.

Bazı büyükler şöyle der: “Doğruluğun tamsa bize yanaş, yoksa uzak ol.” Bu söz ne kadar güzeldir. Sabır, ihlâs, doğruluk, anlattığım makam için esastır.

Beni isteyip geliyorsun. Ben de sessiz duruyorum. Hâlini anlamaz gibi tavır takınıyorum. Bir nevi ikiyüzlülük yapıyorum. Bütün çirkinliğine rağmen yumuşak konuşuyorum. Sen de kendini bir şey sanıp ferahlıyorsun. Nefsini büyütüyor, kendini beğeniyorsun. Yazık, anladığın gibi değil. Ben ateşim; bende yalnız ateşe dayanabilenler kalabilir. Ateş içinde dönen böcekler, varlığımda yaşayabilir. Sen de onun gibi ol. Mücahede ve ufak sıkıntı ateşlerine dayan. Sıkıntıyı görmeyen, genişliğe pek alışamaz. Başını kader ve keder çekici altına koy. Korkma, bir şey olmaz. Sadece sabrı öğrenirsin. Sözüme, ancak öyle dayanmayı öğrenirsin. Sabra alışırsan sert sözlerimi dinlersin. Onlarla amel etmeyi, sana sabır öğretebilir. İçin ve dışın sabırla temizlenir. Gizli halin onunla temizlenir. O temizliğin tesiri ile dış halin güzelleşir. Sonrası öyle bir güzellik olur ki, çirkin yerin kalmaz. Bakanlar nuruna boğulur, hayran olur. Felah, böylelikle gelir. Ahiret ve dünyanın iyiliği, ruh temizliğinden sonra başlar. Bunların hepsi, Allah-u Teala’nın (cc) takdiri ve dileği ile olur.

İlahi kuvvet ve kudret elinin uzandığı hiçbir şeyi kendim için kılamam ve sevemem, O’nun (cc) zatına has olan her şeyden ayrılırım. Kulları için yapacağı şeye karışmam. Ben de onlar arasına girmeye gayret ederim. Kendi benliğimi de O’na vermeye bakarım. Hangi hakla bir şeye sahip olmayı arzulayabilirim ki, kendi özüm bile benim değildir. Bu yüzden ölüme de dirime de dokunamam; sahibine bırakırım, kadere uyarım.

Bazı büyükler şöyle der: “Kulların Hakk’a uymasını sağla. Hak Teala kullara uymaz; buna çalışma. Hakk’a kafa tutanları ez. O’a cebir kullanmak isteyenlere sert ol.”

Ben sana kıymet vermem. Çünkü Hak Teala’ya (cc) karşı çirkin tavır takınmaktasın. Emirlerini küçük görüyorsun. Verdiği her hükme itiraz ediyorsun. O’nun (cc) varlığı bütün haline sinmişken düşmanlık etmek sevdasındasın. Gecen ve gündüzün iyi olmayan şeylerle geçer. Bu hâlinle Hak (cc) katından kovuldun. Hakkında lanet hükmü çıktı. Sana yazık oldu. Hak Teala (cc) geçmiş peygamberlerin bazısına şöyle vahyetti: “Bana itaat edersen, razı olurum. Razı olursam üzerine bereket yağdırırım. Bereketimin sonu yoktur. Bana isyan edersen, öfkelenirim, öfkemin sonu lanetle biter. Ben bir kimseye lanet edersem, yedinci çocuğuna kadar ulaşır.”

Zamanımız öyle bir hâl aldı ki, dini şeyler, adi dünyalığa değiştirilir oldu. Ümitlerin ardı arkası kesilmiyor. Hırslar kuvvet yarışında... Yapmakta oldukları hiçbir kötü işi bırakmadan yaptılar. Fakat sonunda hepsi heba oldu. Toz yığını gibi dağıldı, gitti. Sen sakın bu zümreden olmayasın. Allah (cc) rızası için yapılmayan her şey boştur.

Acırım sana. İçini belki cahil kişilere saklı tutabilirsin. Fakat ilim ve tecrübe sahibi kimselere karşı nasıl saklayacaksın? Onlar her hâlini olduğu gibi görebilirler. Sarraf cahil değildir, ona hâlinden saklı şey olmaz. Hele ilâhî bilginin verdiği kuvvete sahip olanlara asla saklı şey olmaz. Beyaz perde üzerine konan siyah lekeler gibi her şeyi bütün inceliği ile seyrederler.

Çalış, ihlâs sahibi ol. Hak Teala’nın (cc) emirlerini yerine getirmeye çabala. Dünya ve ahirette sana faydası dokunmayacak şeyleri bir yana at. Kendi işine yaramayacak şeyler boştur. Sana, iç âlemini iyiye götürecek şeyleri aramak gerek. Nefsine tesir edebilmek için onun terbiye yollarını ara. Nefsine tesir etmen önemli şeydir. Onu binek yap. Dünya boşluklarını aş. Ahiret âlemine ulaş. O uçakla halkı geç. Hakk’a (cc) ulaş. Bunlar kolay olmaz. Ancak nefis yola geldikten sonra olur ki, o da, ancak Allah-u Teala’nın (cc) emrine tâbi olduktan sonra yola gelir.

Nefsini yola getir, halkı arkaya at. Dünyalık kötü işleri bir yana it. Mevlâyı (cc) her şeyden önce an. Hikmet lokmalarını ye. Bunları yapmaya muvaffak olduğun zaman ağzından çıkan şeylere dikkat et, tevilli konuşma. Tevilli konuşman tecavüz olur. Halktan korkma, onlardan bir şey ümit etme. Aksi hâller iman zayıflığından doğar.

Himmetini yüce tut; yükselirsin, korkma. Hak Teala (cc) himmetin kadar sana kıymet verir. Doğruluğun ve İhlasın kadar bu yolda derece alabilirsin.

Çalış, çabala; yapış, bırakma. Sana lâzım olan şey kendiliğinden gelmez. Rızkını kazanmak için nasıl çabalıyorsan, manevi çöküntüden kurtulmak için de öyle çabala. Kendini iyi işler yapmaya zorla. Kendini şeytandan koru. O, insanları elindeki oyuncak gibi oynatır. Evinizde bulunan bir binek hayvanına nasıl hâkimseniz o da size öyle hâkim olur. Kalplere yalandan vurulan kilidi sökebilir. Arzu ettiği hizmetini yaptırır. Birçok âbidleri mabedinden çıkarttı, harap âlemlere çekti. Bu hâllerde nefs de şeytana yardımcı olur. Şeytanın arzu ettiği şeyleri yapabilmesi için sebepler hazırlar. O şeytan nefsi de kendine yardımcı aldı mı, cenk meydanından çekip emrine tahsis edemeyeceği mücahidi sağ bırakmaz.

Ey evlat! Nefsini şehvetten kes. Yersiz lezzeti ona tattırma; bunlardan yana onu aç ve susuz bırak. Bunlar, nefsi yıldıran birer kamçıdır, elinden bırakma. Nefsin boynuna vur. Kalbini Allah (cc) korkusu ile ayık tut. Daima Hak Teala’yı (cc) gözet.

Her hâlinde günahların örtülmesini iste; âdetin bu olsun. İç âlemini istiğfarla pak eyle. İstiğfar her tarafı yıkar. Her hâlinde Cenâbı Mevlâya (cc) uy, peygamber âdetlerine uymak senin için en büyük gaye olmalı.

Ey anlayışı kıt adam, mademki, kader hükümlerini itmek elinde değil, değiştirmeyi ve yok etmeyi yapmaya güçlü değilsin, niçin çırpınırsın? Muhalefet hâlinde elinden iş gelmediğine göre, boşa yorulmanın manası nedir? Bu hâlde sana düşen, onun arzusu dışında bir talepte bulunmamak olmalı değil mi? Ancak, onun arzu ettiği şey sana geldiğine göre senin herhangi bir şeyi dilemen lüzumsuzdur. Bir şeyi arzu ettiğin zaman, yola gelmezse nefsini o yolda fazla yorma. Kalbini tazyik altına alma. Hâline bırak; her şeyi Rabbine (cc) ısmarla. O’nun (cc)rahmet eteğine yapış. Tevbe elinle O’nun (cc) rahmet kapısını çal. O’nun (cc) rahmetini istediğin müddet, dünyalık şeyler için telâşa kapılmazsın. Kalp gözün, sır gözün açılır. Dış gözün de onlarla olur. Dünya sıkıntısı senin için şekva konusu olmaz. Varlığın belâ anında, Firavun’un hanımı Asiye Hatun gibi olur. O iman etmişti. Hep varlığını Yaratan’ına teslim etmişti. Eline demir bukağılar vurmuşlar, ayrıca ayaklarını da sarmışlardı. Durmadan kamçı vuruyorlardı. O bu arada Hakk’a (cc) teslim olmuştu. Manevi köşkünü gördü. Ölüm meleği ona müjde ile geldi. O hiç birinin farkında değilmiş gibi gözlerini ötelere dikmiş, sessiz yatıyordu. Bir ara şu duayı okuduğu işitildi:

“Rabbim, bana yanında, cennetin içinde bir ev yap, beni firavundan ve onun kötü işlerinden kurtar. Beni şu zalim toplumdan kurtar.” (Tahrim, 11) 

Sen de onun gibi olabilirsin. Yalnız belâ ve sıkıntılara sabır gerek. Yılmadan usanmadan çalışmak icap eder. Kalbini ve bütün varlığını Hak (cc) yolda kullanman lâzımdır. Bütün kuvvetini Allah (cc) yoluna harca, bütün gücünü O’na ver, teslim ol. O’nun kuvvet eli altında uyu ve emirlerine uy. Kendin ve diğer kullar için yaptığı işlere hata yükleme. O’nun yaptığı tedbirde ikinci işi düşünme. O’nun emri ile yetin. O’nun hükmü dışında hüküm vermeye kalkma. O’nun seçmiş olduğu şeyi bir yana itip keyfince şeyler seçme. Bu hâli benliğin de duyan başka hâl arayamaz. Onun İçin Hak Teala’ya sığınmaktan başka çare bulunmaz.

Aklı başında olduğunu İddia eden, bu hâli nasıl aramaz? Hak (cc) sohbetini nasıl dilemez? Çünkü O’nsuz (cc) hiçbir işin sonu bulunmaz ve yapılan işlerden tat alınmaz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun, selam ve dua ile,

 

Kaynakça: İlahi Armağan, Abdülkadir Geylani, Bedir Yayınevi, İstanbul, 2017

 

Yazar:  Şeb-i Vuslat

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort