JoomlaLock.com All4Share.net

Allah’ın (cc) Veli Kulları -3

Allahın cc Veli Kulları 3

Allah'ın (cc) Veli Kulları -3 - Mine Şimşek

Sayı : 126 - Haziran 2018

 

Allah'ın (cc) Veli Kulları -3

 

En güzel övgüler, hamdler ve şükürler, Cenabı Hakk’a (cc), salat ve selamlar ise sevgili Peygamberimize (sav) olsun. Dünya ve ahiret yalnız kendi Zatı’na ve Rasulü’nün dostlarının muhabbetine kavuşmak için yaşamayı tüm ümmete lütfeylesin. Allah dostlarının kısa hayatlarını yazmaya devam edeceğiz inşaallah.

Ayeti kerimde Cenabı Hak (cc): “Biliniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur: Onlar üzüntü de çekmeyecekler.” buyurmaktadır. (Yunus 62)

 

Allah için davet eder, olman için himmet eder.
Bulman için gayret eder, davet eder davet eder.

Gönül şehrinde gezmeye, türlü hikmetler sezmeye,
Kovanda ballar süzmeye, davet eder davet eder.

Sendeki senliği atmaya, nefsini dosta satmaya,
Ol yar ile yar olmaya, davet eder davet eder.

                         (Hâce Hazretleri, Gencine-i Esrar)

 

Hâce Hazretleri (ksa) bir sohbetlerinde, Rabbimizin (cc) bizlerden razı olması ve Allah dostlarına duyulan muhabbetin faidelerini naklederek: “Gönül Hakk’a açılan bir penceredir gönül odalarından en güzel odayı O’na ayırmalıyız, O’nun için bezemeliyiz; O’na süsleyeceğiz. Allah Ademoğluna iki gönül vermiştir, birini dünyaya versin diğerini ahirete. Birincisi: Dünyada olduğu için yiyip içsin, helalinden kazansın ama para için değil, menfaat için değil, Allah rızası için olmalı. Dünyada olduğumuz için de az yiyeceğiz, az gezeceğiz, az konuşacağız, öz konuşacağız, her şeyin aşırısına gitmeyeceğiz. İkinci ise: Ahirete gönlümüzü hazırlayacağız (ilim, ibadet, sohbet, zikir vs.) bunlar da yine Allah rızası için olmalı, ibadet fazlalığı için cennet karşılığı için değil. Allah Rasulü’nün aşkıyla, dostlarının muhabbetiyle gönül kabımızı doldurmalıyız.

Sohbet yerlerinde kalpler sevgi ile yıkanılır muhabbet ile doldurulur. Yolumuzun büyüklerinden sultanımız Muhammed Bahauddin Şahı Nakşibend (ks) sohbete çok ehemmiyet vermişler. Sohbet yerlerinde ruhaniyetler olduğundan büyükler: ‘Sohbet yeri can suyudur, abı hayattır.’ diye tarif buyurmuşlar. Ahirette bize tek faydalı şey ona sevgi ve saygı beslediğimiz bir gönül… Ama ötesi maldır mülktür evlattır, bu sevgiler ile gitmek öte tarafta yük olur, hesap olur. O gönle Allah’ın razı olmayacağı şeyleri sokarsak Allah’ın evi olmaktan, mağfiretin muhabbetin evi olmaktan çıkar. Biz inanıyoruz ki gönlümüz Mekke’de, Medine’de ama enerjimiz, feyzimiz sadatlardan geliyor, rabıta şuuru öyle olacak ki insan gönlünde, onun dostlarına sevgi ile muhabbet ile yaşayacak. Bununla beraber onların manevi nuru, ışığı, feyzi gönle akacak, gönlü temizleyecek. Hakk’a muhabbet, yakınlık başlar o zaman, müthiş bir irade! Dışarıda zemheri var, dışarıda kar var, dışarıda yağmur var, benim içimde Allah var, içimde huzur var, içimde aşk var, içimde ılık rüzgarlar var, bahar var, içimde meltem rüzgarları var! Dışarısı kışmış bana ne!” buyurmuşlardır.

Abdulkadir Geylani Hazretleri ve Kısa Hayatı:

Doğumu hicri 470 yılında Ramazan ayının ilk gecesinde doğmuştur. 561 Bağdat’ta dünyasını değişmiştir. Abdulkadir Geylani hazretlerinin lakapları şunlardır: “Ğavsu’l-Azam (En büyük ğavs)” “Sultanu’l-Evliya (Bütün velilere sultan)” “Ğavsu’s-Sakaleyn (İnsanların ve cinlerin imdadına yetişen) vs.”

Abdulkadir Geylani (ks) çok heybetli idi, az konuşur çoğu zaman sükut ederdi, konuştuğunda gayet açık ve net konuşurdu. Şahsı için kızmaz, din konusunda asla taviz vermezdi. Misafirsiz gece geçirmezdi, zayıflara yardım eder, fakirleri doyururdu, isteyeni geri çevirmezdi. Kendisine kötü davrananları affederdi. 

Abdulkadir Geylani hazretleri (ks) uzun boylu, açık alınlı, buğday benizli, sesi gür ve heybetli, çok güzel giyinir, fakirler ile oturur, küçük çocuklarla sohbet ederdi. Talebeleri dahi kimseden bir şey almaz kabul etmezdi. Ğavsu’l-Azam (ks), Allahu Teala’nın tecellisi gereği olarak bazen büyük bir celal ve heybet üslubu ile konuşurdu.

Öyle bir vaaz verirdi ki Bağdat ehli böyle bir vaaz görmemiş idi. Allah dostları ise Ğavsu’l-Azam’ın bu güzel sohbetlerini şöyle tarif etmişlerdir: “Fikir dalgıcı gibi kalplerimize dalarak marifet incisini gönül sahiline çıkarırdı.” Vaazları o kadar tesirli idi ki coşup kendisini kaybedenler bile olurdu. Dört yüz alim anlattıklarını derin bir vecd ile dinler, anlattıklarını izdiham sebebi ile birbirlerinin sırtında yazar, not tutarlardı. Sorulan suallere gayet açık ve doyurucu cevaplar verir, ayrıca derin ilim sahibi idi. On üç çeşit ilimde ders verirdi. Ğavsu’l-Azam Abdulkadir Geylani (ks) hazretlerinin yetiştirdiği yüzlerce halifesi, binlerce talebesi vardı. 

Mübarek soyu baba yönünden Hazreti Hasan’a, annesi yönünden Hz. Hüseyin (ra) efendilerimizden ehlibeyte, Rasulullah Efendimiz’e (sav) kavuşur. Kendisinde çıkan ilim ve kerametler hiçbir velide görülmemiştir. Babası Seyyid Ebu Salih bir gün sevgili Peygamberimiz’i (sav) rüyasında görmüş, Efendimiz ona: “Ya Eba Salih bu gece Hak Teala sana mükemmel bir oğul bağışladı, o benim evladımdır, rütbesi diğer evliya ve kutuplardan yüksek olacaktır.” buyurmuştur. Annesi şöyle anlatır: “Oğlum Abdulkadir Ramazan ayında dünyaya gelmiştir, bir ay boyunca gündüzleri ne zaman emzirmek istesem iftar vaktine kadar asla süt emmezdi, akşam namazından sonra emzirir idim, anladım ki Ramazan-ı şerif hürmetine bu hal oluyor.”

 

Seyyah olup şol alemi gezersen, Abdulkadir gibi bir er bulunmaz.

Ceddi Muhammeddir eğer sorarsan, Abdulkadir gibi bir er bulunmaz.

Derviş Yunus biz çekeriz zahmeti, üstümüzde hazır ola himmeti.

Oğlum demiş ona Rasul Hazreti, Abdulkadir gibi bir er bulunmaz.

                                                                                        Yunus Emre

 

Dillerde olan özel menkıbelerinden birinde de şöyle anlatılır: Geylani Hazretleri mücahedeleri sırasında bir yıl ayak üstü ibadet etmeyi adet edinmişti. Bir gün kendisine ferman ilahi erişir: “Ey Abdulkadir! Meşakkati seçip ayakta ibadet etmenin sebebi nedir?” diye nida gelince, Ğavsu’l-Azam (ks): “Ey bütün gizlileri ve sırları bilen Allahım, Zatı’na her şey ma’lumdur, Senin sevdiklerinin ve aşıkların da her yerde doludur. Bunun için ayağımı uzatmaktan utanırım.” Bunun üzerine şöyle hitab gelir: “Ayağın bütün velilerin boynuna koy.” Bu ilahi emir üzerine evliyalar: “Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin ayakları başımı-zın gözümüzün üstüne.” diyerek boyunlarını uzatırlar. Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin ilim kerametinin hiçbir velide görülmediği ve bu kadar açık kerametler göstermesinin sebebi ise “Kün” emri ilahisine mazhar olması olarak açıklanmıştır.

Beşinci asrın sonunda Hazreti Geylani’nin Kadiriyye tarikatını başlatması ile insanların ruhlarına, düşüncelerine hitap ederek bütün İslam toplumunu etkilemiş, ölü düşünceler ve ruhlar yeniden canlanarak toplum içinde üstün bir ahlak başlatmıştı.

Mübarek buyrukları şunlardır: “Bir günah işlediğin zaman Allah’ın rahmetinden ümidini kesme, üzerine sürülmüş olan günah kirini tevbe suyu ile yıka.”

“Dünya denizinde tetik üzere bulun, son derece hassas ol, çünkü o denizde nice kimseler boğulmuştur.” 

“Ey oğul! Dervişlerle beraber ol, onları daima meclisine getir, gönüllerini hoş et, onları sevindir.” 

“Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktadır, münafık ise önce konuşur sonra düşünür.”

“İnsan Allahu Teala’ya kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez. Allah’ı arayan onu bulur. Bu ilmi, kitap sayfalarından değil Allah’ın erlerinin ağzından alın.”

Vefatı: Ğavsu’l-Azam Geylani Haz-retleri cumartesi gecesi sabaha karşı dünyasını değiştirmiştir. Vefatı yaklaştığı vakitte şunları buyurmuştur: “Zahirde sizinle beraberim, hakikatte yanımda başkaları da vardır, etrafımı genişletin, edepli durun!” Oğlu Abdurrezzak şöyle anlatır : “Babam bir ara: ‘Bana kimse bir şey sormasın, Allahu Teala’nın ilminde başka bir halden başka bir hale geçmekteyim.’ dedi.” “Babacığım bedeniniz ile acı duyuyor musunuz?” diye sorunca: “Bütün uzuvlarım acı içindedir yalnız kalbimde hiç acı ve elem yok çünkü kalbim Allahu Teala iledir.” cevabını verdi. Sonra iki defa “Size geliyorum, size geliyorum!” dedi ve mübarek ruhu bedeninden ayrıldı.

Cenabı Hak (cc) Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin şefaatini her an tüm ümmetin üzerine daim, kaim kılsın. Zerreler adedince rahmet olsun, selam olsun.(Allah dostlarının kısa hayatlarını yazmaya devam edeceğiz inşaallah.)

 

Yazar: Mine Şimşek

 

Bu kategoriden diğerleri: « OKUMA KAMPANYASI İHVAN »

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort