JoomlaLock.com All4Share.net

DÜNYA SIRLARLA DOLU İMTİHAN YOLCULUĞUDUR

Dünya Sırlarla Dolu İmtihan Yolculuğudur

Dünya Sırlarla Dolu İmtihan Yolculuğudur - Gönül Pınarı

Sayı : 135 - Mart 2019

 

Dünya Sırlarla Dolu İmtihan Yolculuğudur

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Kullarına lütfeden, onları yediren, içiren, dünya hayatını onlara imtihan yeri olarak lütfeden, onlara iyiyi kötüyü ayırabilecek idraki veren, kendisine kul olmayı ve ibadet etmeyi nasip eden, dünya ve ahiret nimetleriyle bizi mükafatlandıracak olan alemlerin Rabbi Allah’a (cc) hamdolsun.

Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed’e, ehli beytine, ashabına ve onun yolunda gidenlerin üzerine olsun. 

Dünya geçici bir imtihan yeridir, gördüğümüz ve yaşadığımız zorlukları ancak sabır sınavıyla kazanabiliriz. Evet, zor diyoruz, zaten zor olacak ki imtihan olsun.

“Hak şerleri hayreyler,
Zannetme ki gayreyler,
Arif anı seyreyler,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma,
Kalp kırma, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma.
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Deme niçin şu şöyle
Yerincedir o öyle
Bak sonuna sabreyle.
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.”

     İbrahim Hakkı (ksa)

İşte imtihan dünyasında dikkat etmemiz gereken mazlum olmak, zalim asla olmamak. Öyle bir imtihan ki bu dünya kapısından ahirete bakmak, orayı kazanmak serbest.

Cenabı Hak (cc): “Allah hiç kimseye yetireceğinden başkasını yüklemez.” (Bakara 286) buyurmuştur.

İşte bu sebepten “Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.” Evet, insanoğlu bu hayat yolculuğuna ruhlar alemin de başlamış olup anne karnında beden elbisesine girerek bu dünya hayatına gelmiştir. Her mahluk dünyaya gelmiştir fakat yaratılanların en üstünü insandır. Cenabı Hak insanoğlunı yaratırken herkesi eşit olarak yaratmıştır. Yani herkes günahsız olarak gelir fakat sonradan aklı ile ya kötülüğü tercih eder, ya da cenneti kazanır.

Veya Cenabı Hak (cc) insanoğluna bu dünya hayatını imtihan yeri olarak vermiştir. Burada ne yaparsa ahirette karşılığını alacaktır. Her yaptığımız hareket ve davranışımız hesaba alınacaktır. Bu dünya adeta bir değirmen çarkı gibi dönmektedir, her insan bu çarktan geçmektedir.

Dünyanın bal gibi tatlı olduğu hepimize malumdur, bu dünyanın nimetlerini tatlandıran farklı bir yönü vardır. İmtihan belki bize zehirden acı gelebilir ama onu biz tatlandırabiliriz. Evet, bize çok farklı gelebilir imtihan, nasıl tatlanır? Ancak o imtihanında O’nun rızasını kazanabilirsek, o bize tatlı olur. Dert ve sıkıntıya düşmek Allah’ı (cc) gizlice çağırmamıza sebep olduğundan onunla beraber olduğumuzu hissettiğimizde işte o acılar tatlanır.

Hazreti Asiye misali... Hazreti Asiye annemiz, Hazreti Musa Aleyhisselam’a iman edince onun için acılar başlıyor, işkence başlıyor. Firavun ona işkence ediyor. Firavunun öyle çivileri var ki…

Firavun Hz. Asiye’yi o çivilerle çiviledi vücudunun her yerinden. Akrepler, böcekler sarmış vücudunu, ama Asiye mutlu. Niye? Çünkü o diyor ki “Sen benimlesin.” İşte o mutluluğu yaşamanın adıdır imtihan. Hazreti Meryem gibi… imtihanının büyük olmasına rağmen o imtihana aldırmayıp, Rabbinin isteğini yerine getirmenin adıdır imtihan.

Bu manada imtihanın asıl membaı kainatın Efendisi’dir (sav). En güzel örnek O’dur. Daha dünyaya gelmeden babasından ayrı kalması… Tam anneye ihtiyacı varken onunla imtihan olması sonra dedesi, sonra amcası, sonra çok değerli eşi hazreti Hatice annemiz sonra en çok sevdiği çocukları… Sonra şehrinden çıkarılması, işte imtihanın en güzel örneği…

Bu manada imtihan Hakk’ın emrine boyun eğmesi sonucudur.Neticede o ne dilerse o olur. İmtihan Cenabı Hakk’ın muradını anlamaktır. Bu sebeple işte bu imtihan bize tatlı gelebilir. Öyle sırlarla dolu bir yolculuğumuz var ki bekli de saymakla bitmeyen… Hepimiz saysak bekli de hepimiz benimki daha zordu, deriz. Evet, hepimizinki zor niye? Çünkü en büyük imtihanımız nefsimizin olması, nefis bize imtihan olarak yeter de artar bile. İşte bizim burada en önemli imtihanımızdır nefsimiz. Bu sırlarla dolu dünyamızda giymiş olduğumuz bu nefis elbisesiyle ruhumuzu olgunlaştırıp ebediyete hazır hale getirmeliyiz. Allah’ın rızasını kazanıp mutluluğu elde etmek için, dünya hayatı çok kısa bir konumdadır.

Hep derler “boş dünya”... Evet, boştur ama onu doldurmak… Onu Rabbimizin sevgisiyle doldurmak, O’nun dostlarının sevgisiyle, onların varlığıyla doldurmak. O kadar gariptir ki bu dünya hayatı, o kadar görülmeyen yüzü vardır, kimi doğar doğmaz vefat eder, kimi yüz yaşını da devirebilir. Bu dünya hayatında yaşadığımız olayların altında yatan ve bilmediğimiz, anlamadığımız bir çok imtihan sırları vardır. Bu gizemli hayatta gayemiz Rabbimizin rızası olmalı ki hedefimize ulaşalım.

Fakat şeytan ve nefis gerçekleri görmemizi engellediği gibi kulluğumuzu hakkıyla yerine getirme hususunda bize işi zor gösteriyor. Evet, onların görevi bu, bizim görevimiz ise onlara boyun eğmemektir. Dünya hayatında Allah’ı görür gibi yaşayanlar O’na kulluk ederler, sonsuzluk kervanında yer almış demektir. Böylelikle dünya imtihanını ilahi zevke dönüştürmüştür, işte buna kısaca ihlas diyebiliriz. Yani Allah’ı görür gibi O’na kulluk etmek. 

Dünya hayatının sırlarla dolu olduğu açık ve ortadadır, büyükler buyuruyor: “İnsanlar dünyayı kırılmaz bir testi ahirete de kırılan bir toprak testi zannederler. Akıllı kimse ise geçici ve yok olacak olan dünyayı kırılacak toprak testi gibi , ahireti ise hiç kırılmayan ebediyen baki kalacak olan altın testi gibi görür. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir ki.”

Mevlana Calaleddini Rumi hazretleri buyuruyor ki: “Dünya bir çarşı senin vücudun da o çarşıda bir dükkana benzetilir ve sahibi sana bu dükkanı kiraya vermiştir. Lakin bu dükkan da gizli bir hazinede saklıdır. Sen bu dükkanı kullandığın müddet zarfında eğer o hazineyi bulup çıkardı isen ne âlâ… Yok bu müddet zarfında hazineyi bulamayıp vaktini zayi ettin ise yazıklar olsun sana…”

İşte bu manada dünya hayatımız sırlarla dolu bir yolculuğumuzdur. Bu sır ise o hazinedir. Peygamber Efendimiz (as) buyuruyor ki: “Dünyada kalacağın dünyaya kadar çalış, ukbada kalacağın kadar ukbaya çalış. Allah’a ihtiyacın kadar O’na ubudiyette bulun ve ateşe dayanabileceğin kadar cehennemlik amel işle.”

 

Yazar: Gönül Pınarı

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort