JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2013 EYLÜL SAYISI ÇIKTI

GÜLZAR-I HACEGAN'IN 2013 EYLÜL SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...


Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi 2013 EYLÜL sayısı çıktı. 69. Sayımızın konusu “SEHA”.

 

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “MÜSLÜMANLARIN ŞUURSUZLUĞUNUN İKİ TEMEL SEBEBİ” başlıklı sohbetlerinde:

 

“Birincisi cehalet. Biz bu dini gereği gibi bilemiyoruz. Bize belki dinden belli şeyler öğretmişler ama bu öğrendiğimiz şeyler hep görsel, surette. Dinin hakikatinden bize çok bahsetmemişler. Bu bir ciddi bir eksiklik. Biz bilmediğimiz bir dini yaşayamayız. Örnek verdiğiniz kişilerin belki o ibadetlerde; hacca gitmesi, namaz kılması vesâire, bunlarda samimiler, temiz duygularla bunları yapıyorlar. Ama camiden çıkınca, hacdan dönünce faizle iştigal edebiliyorlar.

 

İbadette samimi olduğu gibi öbür konuları belki bilemiyor. Faizin boyutlarını, Müslümanların sosyal hayatındaki zararlarını bilemiyor. “Ben kimseyi soymadım, kimseden çalmadım, kimseye bir zarar vermedim, paramı bankaya koydum. Banka bunu çalıştırdı, üstüne şu kadar verdi, ben bunu alıyorum, senin cebindekini almıyorum.” diyor. Konuları bilemediğinden yanlış yapıyor. Bu cehalet tarafı.

 

Bir kısmı da belki cehaletle birlikte bir de gafleti, vurdumduymazlığı, nemelazımcılığı var. Cehalet ve gaflet birleşince insanın niyetini bozuyor. Niyet bozuk olunca amel de bozuluyor.” buyuruyorlar.

 

Netice-i Meram bölümünde Ahmed HÂŞİMÎ “SALİH BİR AMEL OLARAK SEHAVET”; Andelib ise: “SEHA, ALLAH’A (cc) GÜVENEREK VERMEKTİR” başlıklı makaleleriyle konuyu farklı cephelerden inceliyorlar.

 

Hâce Hazretleri’nin (ksa) bayan ihvana yaptıkları “EY BACIM! ALLAH’A ULAŞMA DİYE BİR HEDEFİN VAR MI?” başlıklı sohbetlerini paylaşmaya devam ediyoruz.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE: DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

Sâlik-i İrfân – Hz. Ebû Bekir’in (ra) Sevdiği Üç Şey

Tamer DOYMUŞ - Hudeybiye Seferi ve Umretü’l-Kaza

Taha TAVACI – İnsan Aşkın Tecellisidir

Yûsuf-i Kenân – Yaşamak Anı Bilmektir

İrfan AYDIN – Dünya Müslümanlarından Sesler

Süleyman TALAN – Allahu Teâlâ’nın Sıfatları

İhsan PARLAK - TARİHTEN DAMLALAR BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? -3

Hasan ALTU – Sevgi Tüm Dertlerin İlacıdır

Şeb-i Vuslat – Hz. Hamne binti Cahş (r.anha)

Gonce GÜL -  İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK HER MÜSLÜMANIN VAZİFESİDİR -1

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

Dergimizin Mukaddimesini Sizlerle Paylaşıyoruz...


Gülzâr-ı Hâcegân’ın muhterem okuyucuları;


Eylül 2013/69. sayımızla sizlerle beraberiz. İslâm dünyasının yoğun ve sıcak gündemi arasında dergimizi çıkarmaya azamî gayret gösteriyoruz. Yine içimiz yanarak, gönlümüz mahzun bir şekilde gelişen olayları takip ediyoruz. Bazen söyleyecek söz bulamıyoruz. Sadece Rabbimize (cc) yönelerek “Ya Rabbi! Her şey Senin kudretinle ve izninle gerçekleşiyor. Bunların hepsi bizlerin yapıp ettiklerimiz yüzünden başımıza geliyor. Bizleri affet ve bir çıkış yolu lütfet” diye niyazda bulunuyoruz. Görülen o ki, ümmeti Muhammed ağır bir imtihandan geçiyor. Bizlerin göremediği ve fehmedemediği bir suç var ve bizler bu suçu hep görmezden geliyoruz. İşte bizler de böyle bir yoğun düşünce içerisindeyken, bir sohbetlerinde - inşaallah Ekim sayımızda bu sohbeti istifadenize sunacağız- Hâce Hazretleri (ksa) bu suçlarımızı bizlere açıkladılar.


Buyurdular ki, “Cenabı Hak iki fiil işlenirse o fiili işleyenlere savaş ilan edeceğini beyan buyuruyorlar:  Birincisi faizle iştigal edenler, ikincisi Allah dostlarını inkâr edip onlara düşman olanlar. Ümmeti Muhammed Bu suçları terk edip samimi bir şekilde tevbe etmedikleri müddetçe bu savaş üzerimizden kaldırılmayacaktır.”
Her iki mesele de Kur’ân-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde açıkça beyan buyurulmuştur:


“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve artık faizin peşini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz. Eğer böyle yapmazsanız, o halde Allah ve O’nun elçisi tarafından bir savaş açılacağını bilin. Eğer tevbe ederseniz, anaparanız sizindir. Ne haksızlık etmiş, ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (Bakara, 2/278-279)


Evet, günümüz Müslümanlarının faize bakışı tartışılmaz. Faizin haramlığı bir tarafa, Müslümanların gündeminde çok rahat bir şekilde “şu banka şu kadar veriyor, bu banka bu kadar veriyor” muhabbetleri konuşulabiliyor. Ve ne yazık ki bu toplumun önünde olan din görevlisinden avam halka kadar Müslümanların ekseriyetine bulaşmış.


“Her kim bir dostuma (veli kuluma) düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim.” (Buhari: Rikak, 38) buyurmuş hadisi kudside Cenâbı Hak.
Evliyaullah hazeratına düşmanlık cürmü alenen her yerde işlenmeye devam ediyor. Hayatta olanlardan tutun da hayatının tamamını İslâm davasına ve ümmetine adayarak Hakk’a vasıl olmuş büyüklere bile ağza alınmayacak iftiralar atılarak ümmetin gönlünden silinmeye çalışılıyor. Ne hazindir ki, fikir adına, müsamaha adına bazı gafil Müslümanlar da bunların fikirlerini yaymaya çalışıyorlar.


İşte bütün bunlar Cenabı Hakk’ın gadabını arttırarak bizlere umumi ceza olarak kesiliyor. Şurası yanlış anlaşılmasın ki, Mısır’da ve Suriye’de yaşananlara duyarsız kalınması için; “ettiklerini çekiyorlar” mantığıyla bu satırları kaleme almıyoruz. Mademki ümmetin tamamına yakını yanlışlarından dolayı bu cezaya düçar oluyorlar o zaman ümmet olarak hep birlikte Allah’a (cc) tevbe edip, bu yanlışlardan döneceğimize ve bir daha Hak Teâlâ Hazretlerini ve dostlarını incitmeyeceğimize söz verip bu istikamette yaşamaya gayret etmeliyiz ki, Rabbimiz de bize rahmet kapılarını açsın ve zalimlerle bizi terbiye etmesin,
Allah’a emanet olunuz.

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Abone Olmak İçin Tıklayınız...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort