JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN AĞUSTOS SAYISI

Gulzari_Hacegan_dergisi_agustos_sayisiBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi Ağustos 2012 sayısında “BAYRAM” konusunu işliyor…

HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa): “KULLUK ANCAK EFENDİMİZ’DEN (sav) ÖĞRENİLİR” başlıklı sohbetinde ayeti kerimede: “Biz cinleri ve insanları ancak bize kulluk etsinler diye yarattık.” buyuran Cenâbı Hakk’ın memnun olacağı yaratılış gayesine uygun kulluğun nasıl olduğu anlatılıyor.

Hâce Hazretleri (ksa) “ ‘Nasıl bir kulluk’ için Cenâbı Hak tek kelime ile Sultanu’l-Enbiya’yı gösteriyor. Biz kulluğun bütün safhalarını, kul olmanın gerekliliklerini, icabatını Sultanu’l-Enbiya aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm’ın yaşayışından öğreniyoruz. Bu yaşayış birebir kendi yaşantısı… O’nun ifa ettiği veya yaşanılmasını istediği her türlü şey.buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde Vahdettin ŞİMŞEK, “RAMAZAN HAKK’A YAKINLAŞMA AYIDIR” başlıklı makalesiyle; Ahmed HAŞİMİ, “EFENDİMİZ ve BAYRAM” başlıklı makalesi ve Abdulkadir VİSALİ de “GELİN BAYRAMA BAYRAMA” başlıklı makalesiyle bir Müslümanın bayramının nasıl olması gerektiği açıklanıyor.

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN Hoca, “ABDULLAH b. ABBÂS KONUŞUYOR” başlıklı makalesi ile Nizâmeddin SALTAN Hoca ise “Hak-Bâtıl Mücâdelesinde Sünnetullâh (Mücâdele Kanunu)” başlıklı makalesinin üçüncü bölümüyle katkı sağlıyorlar.

Dergimizin diğer yazılarından bazıları ise şöyle:

Yaşar BAYAR – Çocuk, Âile, Televizyon Ve Mankurt Efsanesi

Tamer DOYMUŞ – Vuslat Mevsimidir Ramazan

ANDELİB – Kimliğimizden Uzaklaşır Olduk Bugün

Sâlik-i İRFAN - Oruç Fıkhı

İhsan PARLAK – Ehli Rey / Ehli Hadis Tasnifinin Mahiyeti Ve İçtihat Meselesi

Şeb-i VUSLAT –

Hz. Zinnîre er-Rûmi

Gonce GÜL – Oruç Manevi Bir Eğitimdir

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Abone Olmak İçin Tıklayınız…

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort