JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZARI HACEGANIN ŞUBAT SAYISI ÇIKTI

gulzari_haceganin_subat_2013_sayisi_cikti

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi 2013 Şubat sayısı çıktı... “Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem 68/4) ayeti kerimesinin açtığı pencereden yola çıkarak “Güzel ahlâk” mevzusunun işlendiği Şubat 2013 sayımızda, birbirinden faideli makaleler zihin ve gönül dünyamızı nurlandırmaya devam ediyor…

HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa) kendilerine tevcih edilen bir sual üzere yaptıkları “Sünnet-i seniyye” konulu sohbetleri ile dergimiz sayfalarını açıyor.

HÂCE HAZRETLERİ (ksa) “MUHAMMEDÎ BAKIŞ DEĞİL MUHAMMED’E (sav) BAKIŞ” başlıklı sohbetlerinde:

“Sünnet sırf sakal mı, ibadet sırf namaz mı, farz sırf örtü mü?..” Bunlar saçma sapan fikirler, nasıl sözler bunlar, nedir bunlar?.. Yuvarlak bir kelime, “Muhammedî bir bakış.” Nedir o Muhammedî bakış, nereyi gösteriyor, ne görünüyor o bakışın içinde? Kimdir Muhammed (aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm) nasıl biridir, nasıl bir şahsiyettir? Özellikleri, sıfatları, ahlâkı, karakteri, kişiliği, tavrı… Onu anlat. Bir sakız veriyorlar milletin ağzına çiğneyin durun; “Hz. Muhammed (aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm) gibi bakabilmek”. O bütün kâinata bakmış. O’na Allah adeta mercek bir göz vermiş. O bütün kâinata bakmış. O’nun gibi sen her şeye bakabilir misin?

Allah bize “Muhammedî bir bakış” emretmiyor. “Muhammed’e bakışı” emrediyor. Siz O’na bakın, buyuruyor. Muhammedî bakış oldu mu, kendimizi Muhammed’in yerine koyuyoruz bu sefer, oradan konuşuyoruz... buyuruyorlar.

Netice-i Meram bölümünde Vahdettin ŞİMŞEK, “MÜ’MİNE KARŞI ZİLLET KÂFİRE KARŞI İZZET”, başlıklı makalesinde güzel ahlakı, Peygamberlerden sonra insanlığın ufuk noktası olan Hz. Ebu Bekir (ra) efendimiz üzerinden değerlendiriyor.

Ahmed HÂŞİMÎ “ALLAH’A YAKLAŞMAK ÇOK İBADETLE DEĞİL ANCAK AHLÂK İLEDİR” başlıklı makalesinde Hâcegân yolunda önceliğin neden ahlakın güzelleşmesine hasredildiğini işliyor.

Abdulkadir VİSÂLÎ ise: “DİN GÜZEL AHLÂKTIR” başlıklı makalesinde güzel ahlakın ancak Müslüman ve muvahhid bir şahsiyette olabileceğini anlatıyor.

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN “Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah” başlıklı makalesinde Sevr mağarasında Efendimiz’in verdiği görevi küçük yaşına rağmen bihakkın yerine getiren Hz. Abdullah’ın (ra) hayatını aktarıyor.

Nizâmeddin SALTAN “İHTİLAF VE İHTİLÂFA DÜŞENLER HAKKINDA SÜNNETULLAH (İHTİLÂF KANUNU).” başlıklı makalesine üçüncü bölümüyle devam ederken, Yaşar BAYAR“NÂBÎ’NİN HASBAHÇESİNDE KORLAŞAN ATEŞ SADÂLARI -1” makalesiyle Peygamber aşığı Şair Nabi’nin dizeleri eşliğinde geçmiş ile günümüzü kıyaslıyor.

Dr. Basri ÖGE “Hürriyet” makalesiyle asıl hürriyetin Allah’tan başka hiçbir sebebe bağlanmamak, olduğunu aktarıyorlar.

Tamer DOYMUŞ - “Resûlullah’a (sav) İttiba” başlıklı makalesinde ittibayı ayeti kerimelere ışığında delillendiriyor.

Sâlik-i İRFAN “Sevdirilen Üç Şey” makalesiyle Allahu Teâla’nın, Efendimiz’in ve sair büyüklerin sevdikleri üçer özelliği aktarıyor.

İRFAN AYDIN Afrika’nın en etkin Müslüman ülkesi olan Mısır’ı ve buradaki İslâmî gelişmeleri “Mısır Dosyası -1” başlığı altında işliyor.

YUSUF-İ KEN’AN “Çocuk Eğitiminde Kutsal Mekânları Ziyaret ve Umre” başlığı altında çocuklar ve gençler için mukaddes beldeleri ziyaretin önemini aktarıyor.

Süleyman TALAN Hoca “Huzur İkliminin Gülleri” ve Hüseyin SAVUL “Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi” makaleleriyle dergimize katkı sağlıyorlar.

Gülzâr-ı HÂCEGÂN dergisi olarak yarınımızın sermayesi olan gençlerimizin makalelerine onları gayretlendirmek, araştırmaya sevk etmek, bilgi becerilerini artırmak maksadıyla zaman zaman yer veriyoruz. Bu ay da Genç Fidanlarımızın “Cimrilik ve Cömertlik” başlıklı makalesini okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.

Musahabetu’n-Nisvân Bölümünde ise Şeb-i VUSLAT "Uhud Harbi'nin Mücâhidesi Hz. Ümmü Ümâre (r.anha)"nın hayatlarını bir ibret levhası halinde önümüze koyuyorlar.

Rabbimiz celle ve âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

Abone Olmak İçin Tıklayınız…

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort