JoomlaLock.com All4Share.net

Hz. ZEYNEB binti HUZEYME (r.anha)

YOKSULLARIN ANASI
HZ. ZEYNEB BİNTİ HUZEYME (R.Anha)

Hz. Zeyneb binti Huzeyme (ra) Peygamber Efendimiz’in (sav) ailesine katılan bahtiyarlardan. Cömertliğiyle tanınmış, yoksullara, fakirlere yardım eden, merhametli, şefkatli, iyiliksever bir ahlâka sahip gönül zengini mücâhidelerden...
Hz. Zeyneb binti Huzeyme (ra) İslamiyet’i kabul etmeden önce bile fakir kimsesizlere yardım elini uzatırdı. İslam dini ile müşerref olduktan sonra bu hali kemal derecesine yükseldi. O’nun kapısından yoksul kimsesizler eksik olmadığı için kendisine "Ümmü’l-Mesâkin = Yoksulların annesi" denirdi. Bu onun lâkabı olmuştu. Cahiliye devrinde bile böyle tanınırdı. O, Arabistan’ın en güçlü kabilelerinden olan Âmir İbni Sa’sa kabilesine mensuptu. Kabilesi arasında önemli bir nüfuza sahipti. Onun ilk evliliği Tufeyl İbni Hâris ile oldu. Ondan boşanınca Ubeyde İbni Hâris ile evlendi. O da Bedir’de şehit edilince Hz. Zeyneb binti Huzeyme (ra) dul kaldı. Diğer bir rivayette Hz. Zeyneb binti Huzeyme’nin (ra) Abdullah b. Cahş ile evlendiği ve onun da Uhud harbinde şehit düşmesi üzerine dul kaldığı nakledilmektedir.

Resûli Ekrem Efendimiz (sav) ile Hz. Zeyneb binti Huzeyme’nin (ra) evliliği Hicretin üçüncü yılı Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Peyganber Efendimiz (sav) Hz. Zeyneb’i 400 dirhem gümüş mehir karşılığında nikâhı altına almıştır. Hz. Zeyneb binti Huzeyme (ra) “Müminlerin annesi” unvanını kazanmaktan dolayı dünyanın en mesut insanlarından biri olmuştu.

Müminlerin annesi olma şerefini elde eden Hz. Zeyneb binti Huzeyme (ra) kendine tahsis edilen odasına taşındı. Hz. Hafsa (ra) annemiz ile odaları yan yana idi. Büyük bir mutluluk içerisinde hayatını devam ettiriyordu. Çok ibadet yapar, çokça sadaka verirdi. Bu mesut hayat dünyada üç-dört ay veya sekiz ay kadar ancak sürdü. Hiç hadis rivayet edememiştir. Hicretin dördüncü yılında Rebiülahir ayının sonunda vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) hayattayken Hz. Hatice (ra) ve Hz. Zeyneb binti Huzeyme (ra) annelerimizden başka vefat eden olmamıştır. Cenaze namazını Resûli Ekrem Efendimiz (sav)  kıldırdı ve Bakî kabristanına defnedildi.

Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin.


Yararlanılan Kaynaklar
Mehmed Emre, Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler, Çelik Yayınevi, İstanbul
M. Asım Köksal, İslam Tarihi 3-4. Cilt Işık Yayınları, İstanbul, 2008.


GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN 2010 NİSAN SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort