JoomlaLock.com All4Share.net

Aralık 2018 Mukaddime

Aralık 2018

Sayı: 132 - Aralık 2018

 

Muhterem kardeşlerim, dergimizin 11. yılının son sayısını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizler biliyoruz ki, kullar efendilerinin imkanlarını kullanarak onun isteklerini yerine getirirler. Görüntüde işi yapan kul olsa da hakiki fail efendisidir.

Bu meyanda bizim Efendimiz yani Rabbimiz Hazreti Allah’tır (cc). Bizleri nihayetsiz lütfu, keremi ile yarattı. Bizi bu imkan alemine gönderdi. Bizlerde bu imkanları O’nun (cc) adına kullanarak kulluğumuzun gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Bunun sonucunda da Rabbimiz bizleri mükafatlandırıyor. 

Dolayısıyla da dergimizin çıkarılmasında bizler gayret ediyormuş gibi görünsek de aslında her şeyin Halıkı olarak Cenab-ı Hak Teala hazretlerinin nihayetsiz lütfu sayesinde bu günlere ulaşmış oluyoruz. Bundan dolayıdır ki, O Mutlak ikram sahibine zerreler adedince hamd, tesbih ve şükür ediyoruz.

Aralık ayı dergimizde konu olarak İslam’ın dört muhkem kalesi olan “edille-i şer’iyye” yani kitap- sünnet-icma-kıyas başlıklarını hocalarımız izah etmeye çalıştılar.

Malumunuzdur ki, günümüz toplumunda özellikle Batılı müsteşriklerin ortaya koyduğu, fakat bir takım ilahiyatçıların yaymaya çalıştıkları “Kur’an müslümanlığı!” “tarihselcilik”, “telfikçilik ve mezhebsizlik” gibi fitne tohumları İslam coğrafyasında ve ülkemizde yeşertilmeye çalışılıyor. Başlangıçta ulemamızın kadim görüşlerini yıpratmaya çalışan bu güruh, zamanla ashabı kiramın görüşlerini de basitleştirmeye ve toplumun gönlündeki ashabı güzine olan itimadı zayıflatmaya başladılar. Bunda kendilerince bir aşamaya geldikleri zannıyla sünneti seniyyeye ve bunu zayıflatmak içinde Hadisi şeriflere hücum etmeye başladılar. Özellikle hadis rivayeti konusunda mütebahir olan meşhur sahabeleri yıpratıp onların rivayetlerini yok saymaya başladılar. En nihayetinde bunda da başarılı oldukları zannıyla vahyi ilahi olan Kur’an-ı Kerime saldırmaya başladılar. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin tarihsel olduğunu dolayısıyla çıkarılması gerektiğini düşünenlerden tutun da, Kur’an-ı Kerim’deki bazı tekrar ayetlerin Cebrail (as) tarafından Kur’an-ı Kerim’e sokulduğunu söyleyenler, hatta Cennet ayetleri ile Cenab-ı Hakk’ın Araplara göre bir cennet tasvir ettiğini söyleyip bu ayetlerle -haşa- dalga geçenlere varıncaya kadar ne idüğü belirsiz müsteşrik uşağı türedi ilahiyatçılar ortaya çıktı. Gayeleri İslam’ı modernize etmek olan fakat aslında içini boşaltıp, amelsiz, Hrıstiyanvari bir İslam toplumu oluşturmaktı.

İşte bizlerde bu ayki dergimizin konusu olarak bunların yıkmaya çalıştığı kalelerimizi hatırlayıp, daha sıkı sarılmak için “edille-i şer’iyye olarak seçtik. Elbette ki bu mahdud sayfalar ile bu umdelerimizi izah etmek mümkün değildir. Fakat müslüman kardeşlerimizi uyanık tutmak açısından faydalı olacağı kanaati ile hocalarımızın fikirlerine başvurduk. Rabbimiz (cc) gayret eden bütün mü’min kardeşlerimize yardımını esirgemesin, inşaallah...

Son olarak bildiğimiz gibi ülkemiz yeni bir seçim atmosferine giriyor. Mart ayının sonunda Mahalli İdareler Seçimi yapılacak. Şimdiden adaylar belirlenmeye başladı. Bu konuda da her meselede olduğu gibi bizler Hakk’ın rızası doğrultusunda hareket etmeye gayret edelim. Bu kokuşmuş sistem içinde kirlenmiş insanların peşine düşüp kendimiz helak etmeyelim. Müslümanların özlemlerini özlem, dertlerini dert edinmeyen hiç bir kimseyle dirsek temasında olmayalım. Bilelim ki,

Hak şerleri hayreyler,
Zannetme ki, gayreyler,
Arif anı seyreyler,
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

İşimizi ariflerin basiret ve ferasetine bırakalım. Onları güzel bir şekilde izleyelim. İnşallah sonuç hayrımıza olacaktır.

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort