JoomlaLock.com All4Share.net

Ekim 2018 Mukaddime

Ekim 2018

Sayı: 130 - Ekim 2018

 

Muhterem kardeşlerim, yeni bir konu ve zengin içerikle tekrar karşınızdayız. Öncelikle can sıkıcı ve mecburiyetten alınmış bir kararı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz olduğu üzere son aylardaki döviz artışları sonucu maliyetlerde büyük artışlar oldu. Bizim dergimizde kullandığımız kağıt çeşidi tamamen yurt dışı menşe’li olduğu için oda bu zam furyasından nasibini aldı. Gelen zam öylesine yüklü oldu ki hem kağıt kalitesini düşürmek zorunda kaldık, hem sayfa sayısını azalttık, hem de fiyatı artırmak zorunda kaldık. Bundan dolayı sizlerden hem özür diliyor, hem de mahcubiyetimizi bildiriyoruz. Zaten zor şartlarda devam ettirdiğimiz dergimize desteklerinizin devamını rica ediyoruz.

Bu can sıkıcı girişten sonra gündemle ilgili bir kaç kelam ederek dergimize başlamayı uygun görüyoruz. Cenab-ı Hak Teala hazretleri muinimiz olsun, inşallah...

Evet, Şeytan her zaman olduğu gibi iş başında...

Yıllardır kademe kademe uygulanan İslami kaynakları yıpratma, basitleştirme ve ortadan kaldırma faaliyetleri batılı müsteşrikler ve yerli işbirlikçileri tarafından devam ettiriliyor. Buna karşılık da ehli sünnet cephesinin münevver alimleri ve saf ve temiz itikad sahibi müminler mücadele veriyorlar. 

Elbette ki güneş balçıkla sıvanmaz. Fakat, sinek bir şey değil fakat mide bulandırır. Bu dinin sahibi Allahu zülcelal hazretleridir. Onu kıyamete kadar koruyacağını vadetmiştir. Bunda zerre kadar şüphe yoktur.

Ancak imtihan devam etmektedir. Bu küfür, nifak ve fitne ortamında savrulan nice alimler ve meseleyi anlayamadan bu tuzaklara düşen müslüman gençliğimiz heba oluyor. Yetmiş beş yaşına kadar ehlisünneti müdafaa eden bir hoca, aynı şekilde seksen beş yıl kendini tasavvuf yoluna adamış bir şeyh hayatlarının bu son dönemlerinde fikirlerini değiştirip, selefi veya Şii fikirlerine kayabiliyorlar. Efendimiz’in (sav): “Sabah mümin kalkıp akşam kafir dönecek, akşam mümin yatıp sabah kafir kalkacak.” buyruğu bugün ne kadar anlam kazanıyor. 

Ehli sünnet müdafii bir zat bir fikir beyan ediyor. Temiz bir bakışla dinlediğinizde anlatılmak istenileni anlıyorsunuz. Fakat bir İslam düşmanı bunu kendine göre yorumluyor, eleştiriyor. İslam cephesinden bu kefereye karşı müslüman kardeşimizi savunacakken, hemen biz de saldırmaya başlıyoruz. Fikir yapımız tamamen batılı anlayışlara göre değişmiş. Akletme, fikretme yeteneklerimiz dumura uğramış. Kafirler tarafından eleştirilmektense doğru bildiklerimizin üstünü örtmeye alışmışız. Yine bu manada Kainatın Efendisi’nin uyarısı gönlümüzü kanatıyor. Ebu Saîd el-Hudrî’nin aktarımına göre, Allah’ın Rasulü şöyle buyurmuştur: “Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir keler/kertenkele deliğine girecek olsalar, siz de onları takip edeceksiniz.”

(Hz. Peygamberin gelecekle ilgili bu ürpertici açıklaması üzerine biz) sorduk:

“Ya Rasulallah! (İzlerini takip edeceğimiz bu topluluklar) Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak?”

Şöyle buyurdu: “Ya başka kimler olacaktı?” (Buhari, Enbiya 50) 

Bu gün İslam’ı yok edemeyeceklerini anlayan ehli küfür bizlere içi boş, amelsiz, hiç bir kesin ölçüsü olmayan, tamamen insanların gönlüne bırakılmış ve dolayısıyla kendileriyle mücadele edemeyen, bilakis onlar gibi yaşayan, onlar gibi düşünen adı müslüman bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Bunlara uyanlarında sonu elbette ki ebedi hüsran olacaktır.

Bunun içindir ki, geliniz müslümanlar yeniden iman tazeleyelim. Bunun da yolu asrı saadetteki anlayışın “Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah!” nidalarıyla Hak’tan gelen her şeye “işittik ve itaat ettik” teslimiyeti ile teslim olmaktır. Bin dört yüz yıllık kadim İslam akidesine ve yaşanmışlığına sahip çıkıp, buna uygun ameller yaparak Rabbimizi razı edip, muvaffak olabiliriz.

Cenab-ı Hak Hepimize merhamet buyurup günahlarımız affeylesin. Bizleri razı olduğu kullarının yoluna ilhak eylesin.

Amin...

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort