JoomlaLock.com All4Share.net

ESMA-I HÜSNA

esmai husna

Esma-ı Hüsna - Mine Şimşek

Sayı : 118 - Ekim 2017

 

Esma-ı Hüsna

 

Bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden Allahu Teala’ya (cc) hamdolsun. Rahmet olarak gönderilen nebilerin en şereflisi ve sonuncusu olan Hazreti Muhammed (sav) Efendimize zerreler adedince salat ve selam olsun. Bu ayki yazımızda Allahu Teala hazretlerinin isimlerini ve manalarını yazmağa çalışacağız inşallah. Esma-ı Hüsna bilindiği gibi rabbimizin güzel isimleridir. Hadisi şerif de bu isimleri ezberleyip ve hakkıyla manalarını anladığımızda sevgili peygamberimiz (sav) cennete gireceğimiz müjdesini vermiştir. (Buhari Müslim)

Hace Hazretleri bir sohbetlerinde (ksa): “Size Peygamberimiz’in hanımlarının isimlerini sayın desem, iki veya üç tanesini o da bilinen isimlerini ancak sayabilirsiniz. Allahın sıfatlarını sayın desem peygamberlerin meleklerin sıfatlarını sayın desem bilmiyoruz, abdestin farzları nelerdir, bilmiyoruz, asıl bilmemiz gereken şeyleri bilmiyoruz. Buraya bir kere geldik daha geriye dönüş yok…! Burada sermaye biriktirip öte tarafta emekliliğimize rahat etmeye bakacağız, bunların bize faidesi var arkadaşlar.”diye buyurmuşlardı.

Birkaç ayeti kerimede ise Cenabı Hak (cc): “O takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren, en güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ve tenzih eder. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr 24)

“De ki ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye, hangisi ile dua etseniz en güze isimler onundur.” (Kehf, 110) 

İmamı Rabbani hazretleri (ksa) Mektubatında: “Cenabı Hak (cc) hadisi kudside: “Ben bir gizli hazine idim bilinmek istedim.” diye bildirmiştir. Hiç tanımadığınız bir insanı sevebilir misiniz? Hiçbir özelliğini bilmediğiniz birisini övebilir miyiz? Ve tanımadan bir insanla dostluk kurabilirmiyiz? İşte Esma-ı Hüsna hakikatın sonsuzluğunda eşsiz dost…!” buyurmuştur.

Şahı Nakşıbendi hazretleri (ksa): “Allah’ın doksan dokuz ismi şeriflerini öğrenip bilmek ve amel etmek gerekir. Mesela “Rezzak” (cc) ismini söylediğimiz zaman rızık için asla endişe etmemeli veya “Mütekebbir” (cc) söyleyince Allah’ü Teala’nın azametini ve kibriyasını (üstün olduğunu) düşünmelidir.” buyurmaktadır.

İbn Ataullah El-İskenderi hazretleri ise: “O Allah ki Zâtı’nın zikredilmesiyle kalplerin kilitlerini açar. Zikir, dili gıybet yalan ve her türlü boş sözden uzak tutan bir meşguliyettir. Zikir kula huzur ve sükunetin gelmesine meleklerin onu kanatlarıyla sarmasına, rahmetle bürümesine vesiledir. Bu ne büyük saadettir. Ululuk sahibi Allah’ın azabından zikirden daha iyi koruyan başka hiçbir amel yoktur. Hıçkırık eşliğinde gözlerden yaş döküldüğünde kıyamet gününde Efendimiz’in (sav) hadisi şeriflerinde müjdesi vardır. Kıyamet de arşın gölgesinde gölgelenme saadetine ermeye vesile olduğunu bizlere bildirmiştir. Onun Zâtı ehadiyyeti (tek ve bir) bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün alemi yoktan var eden odur. Onun büyüklüğüne kudret ve azametine nihayet yoktur. Bizleri ve bizim gördüğümüz göremediğimiz göremeyeceğimiz binlerce alemleri yaratıp yaşatan besleyen ancak odur. Allah’ü Teala’nın, Rahman, Rahim, Halik, Rezzak, Hakim, Rab, Mübdi, Aziz, Gaffar, Cebbar, Tevvab, Hak (cc) gibi bunlardan başka daha bir çok isimleri ve pek muazzam sıfatları da vardır.” buyurmuşlardır.

Allah dostları, Allah’ın güzel isimlerini ezberleyip bu isimlerin manalarını anlayarak Allah’ü Teala’ya dua eder isek, “Faidesi’ni dünyada da ahirette de görürüz bizinillah.” diye bildirmişlerdir. 

Cenabı Hak (cc) Kur’an-ı Kerim’de: “Esma-ül Hüsna” En güzel isimler Allah’ındır. O halde ona onlarla dua edin.” (Araf 180) buyurmuştur.

Esma-ül Hüsna Ve Manaları:

“Allah” (cc): Ma’budu mutlak, has bir ismi zat ve alemdir. (Ey bütün sıfatların başı olan, kainat’ı yaratan bütün övgüye ve ibadete layık, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek varlık.)

“Er-Rahman” (cc): Külli ve umumi rahmet sahibi. (Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah’ım. “Ya Rahman…!” Bize de acıyıp merhamet eyle.)

“Er-Rahim” (cc):Donanım ve konuma göre bol bol rahmet eden. (Ey çok rahmet edici olan Allah’ım. Bana da merhamet ederek halimi güzelleştir.)

“El-Melik” (cc):Her şeyin ve mülkün sahibi. (Ey alemlerin tek sahibi ve maliki.)

“El-Kuddüs” (cc): Hata ve noksanlardan beri. (Ey bütün noksanlardan ayıplardan kusurlardan hatalardan münezzeh olan Allah’ım kalbimi bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl.)

“Es-Selam” (cc): Ayıplardan salim ve herkes için selamet kaynağı. (Ey kulları tehlikelerden sıkıntılardan selamet ve huzura eriştiren, selamları yaratan Allah’ım beni ayıplardan noksanlardan işlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip bela ve musibetlerden muhafaza eyle.)

“El-Mü’min” (cc): Kendi Rububiyeti’nin (ihsan edeni) şahidi ve herkese güven kaynağı. (Ey güven veren, ey mümin kullarına ahirette azaptan emin kılan Allah’ım, gazabından ve azabından emniyet ihsan eyle.)

“El-Muheymin” (cc): Herkesi ve her şeyi her an görüp gözeten. (Ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesi altında bulunduran Allah’ım bizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle.)

“El-Aziz” (cc): Eşi benzeri olmayan yegane galip. (Ey eşsiz olan..! Aziz olan..! Ey mağlubiyet bilmeyen daima galip ve güçlü olan Allah’ım. Nefsimdeki zilleti giderip aziz eyle.)

“El-Cebbar” (cc): Elin ulaşamadığı gücün yetmediği bir hakimi mutlak. (Ey zorlama gücüne sahip olan, hükmünü ve dilediğini tam olarak yerine getiren Allah’ım, iyileşmesi zor, tedavisi olmayan her sıkıntıdan koru.)

“El-Mütekebbir” (cc): Ululuk zâtının lazımı bir ulu ki çok büyük. (Ey büyüklük de sınırsız olan, Ey izzet şeref ve saltanattan dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek olan Allah’ım. Kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.)

“El-Halık” (cc): Zahir batın her şeyi yaratan.( Ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Allah’ım. Şerrin her çeşidinden uzaklaştırarak muhafaza eyle.)

“El-Bari’u” (cc): Örneği kendine ait her şeyi kusursuz var eden, inşa eden. (Ey bütün varlıkları kusursuz olarak yaratan icat edip var eden, Allah’ım fazlını keremini ve nimetlerini bize ihsan eyle.)

“El-Musavvir” (cc): Şekil ve suret veren. (Ey bütün varlıklara dilediği gibi şekillendiren suretlendiren Allah’ım, suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzel eyle.) 

“El-Ğaffar” (cc): Her türlü günah ve hataları bağışlayan. (Ey bağışlaması daima çok olan. Ey kulların günahlarını bağışlayan mağfireti çok olan Allah’ım “Ya Ğaffar..!” günahlarımı bağışlayarak tövbemi kabul eyle.)

“El-Kahhar” (cc): Her şeyi kendi iradesine ram eden bir kahir. (Ey zorlama ve intikam alma gücüne sahip olan Allah’ım şeytanımı mağlup ederek kahreyle.)

“El-Vehhab”(cc): Karşılıksız bol bol hibede bulunan, veren. (Ey bağışta bulunan Allah’ım bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle.)

“Er-Rezzak” (cc): Her ihtiyaç sahibini ihtiyacına göre rızıklandıran. (Ey bütün varlıkların rızıklarını vermekte muttasıf olan Allah’ım! kolaylıkla helal rızık ihsan eyle.)

“El-Fettah” (cc): Hayır kapılarını açan ve gaileleri savan. (Ey kullarına her şeyi her sıkıntıyı rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını daima açma gücüne sahip olan feth eden Allah’ım. Basiretimi açarak hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle.)

“El-Alim” (cc): Olmuş olacak cüz-i külli her şeyi bilen. (Ey her şeyin başını ve sonunu açık ve gizlisini hakkıyla bilen Allah’ım, beni ilminle şereflendirerek faziletlerini ikram eyle.) 

“El-Kabıd” (cc): Can alan ruhları sıkan ve erzakı kısan. (Ey dilediğini kabz eden sıkan daraltan Allah’ım her inatçının göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.)

“El-Basıt” (cc): Genişletecekleri genişleten ruhlara inşirah veren ve her şeyi bereketlendiren. (Ey dilediğinin nefsini rizkını ilmini onlara veren onu açan rahatlandıran ve genişlendiren Allah’ım, Nefsimi rahatlat ilmimi çoğalt. Feyzinle kalbimi nurlandır göğsümü genişlendirerek rahatlığa kavuştur.)

“El-Hafıd” (cc): Dünyada ukbada istediğini alçaltan. (Ey dilediği şeyi alçaltan en yukarı dereceden en aşağı dereceye indiren Allah’ım münafıkların nifak ehlinin kadir ve kıymetini düşürerek en aşağı dereceye indir.)

“Er-Rafi” (cc): Burada da ötede de dilediğini yükselten. (Ey dilediği şeyi yükselten en aşağı dereceden en en yukarı dereceye kaldıran Allah’ım, esrarınla derecemi ali ve yüksek kıl.)

“El-Müiz’zü” (cc): Dilediğini aziz kılan ve şereflendiren. (Ey dilediğini güçlü kılıp şereflendiren Allahım. Beni ve müminleri buna ehil yaparak aziz eyle.) 

“El-Müzill” (cc): İstediğini zelil ve rusvay kılan. (Ey dilediğini zelil hor hakir kılan ve makamların en aşağısına indiren Allah’ım, zalimlerin cümlesini tümünü zelil hor ve hakir eyle.)

“Es-Semi’ü” (cc): Gizli açık her şeyi duyan. (Ey her şeyi gizli açık söylelenleri en iyi bir şekilde işiten duyan. Dua ve ibadetlerimi yalvarmamı “Semi’..” sıfatın hürmetine dergahın da kabul eyle.) 

(Devam edeceğiz inşallah…..)

 

Kaynakça:

Büyük İslam ilmihali. Ömer Nasuhi Bilmen

İbn Ataullah El-İskenderi, Gönüllerin neşesi zikir 

İmamı Rabbani, Mektubat. 

İmamı Gazali, İhya-i Ulumi’d-din.(Esma-ül Hüsna.)

 

Yazar:  Mine Şimşek

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort