JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ NİSAN 2017 SAYISI ÇIKTI

Nisan 2017 2

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

 

Gülzâr-ı Hâcegan Dergisi'nin NİSAN 2017 sayısı çıktı.

 

HÂCE HAZRETLERİ’NİN (ksa) “ESİRİ OLDUĞUMUZ TUTKULARIMIZ BİZİ PERİŞAN EDİYOR” Başlıklı sohbetlerinde:

İslami hükümleri menfi ve müsbet şeklinde ikiye ayırabiliriz. Menfi hükümler haramlar, tahrimi ve tenzihi mekruhlar, müfsitler ve en sonuncusu mübahlar var. Mübahın bir hükmü yok. Ortada, sevabı da günahı da olmayan şeyler… Müspet olan hükümler farzlar, vacipler, sünnetler, müstehablar diye zikredilmiştir. 

Her iki taraftan da birinci derecede olanlar kati-kesin nas ile yapılması veya yapılmaması emredilen şeyler. Yani farz ve haram noktasında bunları bir denklemde düşünün, her ikisi de kati nasla sabit. Veya edillei şeriyye dediğimiz dört delille de tespit edilmiş şeyler. Namazın farziyyeti, içkinin haramiyyeti gibi… Bunlar hakkında naslar var, hükümler var. Farz olan hükümler ve terk edilmesi farz olan hükümler; onlar da tersine farzlar… 

Vacip olanlar yine nasla haklarında emir var ama farzlar kadar kesin değil, mutlakiyet bildirmeyen ama emredilen emirler… Kurban gibi, bayram namazları gibi, teşrik tekbirleri gibi, vitir namazı gibi… Bunlar hakkında ayet var, icma var ama farz kadar kesinlik arz etmiyor. Ulema bunun üstünde ihtilaf etmiş. Bizde vacip saydığımız şeyleri bazı ekollerde sünnet olarak gören ulema olmuş. 

Bunların karşısında olanlar da mekruhlar… Tahrimi-harama yakın olan mekruhlar; tenzihi-helale yakın olan mekruhlar. Ama neticede her ikisinin de terki emredilmiştir. Harama yakın olanı haram kabul edilmiştir. Helale yakın olsa da bunun da terki emredilmiştir. O da kerihtir, kusurdur. 

Bunun dışında kalanlar; müstehab olan şeyler yapılmadığında bir sıkıntıya yol açmayan, külfet gerektirmeyen ama yapıldığında ecir kazandıran şeylerdir. Müstehab yaparsan güzeldir sana uhrevi bir menfaat sağlar, terk ettiğinde bir vebali yoktur. Bazı nafileler bu kabildendir. 

Müfsitler; onu yaptığında amelini bozar, ameli ifsat eder. Bir müfsit fiille uğraşsan ameli iptal eder bu da sakıncalıdır; mekruh gibi mahsurlu görülmüştür. 

Mübah olan şeyler vardır; yeme içme, uyku gibi. Uyuyabilirsin, yiyebilirsin, içebilirsin bu helaldir ama temiz de olsa her şeyi yiyip içmedin bunda bir sıkıntı yok. Mübah olan şeylerin aşırısına kaçarsan, ifrad noktasına vardırırsan bu da müfsid olur, ifsad etmiş olursun. Aşırı su içiyorsun israftır sıhhate zararlıdır, kararınca içmen gerekir. Aşırı yiyorsun zararlıdır, kararınca olursa bir sıkıntısı yoktur. Çok uyuyorsun, sakıncalı uyku saatin belli bu da en fazla sekiz saat… Olması gereken uykun eğer sekiz saatin üstüne çıkıyorsa bu bir mümin için sıkıntıdır. Vaktin israfıdır, vakti uyku ile geçiremezsin. Beş saat ile sekiz saat arası bir uyku sıhhatli bir insana, normal bir insana kafi derecededir. Beş saat de uyusa yeter. Özellikle de yaş ilerledikçe, ellinin üzerine doğru gittikçe sekiz saatten aşağıya düşmek lazım. Yedi saat, altı saat gibi. Biraz daha yukarı çıktıkça beş saat uyku da yeterli olmakta. Bunun da fazlası zararlı olan şeyler. 

Şimdi tabi kul bunlarla mükellef. Biz bunlara efali mükellefin diyoruz. Kulun mükellef olduğu vazifeler. Bunlardan ahirette sorgulanacağız. Bunları hayatımızda nasıl tatbik ettik ne derece bunlara özen, itina gösterdik, ne derece önemsemedik bunlardan dolayı muhasebe edileceğiz. Haramlardan da helallerden de farzlardan da muhasebe ve muhakeme edileceğiz. Ben farzı yaptım bitti, yok. Cenabı Hak bunların değerlendirmesini yapacak. Nasıl yaptın bu farzı, bunlar tek tek incelenecek.'' Buyuruyorlar.

 

Netice-i Meram bölümünde Abdülkadir Visâlî; “Ashabın Fazileti” ve Vahdettin Şimşek; “Ashab-ı Kiram'ın İslam'ın Ana Kaynağıdır” başlıklı makalelerini okuyucularımızla paylaşıyorlar.

DERGİMİZİN DİĞER YAZILARI İSE ŞÖYLE:

 

Abdülkadir Visâlî - Ashabın Fazileti

Vahdettin Şimşek - Ashab-ı Kiram İslam'ın Ana Kaynağıdır

Salik-i İrfân - Herkes Dostunun Yanına Varsın

Veysel Özsalman - Bunalım

Yusuf Fuad -Sağlam İman ve Allah'a Güven

Tamer Doymuş - Ey Peygamber, Sana ve Sana Tabi Olan Müminlere Allah Yeter

A. Mesud ÇINAR - Şeriati Muhammediye Hz. Nuh'un Gemisi Gibidir

Yusuf-i Kenân - Sevgi Emek İster

İrfan Aydın - Kılıçsız Fethedilen Ülkeler

Şeb-i Vuslat - Dil ve Afetleri Gıybet Etmek - 2

Nurten Özen - Allah'a Hamd Edene Dua Etmeli

Mine ŞİMŞEK - Hatemü'l-Enbiya Efendimiz

Gönül Pınarından - Kalbin Hayatı - Canlılığı

 

Rabbimiz Celle ve Âlâ cümlesinden razı olsun, ümmet-i Muhammed’i müstefid kılsın. Âmin…

“Mü'minin Hayatı Ta’lim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir” anlayışıyla hizmetine devam eden Gülzâr-ı Hâcegân Dergisi’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort