JoomlaLock.com All4Share.net

Hâcegân Cemaati'nin Mefkûresidir;

Mefkûremiz

 

Hâcegân Cemaati'nin Mefkûresidir;

 

Ahkâm-ı Şeriyye'nin tatbîki,

Sünnet-i Seniyye'nin tenşîri,

ahlâk-ı hamîdenin tanzîmi, ilim ve irfânın talimi,

Hak ile bâtılın birbirinden tefrîki,

marufun ihyâsı, münkerin imhâsı;

ümmetin ve milletin mabeyninde taarruf, teâvun,

tesânud ve uhuvvetin bekâsı,

Allahu Zü'l-Celal ve'l-Kemal Hazretleri'nin rızâsı, likâsı,

Habîb-i Hüdâ Şefî-i rûz-i Cezâ'nın hoşnutluğu,

hasılı

efrâdını câmî, ağyârını mânî kılmak

için,

ezelden ebede

 

EVET, EVET, EVET...

 

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort