JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN MART SAYISI ÇIKTI

BİSMİLLAHİ TEÂLÂ...

Mart 2012 Sayımızda "İlim, Amel ve İhlâs" konusuyla karşınızdayız...

Dergimize HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa): “İNSANA MAHFİYET KAPISINDAN BAŞKA BİR KURTULUŞ KAPISI YOKTUR" başlıklı sohbeti ile başlıyoruz...

Hâce Hazretleri (ksa): "...İlim babında, amel babında, takva babında ne yaparsak yapalım Hakk’ın hoşnutluğu, rızası, sevgisi oluşmadıkça bunların hiçbirine güvenmemizin doğru olmadığını, ancak mahfiyet kapısının insana kurtuluş yolu olduğunu" ayeti kerimeler, hadisi şerifler ve kibarı kelamlar eşliğinde bizlere açıklıyor.

Dergimizin aylık dosya konusunun incelendiği Netice-i Meram bölümünün ilk yazısında Vahdettin ŞİMŞEK, "İlim, Amel ve İhlâs" başlığı altında: "İlim kâinatın ayakta durması için büyük bir gerçektir. Ancak Hakk’ın muradı doğrultusunda kullanılırsa insanlığa fayda vereceğini; bunun için ilim, eğer onu hakkıyla muhafaza edebilecek âlim-i billah olan zatlarda ve onların himayesindeki insanlarda olursa dünyanın ayakta durmasına vesile olacağını vurgularken,

Andelib, "İhlâs Bütün Amellerini Tatlandırır" başlığı altında "Okumanın" nasıl olacağını: "Yaratanın ilk emrine, “oku” hitabına uyarak okumak… Yaratılışımızı okumak… Rabbimiz’in Kerem sahibi oluşunu okumak… O’nun (cc) sevgilisini okumak… O’nun bize olan sevgisini okumak… O’na olan ihtiyacımızı, iştiyakımızı ve O’nun yanında acziyetimizi okumak…" cümleleriyle aktarıyor.

Ahmed Haşimi, "Hakk'a Hizmetin Temel Zemini Ahlâk" başlıklı makalesiyle ilim-ahlâk ilişkisini incelerken ihlâsın da ancak muhlislerden öğrenilebileceğini: "Nasıl ki her ilim, sanat, zanaat… ehlinden ahzedilirse ihlâs da sadece muhlislerden öğrenilir. Müslümanlar şunu çok iyi bilmeliler ki ihlâs kitaptan öğrenilmez. Bir kitabı on beş günde bir değil günde on beş kere dahi okusanız muhlislerden olamazsınız." sözleriyle anlatıyor.

Lübb'ül-Lüb bölümünde Abdulkadir Visali: "Doğru bilginin insanı amele sevk eden bilgi olduğunu, ayeti kerimede usve-i hasene olarak gösterilen Efendimiz’in hayatının bu hakikatin sürekli izhârı olduğunu" "İnsanın Yaratılış Gayesi Gulam-i Muhammed Olmaktır" başlıklı makalesiyle aktarıyor.

Nizâmeddin SALTAN Hocaefendi, "Gençlere İnanç İlmihâli" köşesinde “Mezhep Bilincimiz” yazı serisine devam ederken, "Eğitimci Gözüyle" köşesinde Yaşar BAYAR "İnsan Burcu" başlıklı makalesiyle dergimizdeki yerini alıyor.

“Ashâbın Yaşadığı Tasavvuf” bölümünde ise Salik-i İrfân: “Hazreti Bilal'in Yanlışı” başlıklı makalesinde ashabın önde gelen simalarından Hz. Bilal-i Habeş'in (ra) hayatından önemli dersler çıkarıyor. 

Musâhabetu'n-Nisvân bölümünde ise Şeb-i Vuslat, “İslam'ın Kadın Kahramanı” yazısıyla “Hz. Safiyye Binti Abdulmuttalib”in (r.anha) hayatını anlatırken Ş. Havva Kul "Hanımların Özel Halleri" yazı serisine devam ederken; "Ravdatu'l-Ehadis" bölümünde Habibe TUBA: "Hadis İlminde Muksirûn" başlığı altında Hz. Ebu Hureyre'nin (ra) diğer sahabe efendilerimizden fazla miktarda hadis rivayet etmesinin sebeplerini tahlil ediyor.

"Mü'minin Hayatı Talim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir" anlayışıyla hizmetine devam eden GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort