JoomlaLock.com All4Share.net

GÜLZAR-I HACEGAN'IN ŞUBAT 2012 SAYISI ÇIKTI

Şubat 2012 Sayımızda Müslüman hanımların şahsiyetini incelemeye “Müslüman hanımların Hakk’ın rızasını kazanmaları için nasıl davranmaları gerektiği” konusunu işleyerek devam ediyoruz.


HÂCE HAZRETLERİ'NİN (ksa): “KİM BİR KAVME BENZERSE, O ONLARDANDIR" başlıklı sohbeti İslam’da sûreten de olsa bâtıla benzemenin tehlikelerini; İslam’ın bazı zahiri meselelerinin, göze şekilcilik gibi gelen şeylerin kabuk mesabesinde olduğunu ama özümüzü anca o kabuğun içinde muhafaza edebileceğimizi; o kabuğu bozduğumuz an özümüzün de bozulacağını tafsilatlı bir şekilde anlatıyorlar.


Dergimizin “Musâhabe” bölümünde Vahdettin ŞİMŞEK tarafından, Müslüman hanımların zamanın şartlarını değil, Efendimiz’in (sav) hanımlarını ve sahabe hanımlarını örnek almaları gerektiği; sahabe hanımların eşleriyle, çocuklarıyla nasıl ilgilendikleri; ilme kabiliyeti olanların ilim tahsilini nasıl yaptıkları, çalışmaları gerekiyorsa hangi kurallara uyarak çalıştıkları inceleniyor.


Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN Hoca “HZ. PEYGAMBER’İN AMCALARI KONUŞUYOR” başlıklı makalesine devam ederken, Gençlere İnanç İlmihâli köşesinde Nizâmeddin SALTAN Hoca yine “MEZHEP BİLİNCİMİZ” yazı serisine devam ediyor...


Terceme-i Ahvâli’l-Ebrâr köşesinde Abdulkadir VİSÂLÎ “HEKİMOĞLU İSMAİL”İN hayatını bizlere aktarırken, Musâhabetu'n-Nisvân bölümünde ise Şeb-i Vuslat, “İMÂNÎ CESARET” yazısıyla “Hz. ZEYNEB BİNTİ ALİ”nin hayatını anlatmaya devam ediyor...


“Ashâbın Yaşadığı Tasavvuf” bölümünde ise Salik-i İrfân: “EFENDİMİZ’İN HİTÂBETİNDE SES TONU VE BEDEN DİLİ” başlıklı yazısında Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sav) ashabını eğitmede, insanlarla ilişkisinde nasıl bir üslup, anlatım, hitabet içerisinde olduğunu daha iyi anlamak için alıntılar-tahliller yapmaya devam ediyor.


"Mü'minin Hayatı Talim, Tatbik Ve Tebliğden İbarettir" anlayışıyla hizmetine devam eden GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN bir sonraki sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olun...

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort