JoomlaLock.com All4Share.net

NAMAZ -5-

Namazın içindekilere niyetle girmiştik.Namazın  dışında da istikbali kıble, vakit, setri avret, haces ve neces tahareti namazın dışındakiler…..denildiği gibi namazın dışında da en az içi kadar önemli çünkü namazın içi tarif edildiği şekli ile olabilmesi dışına bağlı dıştaki şartları ne kadar mükemmelleştirirsek ,dışındaki  şartlar ne kadar kamil manada tahakkuk ederse namazın içi de o kadar huzurlu,efendim ihlaslı olacaktır.Bunun için içi ile dışı aslında bir bütündür namazın şimdi tabi fıkhın bu şeyleri tarif ederkenki ölçüleri belli yani haces,neces,taharet görünen ve görünmeyen pisliklerden temizlenmesi, namaz kılınacak yerin;üstün,başın görünen ve görünmeyen pisliklerden temizlenmesi birde bu gusül ve abdestle bu temizliğin içine dahil,yani cünüp bir insan namaz kılamaz,buda bu temizliğin içinden.Görünen pislikler nedir, bilinen insan ve mahlukatın tersi,  bunlardan temizlenme olacağı gibi islamın ruhuna ters düşen her türlü biblo,resim vs kıble cihetinde bu tip şeylerden namaz kılınacak mekanın temiz olması gerekmekte bunları hepsi çünki necis sayılmış.Ayeti kerimede Cenab-ı Hak işte içki,humar ve bu tip putlar falcılıkta işe yarayan biblolar,taşlar vsçbu amaçla yapılmış eşyalar şeytanın pislikleridir,şeytanın aletleridir,şeytanın oklarıdır ve şeytanın amelidir “min külli amelişşeytan” onlar şeytanın amelidir onlardan sakınmamızı emrediyor. Şimdi bunlardan sakındığımız gibi ve bunlar haram olan bilinen şeyler,birde görüntü olarak mübah olup da,meşru olup da ama insanı namazdan alıkoyacak,namazın huşusuna engel olacak şeyler var,fakire göre bunlarda haces ve neces taharet sınıfına giriyor,yani ben kalbimi,gönlümü,ruhumu huzurla Allah’a vermeme engel olan her şey namazın dışındaki temizlik kabilinden temizlenmesi lazım.Misal olsun diye söylüyorum şu arkamdaki tablo resim  buna normal bir zamanda baktığımda duygulanıyorum,kendimi Medine de  gibi  hissediyorum,efendimizi hatırlatıyor ona selatu selam getirmeye vesile oluyor,Medine’ye duyduğumuz özlemi tazeliyor ama namaz esnasında şu kıble cihetinde olsa uygun değil çünki insanı namazdan alıkor.İnsanı namazda Medine’ye götürür hayır ben namazda Medine’ye gitmek istemiyorum,ben namazda sidrtül müntehaya gideceğim ne Mekke keser beni ne Medine Kabe’ye giderim hayır Allah’a gideceğiz.Namazda kabeye de gidilmez,ravzaya da gidilmez,başka bir yere de gidilmez namazın sahibi kim Allah,kime kılıyorsun Allah’a namazda Allah’a gideceksin başka bütün yolları kapatmak zorundasın kendine yani onu  için mesela şu güzel resim,şu tablo namazda kıble,cihetinde olsa meşgul eder insanı bunu da kaldırılmasını arzu ederim yani gözdür bu,insanız takılır göz yani bunun için namazda beni meşgul edecek her şeyden temizlenmek asl olan şey bu tip zahirdeki yani temizliği yaparken asıl namazda bana gelecek olan şevki,aşkı,ilhamı,feyzi engelleyecek içerdeki pisliklerin temizlenmesi,zihnimdeki karışıklığın,gönlümdeki bulanıklığın,yaşantımdaki nahoş şeylerin absurt şeylerin temizlenmesi namaza girmeden önce bunlardan kurtulacağım.Öyleyse namazdan önce şöyle bir oturup bir kendime geleceğim yani Allahın huzuruna çıkmaya hem zihnen,hem kalben,hem halen hazırlanacağım.Ben nereye çıkıyorum yani düşünmeliyim insan bir yolculuğa çıkarken bile yani misal şurdan şehre  giderken bile nüfus kağıdını yanına alıyor,işte arabası varsa ehliyetini ruhsatını alıyor ne bileyim ötesini,berisini unutmamaya gayret ediyor. şurdan şehre gidip gelecek ,bir hazırlık görüyor işte varsa ceketini giyiyor misal kendini hazırlıyor yani ben alemlerin rabbi olan Allah’a gideceğim bunun hiç mi bir hazırlığı olmamalı onun için oturup bir düşünmeliyim,tefekkür etmeliyim,zihnimdeki karmaşayı,gönlümdeki muharebeyi,mücadeleyi bir sona ermeliyim bunun için mesela Allah resülü tavsiyesi var namazdan önce otur bir Fatiha,bir ayetel kürsi,ihlas,felak,nas on kere la ilahe illallah,on kere estağfirullah ,on kere subhanallah,elhamdulillah,allahu ekber bunları tavsiye ediyor.Yaşlı bir bayan  Cenab-ı peygambere geliyor vesvesesiz namaz kılamadığını söylüyor vesvesenin kendisine çok hücum ettiğini ettiğini namaza gireceği zaman huzur bulamadığını namazda şikayet edince Cenabı Peygamber ona bunu tavsiye  ediyor namaza girmeden otur Allah’ı böyle zikret bunları yap ha bir ön hazırlık bu işte gönlün,zihnin,duygu ve düşüncelerin temizlenmesi motive olmak,namaza motive olmak ,kendini namaza hazırlamak  ben namaz kılacağım Allah’ın huzuruna varacağım,öyleyse yanlış yapmamalıyım adeta bir plan yapma,kendini hazırlama asıl taharet bu tahareti batıne,özellikle çok istiğfarda bulunma namazdan önce .tevbe ile meşgul olma ve kalbin yumuşaması için selatu selam getirmek,Allah’ın rahmetini algılamaya hazır hale getirmek kalbi muhabbete ,coşkunluğa hazırlamak selatu selamla Allah resulünün muhabbeti olsun ki onu arkasında namaz kılabileyim.Onun cemaatine dahil olayım asıl taharet bu yani elbetteki bugün zahir temizlik misal yani bir mümin için bunu söylemeye bile ben gerek görmüyorum.Böyle bir şeyi ama mümin duygu ve düşüncelerini,halini,tahlil etmeli…tetkik etmeli temizlenmeli. hades ve necesten temizliğin bir parçası da zaten setri avrettede buna değineceğiz.Allah’ın razı olmadığı hertürlü şekilden de mümin temizlenmesi lazım namazda bugün işte misal kıravatla imkan varsa kıravatla namaz kılmak uygun yani Hakkın razı olduğu bir suret bir şekil değil oda istavroz, kravatta fal okları gibi yani şeytanın amellerinden biri bunu çıkartması iyi olur.İşte şapka ile şapkayı ters çevirip namaz kılmak hoş bir şey değil yani oda bir necaset küfrü temsil ediyor ve küfür şiarı ehli küfür tarafından simgeleştirilmiş adeta alet haline getirilmiş yani belirgin bir işaret haline getirilmiş bir kisbet buda bir min külli amelişşeytan sınıfından ve bunu da namazda çıkartılması lazım hatta bana göre camilerin içinde bile asılması caiz değil,camideki füyuzatı engeller yani paratoner gibi camiye gelecek feyzi keser yani camilerin içinde bir o tip şeyler uygun değil, birde ayakkabı uygun değil camiye gelecek feyzi keser yani camilerin içinde bir o tip şeyler uygun değil cami içinde kuranı kerimde Cenab_ı  Hak Hz. Musaya Turi sinaya çıkarken takunyaların çıkar onlarla mukaddes vadiye girme.Camide mukaddes bir yerdir, Allah’ın evidir o ayakkabılarda bir sürü necaset var ayakkabı zulmeti temsil ediyor,temsil olarak da ayakkabı zulümatı temsil eder,ayakkabılardan cami içine girmesi uygun değil oradaki füyuzatı  engeller

büyüklerimiz birgün hatme yapıyorlarmış hatmede bir türlü başlama emri gelmiyor mubarek buyurmuş ki abdestsiz olan mı var yani farkında olmadan abdesti bozulan mı var, herkes kendini bir kontrol etsin,herkes kendini kontrol etmiş abdestlerde bir problem yok oturmuşlar yine şey gelmemiş,ruhaniyet oluşmamış, girememişler hatmeye mübarek buyurmuş yabancı birimi var yani bu işleri inkar eden zikri,fikri,tasavvufu meşayıkı  inkar eden bu  hakikate münkir birisimi var herkes yanındakine baskın bakmışlar  etrafda kimse yok böyle bir yabancı var yine oluşmayınca mübarek buyurmuş tekrar bakın yani bir şey var engelleyen bir şey var sağı solu araştırırken asalıkta asların koyulduğu yerde, asaların konulduğu yerde bir ihvanın bir bastonu mübareğin gözü ona takılmış sormuş bu baston nedir, kimindir filan dervişin biri çıkmış demiş ki benim, nerden buldun bastonu demiş ki bu filanca kişi bana verdi, biri hediye etmiş ona misal nasıl bir kişi o işte o bu yolu münkir birisi sormuşlar işte tanıyor musunuz o demiş ben tanıyorum, ben tanıyorum bu yolun münkiri o münkiri verdiği asa hediye ettiği  asa orda duruyor diye gelecek füyuzatı engelliyor. Telefon kesici gibi füyuzatı kesiyor, enerjiyi kesiyor zikre giremiyorlar şimdi ayakkabılarda böyle caminin içinde ayakkabı hoş değil yani o haces ve neces taharet bölümünde işte bütün bunlardan temizlenmek Allah’ın razı olmayacağı hertürlü kıyafetten, her türlü şekilden temiz olmak bu hal ile namaza girmek bu tabi abdest ve gusülde de dikkati gerektiriyor orda hazırlanma başlıyor yani namaz kılınacak yere gelene kadar taharetimiz düzgün olacak bol su ile taharetlenmeliyiz bir. İki taharetlendikten sonra ya bir bezle,ya selpak peçeteyle neyse kurulanmalıyız bunları bulamazsak elimizi böyle sürüp suyunu alıp çırpmalıyız o damlayan su mustağmeldir o elbise ile namaz olmaz. O su kilodumuza damlıyor, taharet suyu o ıslak elbiseyle biryerlere oturup kalksan oradaki pisliği de çekme özelliği var yapışır ıslak zemine bunun için taharetten sonra kurulamak lazım bir selpak mendille o yıkadığımız bölgeyi kurulayalım, kurulama selpakla olabilir ama bir kağıtla olmaz arkadaşlar yani üzerine yazı tutulabilecek, yazı yazılabilecek ve yazı için yapılmış yazılması için yapılmış olan bir kağıtla kurulama olmaz, bu caiz değil ama selpak her ne kadar kağıt denilse de temizlik amacı ile yapılmış, yazı yazmak için yapılmamış yazı tutan bir şey değil bu yüzden onları kullanmak caiz. Peçete, selpak, tuvalet kağıdı ne diyorsanız bunlarla kurulanacağız taharetten sonra istibraya dikkat edeceğiz ben bugün ki Müslümanlarda istibra  görmüyorum hocam kusura bakmasın ne imamında, ne müezzininde, ne müftüsünde, ne cami cemaatinde istibra yok, istinca yok, gerçek bir taharet yok istibra nedir? bevlimizi yaptıktan sonra , küçük abdestimizi yaptıktan sonra iyice kurulayıp, ya bir kırk adım gezelemek ya oturup kalkmak, sağa şöyle ezmek şeyleri torbaları, öksürmek, hapşırmak ondan sonra tekrar içeriye girip iyice sağmak içeride biriken damlacıkları boşaltılması ondan sonra yeniden kurulanıp taharetlenip abdesti ondan sonra alacağız. çünki o damlacıklar namazda hareket ettiğiniz an mesaneye gelir ve damlayabilirde farkında olmazsan yani adam tuvaletten çıkıyor, hemen çıkar çıkmaz doğru lavaboya abdest alıyor bu uygun değil. Özelliklede ayakda bevl etmek Allah resulü bunu şiddetle men ediyor iblis aleyhillane resulullaha diyorki ki “benim bir süpürgem var bu ayakda bevl edenlerin önüne tutuyorum elbiseleri berbat oluyor.” ayakta bevl etmek kabir azabının ilki bundan başlayacak buyuruyor Sultanul enbiya ayakta bevl etmeyeceğiz bir, mutlak paçalarımızı çemberleyip çoraplarımızı çıkaracağız. Bakın şimdi toplum belki buna alışkın değil. İşte tuaf gelebilir ben bütün Müslümanlara klozeti tavsiye ediyorum klozet kadar taharetlenmede temiz bir şey yok. Evlerinize klozet yaptırın ondaki taharet çok temiz ne üstüne sıçrama ihtimali var ne sağa sola bulaşma ihtimali var ne arkan suyun sıçrama ihtimali var her yönüyle kullanışlı biz biraz takvalık olsun diye şeyleri tercih ediyoruz taşı, takvalıkla filan bir alakası yok takvaya daha uygun şey klozet temizliğe çok uygun işte efendim ona herkes oturuyor sil ya bir şey değil orda selpak bulunduruyorsun tuvalet kağıdı var ol ona sil güzel otur yani klozeti ben tavsiye ediyorum. Önce bu taharete dikkat edeceğiz, istibraya dikkat edeceğiz çorabımızı çıkaracağız tuvalete giderken, paçalarımızı iyi çemberleyecez paça deyince dışarıda elbisemizin paçası ayakkabının topuğuna deyiyorsa namaz olmaz o elbise ile yani bir yandan namazın dışındaki haces, neces yani bu modayla alakalı bir şey değil Allah resulü ashabı kiramın böyle etekleri o zaman entari giyiliyor etekleri uzun olanların eteklerine basar yırtarmış yolda yürürken gider özellikle basarmış onların eteklerini yırtarmış.Bunun için paçalarımıza dikkat edeceğiz yere sürünmeyecek paçalarımız buna özen göstereceğiz yani buda namazın huzuru için, imanın huzuru için gerekli mühim olan paçaları kısltmak. efendimiz böyle tarif ediyor.Taharetten sonra gelip öyle yalap Çalap değil düzgün abdest alacağız suyu yüzümüze çarparak. ötemizi, berimize öyle hemen rastgele astar, yüz olsun, kız olsun, kör olsun hasabı abdest olmaz. Abdestinde adabına tabirine, sünnetine uygun bir şekilde abdest alacağız. Ellerimizi şöyle güzel bileklerimizle birlikte euzu besmele ile araları hilalleyerek ellerimizi yıkayacağız sonradan durup eğer misvak kullanıyorsak güzel abdestten önce abdeste başlamadan dişlerimizi güzel misvaklayalım aralarını temizleyelim misvakla ve yahut macunsuz bir diş fırçası da bu işi görebilir misvakın sihatini vermez ama dişi temizler dişlerimizi güzel misvaklayıp ondan sonra ellerimizi böyle bileklerle hilalleyerek yıkadıktan sonra dolu dolu ağzımıza su üç kere güzelce çalkalayacağız eğer yemekten sonra abdest alıyorsak önceden bir kere çalkalayıp o şeyi yutalım, suyu yutalım çünki onda yemek parçaları ekmek kırıntıları var kanalizasyona gitmesin, ondan sonra abdest almaya başlıyalım ağzımızdaki nimeti oraya boşaltmayalım yani üç sefer güzelce eğer misvak yoksa yanımızda parmaklarımızı kullanacağız bunlarda sünnet, misvakın da sünnetde kullanma adabı var, üstünde misvak olan var mı kalemde olsa göstermek için olur. Şimdi şu misvakı kabul edin şura misvağın açık kısmı misvağı cebimize koyarken böyle koymak sünnet fırça kısmı açık kısmı aşağı gelecek böyle gelirse bu içindeki su ıslanan yer altından akar misvakı çürütür yani tüm mikroplar içine girer.Öyle koyarsan su dışına sızar,misvak kurur,bu yüzden misvağın sünneti böyle aşağı koymak bir, şundan daha kısa misvak kullanmak caiz değil yani on cm diyelim,on cm’den küçük bir misvak kullanmak caiz değil,misvak çok kalın olmayacak sopa değil misvak herkesin serçe parmağı kalınlığında olacak. Ne çok ince ,ne çok kalın misvak seçerken  buna dikkat edin serçe parmağı kalınlığında ve ucu böyle açılmış böyle koyuyoruz .Misvaklanırken misvağı tutarken şu şekilde tutmak sünnet serçe parmağımızı altına dayayıp üst parmağı üstten sanki bir fülüt tutar gibi bir çalgı aletini tutar gibi şu vaziyet tutmak sünnet. Sağ taraftan başlamak ve yukarıdan başlamak sünnet bir aşağı inip, iki yukarı çıkıp,üç aşağıya inip,üç buçukda çıkarmak sünneti bu misvağın ondan sonra tekrar musluğun altında yıkamak öyle cebe koymamak ağızdan çıktığı şekilde cebe koymayacağız yıkayacağız böyle cebimize indireceğiz.Evet ağzımızı dolu dolu çalkaladık parmaklarla yapacaksak bunu misvak yok şu iki parmağı kullanacağız önce sağ tarafı baş parmağı sokup temizleyecez sonra sol tarafa şahadet parmağını sokup dişlerimizi temizleyeceğiz, misvak yoksa parmaklar var misvak erak ağacı denilen bu elimdeki ağaç erek ağacı o ağacın kökünden yapılıyor erek ağacı bulunamazsa, kızılcık ağacından, söğüt ağacındanda, iğde ağacındanda misvak olur bu ağaçlardan da misvak yapılır. Umreye gidenleriniz bilir orda mesela çok satıyorlar dümdüz kalem gibi misvaklar onlar hep söğüt erekde düz bulmak zor bu ağaçdan dümdüz bulmak zor ama söğüt dalları dümdüzdür orada çoğu satılan misvaklar söğüt dalı.Evet burnumuzada üç sefer su verip sol elle sümküreceğiz ondan sonra avucumuzu iyice doldurup yüzümüze çarpmadan yüzümüzün sağından başlayıp güzelce yüzümüze yayacağız.Kıl diplerinden çene altına kadar yüzümüz ıslanacak sakalı kısa olanlar sakallarının içine suyu yedirecekler mesela yavuz (sakalı kısa bir ihvan) diyelim sakalının altını ıslatacak şöyle elleriniz sürtecek sakalı uzun olupda gür olanlar ,sakalı gür uzun üstten sakalını ıslatması kafi ama hilallerse bu sünnet yani oda böyle sakalının altına suyu yedirirse sünnet üç seferde böyle yüzümüzü bol suyla sağdan sola doğru böyle güzelce suyu yedireceğiz. Kışsa mevsim kışsa abdest aldığımız suda soğuksa derk yapmak sünnet. yani ıslak elimiz ile tüy diplerimizi şöyle kollarımızı yıkamadan cildi yumuşatmak tüylerin dibini ıslatmak amacıyla derk sünnet çünkü soğuk suyu vurdunmu ıslatmaz akar gider buda abdestin sünnetlerinden kollarımızı şu dirseklere dikkat ederek iyice yıkayacağız yukardan böyle güzelce üç kere böyle sağımız,solumuzu su dirsek boşluklarını atlamadan çoğu böyle ben bazen bakıyorum camilerde vs.abdest alırken adam şöyle ya şuraları yıkamıyor çukur yerler kuru kalıyor buraların yıkanması lazım üç sefer sağ kolumuzu ve sol kolumuzu yıkayacağız ondan sonra ya kaplama mes yada dörtte bir mes hanifilere göre üç tenin ıslanması,şafilere göre tamamının ıslanması,Hambelilere göre farz bizim meshebimizde hanifilere göre dörtte bir ama fazilet kaplamada,kaplama mesde iki el ile yapılıyor elleri ıslatıp iki eli birden ıslatıp şu üç parmağı yan yana getirip saç dibine böyle yerleştirip serçe parmakla şöyle parmak içleriyle ense köküne,avuç içiylede yanları,şu parmaklar kullanılmadı bunlarda kullanılmadı el tersiyle de enseyi mes etmek bu kaplama mes faziletli kaplama mesin başka bir çeşidi yine efendimizin yaptığı  eli ıslatıp şöyle başın heryerine sürmek mesde dikkat edilecek bir hususda suyu başa yedirmeye gayret etmeyeceğiz.Başın yıkanması değil.İsmi üstünde mes dokunmak ıslak elle,nemli elle başa dokunmak yani bazen böyle görüyoruz camilerde böyle böyle yapıyor yok bu caiz değil yani saçın dibine işlemesi şart değil suyu şöyle yapmak kulakları güzelce yıkayıp ,kulak delikleri küçük olan serçe parmaklarıyla,büyük olan şahadet parmaklarıyla ve enseye mesh etmek hanifilere göre sünnet,şafilere göre bidattir.Şimdi İmam Şafi onu kabul etmemiş,ama İmamı Azama göre sünnettir.Ondan sonrada ayakları serçe parmaklarından başlayıp büyük parmağa doğru hilalleyerek oralarını ve bileklerden yukarı çıkmak ayak bileklerinden ne kadar çok çıkılırsa o kadar faziletli üç sefer üç kere yıkanması sünnet ayaklarıda böyle güzelce ykamak bu şekilde abdest almak Allah’a gönülden dua etmek yani o su misali rahmetiyle seni temizlemesi için Allah’a yalvarma.Abdestte birde dikkat edilecek husus o akan suyun çok fazla böyle üstüne başına damlamaması yani bir adam bir abdest alıyor yıkansa o kadar ıslanmaz yani,bu  hoş değil elbiselere,melbiselere bakıyorsun heryerde su bırakmış yani abdestten sonra bakıyorsun heryerde su bırakmış.Abdestten sonra hanifilere göre kurulanma evla,şafilere göre kurulanırsan necis olur,kurulanmak evla mendinlle kurulandın abdestini kuruladın o mendil cebinde namazın olmaz camiye girerken ayakkabın içine koy niye kullanılmış bir su ile o mendil ıslandı müstü amel oldu.Omüstü amel şey namazda üstünde durmasın ya biryere  ser ya ayakkabın içine bırak çıkarken al abdestide bu şekilde alacağız.Abdestten sonrada imkan dahilinde kurunalanım,su öyle bir yerimize damlamasın,akmasın elbiselerimiz ıslanmasın bu şekilde abdest ve tahareti yaptıkdan sonra temizliğe dikkat ettikten sonra setrü avret,fıkıhda neydi setrü avret göbekle diz kapağı arasını kapatmak  temel olarak bir insan başkalarının toplumun,toplum büyüklerinin yanına çıkamayacağı elbiselerle Allah’ın huzuruna çıkması uygun değil.Bunun için namaz kılarken temiz elbiselerini,güzel elbiselerini giymeli bu Allah’a verdiği değeri gösterir.Mümkünse cübbe giymeli namazda,özelliklede böyle şalvarı olmayanlar için,pantolon giyenler için  namaz da cübbe şart hatta Ömer Nasasuhi Bilmen Cennet mekan ilmihalde de zikretmiş fistan bile giyse diyor onun üstüne cübbe giymesi güzeldir alttan giydiği elbisesi  fistan bile olsa cübbe daha setr edici daha örtücüdür.

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN 2011 TEMMUZ SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR

Bu kategoriden diğerleri: « NAMAZ -6- NAMAZ -4- »

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort