JoomlaLock.com All4Share.net

PEYGAMBER OLUP OLMADIĞINDA İHTİLAF BULUNAN KİMSELER -2

Peygamber Olup Olmadığından 2

Peygamber Olup Olmadığında İhtilaf Bulunan Kimseler -2 - Mine Şimşek

Sayı : 117 - Eylül 2017

 

Peygamber Olup Olmadığında İhtilaf Bulunan Kimseler -2

 

Lokman (as) ve Kısaca Hayatı:

Kuran’ı Kerim’in otuz birinci suresine kendi ismi verilmiştir. Arabistan’ın umman tarafında yaşadığı, kendisine hikmet verilip, Davud (as) ile görüşüp ondan ilim öğrendiğini, Davud’a (as) peygamberlik bildirilmeden önce kadı olduğu, İsrailoğullarına fetva verdiği Davud’a (as) peygamberlik bildirildikten sonra da fetva vermeyi bırakıp Davud peygamberin sohbetlerine devam ettiği rivayet edilmektedir.

Birkaç ayeti Kerime’de Cenabı Hak (cc): “Andolsun ki biz Lokmana (Allaha şükretmesi için) hikmet verdik. Şükrederse ancak kendi faidesi için şükretmiş olur. Kimde (isyan ve itaatsizlikle) nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir hem de övülmeye layıktır.” (Lokman 12)

“Hani Lokman oğluna öğüt vererek: “Ey yavrucuğum! Allah’a ortak koşma çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür. Yavrucuğum! Şüphesiz ki yapılan iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa hem de kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir.” buyrulmaktadır. (Lokman 13-16)

Lokman hekime sen bu hale nasıl geldin dediklerinde: “Doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek, lüzumsuz söz ve işi terk etmekle.“ cevabını vermiştir. Hikmetli sözleri arasında şunlar vardır: “Dört zaman da dört şeyi korumak gerekir.” 

1) Namazda, gönlü. 

2) Halk arasında, dili.

3) Yiyip içmede, boğazı.

4) Bir kimsenin evine girince, gözü.

“İki şey akıldan hiçbir zaman çıkarılmamalıdır. Allah’ü Teala ve ölüm.”

Oğluna nasihatları şunlardır:

“Ey oğlum! Dünya derin deniz gibidir çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.” 

“Ey oğlum! Âlimlere karşı öğünme. Akılsızlarla inatlaşma. Gösteriş yapmak için ilim öğrenme. İhtiyacım yok diyerek de ilmi terk etme.” “Ey oğlum! Allahü Teala’yı hatırlatan insanları görürsen onlarla otur. Âlim olsan da ilmin faydasını görürsün. Sen ehli isen sana öğretirler. Allahü Teala onlara olan rahmetinden seni de faydalandırır.” “Allahü Teala’yı zikretmeyenleri görürsen onlardan uzak dur. Ey oğul! Kötü huydan ve gönül dağınıklığından sakın.” “Sakın sabırsız olma yoksa arkadaş bulamazsın.” “Sıkıntılara katlan ve yalandan sakın bununla hayanı değerini ve makamını kaybedersin.” “Kazaya razı ol ve Allah’ü Teala’nın sana verdiği rızka kanaat et.” “Ey oğul! Tevbeyi yarına bırakma çünkü ölüm ansızın gelebilir.” “Sükut etmekle pişman olmazsın, söz gümüş ise sükut altındır.” “Ey oğul! Alimlerin meclisine devam et, bahar yağmuru ile yeryüzünü yeşillendiren Allah’ü Teala alimlerin meclisindeki hikmet nuru ile de müminlerin kalbini aydınlatır. Ey oğul! Merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söz söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkar olur, diline hakim olmayan pişman olur.“ buyurmuştur.

 

Zülkarneyn (as) ve Kısaca Hayatı:

Kur’an-ı Kerim’de Zülkar-neyn’den (as) Cenabı Hak (cc) övgüyle bahsetmiştir. Hazreti Zülkarneyn üstün yeteneklere geniş ve kudret imkanlara sahip, bilgili, dünya corafyasının bir kısmını bilen ve ilahi yardıma mazhar olan bir kişi olup ahiret gününe kesin iman eden iyi ahlaklı bir zâttır. Zülkarneyn ismi (perçem, tepe, zaman) manalarına gelen dünyayı çokça dolaşması ayrıca saçının iki yanında örgülü olması, nuru, şafaati dolayısıyla bu lakabı almıştır. Bazı âlimlerin rivayetlerine göre Yahudilerden birkaç kişi peygamberimizin yanına gelerek Zülkarneyn’in kim olduğunu sormuşlardır, bunun üzerine ayet nazil olmuştur.

Ayeti kerime’de: “Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn’den soruyorlar. De ki: ‘Size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz yeryüzünde onun için sağlam bir mekan ve orada istediği gibi hareket edeceği yönetim hürriyeti hazırladık. Ve kendisine (muhtaç olduğu) her şeyden bir sebep verdik. (Ulaşmak istediği her şeye ulaşmanın yolunu aracı verdik.) O da kendisini (batıl ülkelere ulaştıracak) bir yol tuttu...” (Kehf 18-83-98) buyrulmuştur.

İsimlerini bilip bilmediğimiz her ne kadar peygamberler dünyayı şereflendirmiş yaşamış ise Rabbim hepsinden razı olsun, zerreler adedince rahmet olsun.

 

Yazar: Mine Şimşek

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort