JoomlaLock.com All4Share.net

Temmuz 2018 Mukaddime

Temmuz 2018

Sayı: 127 - Temmuz 2018

 

Dergimizin kıymetli okuyucuları;

Yeni ve dopdolu içeriği ile Temmuz ayı dergimizde birlikteyiz.

Rabbimiz’e (cc) nihayetsiz hamd ve senalar olsun. Habibi’ne (sav), Habibi’nin âline, ashabına, etbaına ve kamil varislerine nihayetsiz salat ve selam olsun.

Ülke olarak büyük bir imtihandan geçtik. Cenabı Hakk’ın lutfu ve inayetiyle ehli küfrün ve zalimlerin istediği olmadı. Âdeta yedi düvel bir araya geldi. Fakat sonuç alamadılar. Gönlünde küfre, zulme, nifağa meyletmeyen basiretli müslümanların gayretiyle bu badireyi de atlatmış olduk. 

Belki her şey arzulandığı gibi olmadı. Fakat halimize, yaşantımıza, ahlakımıza oranla bu elde edilen sonuç tamamen lutf-i İlâhi olarak kabul edilmelidir. Toplumumuzun genel yaşantısı itiba-riyle bize adeta bir fırsat daha verildi. Artık Hakk’ın rızasına uygun bir yaşantı ve yönetim şekline geçmek için sağlam adımların atılabileceği imkanlar müslümanların eline geçmiş oldu. Bundan sonra yapılacak en mühim şey maddi beklentileri bir tarafa bırakıp, birilerinden de beklentilere kapılmadan her aklı selim sahibi müslüman Hakk’ı razı etmek için elini taşın altına koymalıdır.

Sadece oy verdik bundan sonrası idarecilere aittir, mantığı yanlış bir mantıktır. Evet, onlara oy verdik ve verdiğimiz oyun karşılığında bize verdikleri sözleri tutmaları için onları denetleme vazifemizi millet olarak yerine getirmeliyiz. 

Bencilliği bir tarafa bırakmalıyız. Bir güzelliği kendimiz için istediğimiz gibi kardeşlerimiz için de istemeliyiz ve bu isteklerimiz milletimizin ve ümmet-i Muhammedin ekser çoğunluğunun men-faatine olmalıdır. 

Yöneticilerimizi hayır namına yap-tıkları hizmetlerinde desteklerken, şerre kapı açabilecek işlerinde de onları ciddi bir şekilde uyarabilmeliyiz. 

Bütün bunları yaparken en önemli işimizin “kulluk” olduğunu unutmayalım. Artık hasılat elde edildi. Herkes makam-larına geçti. Şimdi hizmet zamanı diyip asli vazifelerimize dönmeliyiz.

Günümüzde politika bizleri öyle kaplamış ki seçim oluyor, bitiyor. Bizler bir dahaki seçime kadar onu konuşuyoruz. İyi de kardeşim bizim konuşmamızın artık ne ehemmiyeti var? Eğer seçtiklerimiz iyi ise zaten gereken hizmeti yapacaklardır. Yok eğer başımıza getirdiklerimiz bozuk ise zaten beş sene bize zulmedecekler. Sürekli bunları konuşmanın âlemi ne?

Yani demek istiyoruz ki, Rabbimiz bize kulluk yapmamızı emretmiş. Güzel kulluk yapacakları da ödüllendireceğini buyurmuş. Bizler eğer Allah Teâlâ Hazretleri’ne kulluğumuzu O’nun razı olacağı şekilde yaparsak, bunun gönül hoşluğu ile dua ve niyazda bulunursak O (cc) merhametlilerin en merhametlisidir; hakkımızdaki kararını değiştirecektir. Kötü idareciler başımızda ise onları def edecektir. Allah için düşünelim bu-günümüz dünümüzden daha iyi değil mi? Bizler rızayı İlâhi’yi kastederek güzel ameller yapmaya devam edersek Rabbimiz, inşaallah, daha iyi günleri bizlere gösterecektir.

Dolayısıyla bize düşen vazife sürekli olarak yapılan kısır siyasi tartışmalardan uzak kalmaktır. İyi işler yapanlara dua etmek, kötü işler yapanları da Allah’a havale etmektir. Bu kısır tartışmalara dini meselelerde de dikkat etmemiz gerekir. Ehlisünnet dışı görüşleri olan, farklı niyetlerdeki insanlarla da tartışmaktan kaçınalım. Çünkü büyüklerimiz buyur-muşlar ki, “Ahmağa laf anlatmak kubbede ceviz tutturmak gibidir.” Bunlarla da zamanımızı boşa harcamayalım.

Bilgisizliğinden veya imkansızlığın-dan dolayı Hak’tan uzaklaşmış, fakat bir güzel nasihate muhtaç binlerce insanımız var. Onlara ulaşmaya çalışalım. “Bir insanı kurtarmak alemi kurtarmak gibidir.” buyurmuşlar. Biz bunları yapmaya sa’y edelim ve mükafatımızı Rabbimiz’den bekleyelim. 

Allah (cc) yâr olsun, kalbler beraber olsun. 

Allah’a (cc) emanet olunuz...

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort