JoomlaLock.com All4Share.net

ALLAH’A YALVARIŞ

Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var! (Furkan, 25/77)

Duâ edin kabul edeyim. (Mü’min, 40/60)

Gece-gündüz münacaat ve inleme içinde geçen bir ömür görmek isteyen, Resûlullah’ın hayatına baksın! Baksın ve insanlık, duânın ne demek olduğunu, duâ etmenin âdâbını ve duânın, insana maddî-manevî kazandırdıklarını görsün, görsün ve ibret alsın. Allah Resûlü, duâlarını hayatının içine paylaştırmış ve hep bu nurdan kristaller üzerinde yürümüştür. Duâ, O’nun dudaklarından eksik olmayan virdi, gönlünde tütüp duran âh u efganıydı. O, bir an dahi duâsız olmamış, dudaklarını ıslatan bu kevser dolu kadeh, hiçbir zaman elinden düşmemişti. Aksiyon adamıydı, muhakeme insanıydı; fakat ibadet ve duâda da eşimenendi yoktu…

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Rabbim, Allah’ım; Seni bütün fikrimle tanır, sana tam bir kanaatle inanır, sana bütün ruhumla güvenir, seni bütün kalbimle sever, sana bütün mevcudiyetimle sarılırım. Her muamelesi güzel Allah’ım; bu küçük kul’unun ilticasını; kulluğunu yalvarırım kabul buyur. Annem, babam ve bana bakanlara hakkımda hayırlı fikirler, emeller ilham et ve onları mükâfatla, onların gayretlerini ve o gayrete liyakatimi arttır ve onların sabırlarını ve o sabrı suiistimal etmeyecek surette itaatimi artır, onların emekleri ve benim kıymetli günlerim boşa gitmesin.

Her zaif sesi işiten, her biçare dileği dinleyen, her küçük niyeti kıymetlendiren büyük Allah’ım; sana söylemek, seninle söyleşmek istiyorum. Bu vesile ile senin yüksek şanını anlamak minnettarlığımı, alâkalarımı, sana olan ihtiyacımı, düşkünlüğümü arz, sana bütün kalbimle, hissimle, teslimiyetimle ibadet etmek ve ancak bu suretle vicdanımı doyurmak, kalbimi kuvvetlendirmek, boşluklarımı doldurmak ve ruhumu dinlendirmek istiyorum. Ancak bu suretle ferahlamak, rahatlamak istiyorum. Hem de önünde vazifelerimi ikrar etmek ve sana küçük kalbimi de olduğu gibi açmak istiyorum. İlk vazifem ve emelim sana şükretmek ve senden af dilemektir. Sayısız nimetlerinin şükrünü aczim kadar kabul, bilir bilmez işlediğim günahlarımı affet.

Her yarattığını seven, yetiştiren, kemallendiren, koruyan, doyuran hatta nazlandıran Sensin, her histen evvel, acıman vardır ve acılarımızı Sana duyuran alâkaların vardır. Her yarattığına hiç ayırdetmeksizin Rahmaniyetinle acırsın, Rahmet edersin nimetlerini esirgemezsin ve her zerre iyiliği rahmetinle karşılayıp büyük mükâfatlarla kıymetlendirirsin, bütün kullarını seversin, yaratılmamıza sebep de bu sevgidir.

Güzel Allah’ım bizi de daima bu muhabbete lâyık halde bulundur. Bize bizden yakınsın. Her yakınımızın yakınlığı sendedir. Herkeste tecelli eden alâka Sendedir. Yüzüme gülen her yüzdeki tatlılık Sendedir. Etrafımda uzanan şefkatli eller Sendedir. Sen istemedikçe kimse uzanmaz, Sen vermedikçe kimse vermez, Sen bakmadıkça kimse bakmaz, herkeste tecelli eden yardım ve koruyuş Sendendir.

Bizi bizden çok seversin. Hele çocuklara, acizlere, biçarelere olan yakınlığın hepsinden üstündür. Elin üstlerinden hiç çekilmez, onlara yardımı âleme ganimet kılarsın. Anne Babaya kuvvet ver, saadet ver, selamet ver,

Yarabbi, komşumu kendim gibi sevecek kadar bir his ver her insanı komşu sayacak kadar yüksek bir alâka ver. Yalnız kendini düşünen hodgâm, yalnız nefsini seven Seni sevemez, nefsi için Sana bakan Sana varamaz. Yolunun her adımı feragat ister. Mahlûkunu inciten Seni incitir. Mahlûka hor bakan Sana hor bakar. Seni her yâr sayanı aziz sayanı benimsersin.

Yerde gökte her ne varsa hepsi Senin öz malındır. Sevgiler aziz şeylerindir. Bütün mevcudatın varı ve varlığı da yalnız Sensin. Sevgilerim Senden ve sevgilerim Sanadır. Bu sevgiyi her şeyden üstün tutmayı emrettiğin gibi müyesser de eyle. Her sevdiğim şeyi Senin eşsiz sevgin yoluna vakfedebileyim. Senin için yaşayayım Senin için çalışayım.

Yarabbi beni mert bir uzuv kıl. Beni cömert ve fazilette fedakâr bir insan kıl. Sana güvenen kendini unutur. Düşüncesi hep gayp olur. Yarabbi hayatta sevdiğin yolu tercih edeyim, dürüst olayım, temiz, nezih hareket edeyim, verdiğin işleri işleyeyim. Yarabbi beni hayatta hayra alet et, şerden şerirden koru; zilletten, hicaptan koru. İman ederim ki amalimin hesabını görecek Sensin, doğruların yardımcısı Sensin, İman ederim ki dünyada da ahirette de beni bahtiyar edecek Sensin. Ancak Sana kulluk ederim ve ancak Senden yardım dilerim. Senin verdiğini kimse alamaz ve Sen vermedikçe kimse veremez, Senin yükselttiğini kimse alçaltamaz, Senin alçalttığını kimse yükseltemez. Hiçbir emek boşa gitmez, hiçbir ızdırap nimetsiz kalmaz, her muzdarip nefis Sana erişir, Sana uzanan el boş dönmez. Her kulunun azabından, eleminden eza duyarsın, her kulunun saadetinden haz alırsın, her mahlukuna doğru birer yolun vardır. Her kalpte Sana bir yol vardır, her kalpte söyleyen Sensin, her kalpte dinleyen Sensin, her kalpte yaşayan, her kalbi yaşatan Sensin, her fikri aydınlatan, her kalbi feyizleyen Sensin.

Yarabbi, gazabına uğramışların yolundan, şaşkınların akıbetinden bizi sakla. Allah’ım hamdolsun duamı ettim, hamdolsun kendimi Sana teslim ettim, sahibim, Rabbim, velim, dostum her kıymetli şeyim Sensin ve Sen bana kâfisin. İlticamı kabul et, duamı kabul et; Amin.

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN 2011 ARALIK SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort