JoomlaLock.com All4Share.net

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ HAZRETLERİ

Ehl-i Beyt-i Resulûllah (sav) Efendimiz’in, Hz. Hüseyin (ra) koluyla silsiley-i tayyibesinden, 27.batın torunu olan Babadereli Ahmed Efendi Hazretleri. 1890 yılında ailesinin Bingöl’ün Sevkar köyünden  Hınıs’ın Akgelin köyüne hicreti esnasında  validesi Ahmed Efendi’ye hamiledir. Doğum belirtileri başlar. Hemen çadır kurulur, validesi çok sıkılır haya eder ve Rabbine niyazda bulunur: “Ya Rabbi şu insanları benden uzaklaştır.” Yüce Rabbimiz duasını kabul eder ve olay şöyle gelişir:

Vadinin birisinden imdat sesleri gelmeye başlar. Hemen sese doğru giderler, sesin nereden geldiğini ararlar ama hiç kimseyi bulamazlar ve dönerler. Döndüklerinde  Molla Ahmed Efendi dünyaya gelmiştir ve binlerce kuşun çadırın  etrafında uçuşunu görürler ve hayret ederler. Babası Seyyid Molla Resul Efendi, Rabbine şükreder ve şöyle der: “Bu çoçuk çok büyük insan olacak ve insanlara çok büyük faidesi olacak Yüce Allah uzun ömürler versin.”

Elbetteki Yüce Rabbimiz’in veli kullarının dünyaya teşriflerinde bir takım alametleri zuhur etmiştir. Künyesi ile birlikte asıl adı Seyyid Ahmed Hafuziddin’dir. Babası Seyyid Molla Resul Efendi Hazretleri Bingöl’ün Sevkar köyünde mukim, ehl-i hal, ehl-i ilim ve ehl-i irşat sahibi bir zat idi.

Babadereli Seyyid Ahmed Efendi Hazretleri yedi yaşında iken babası ona yeni elbise alır ve Ahmed Efendi o elbiseyi giyinir ve köyde dolaşmaya başlar o esnada köyde kavga eden çocukların darbesiyle Ahmed Efendi Hazretleri’nin ayağı kırılır ve giyinmiş olduğu o yeni elbiseyi çıkarır ve bir daha o elbiseyi giyinmez. İlim tahsiline başlar. Batınî ve zahirî ilim derslerini yedi yaşından itibaren babası Seyyid Molla Resul Efendi Hazretlerinden alarak otuz yaşında icazet almıştır.

Seyyid Ahmed Efendi Hazretleri Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Ağa köyü, Saltaş köyü; Yavi beldesinde Karaşeyh köyü, Şeyhhasan köyü ve Babaderesi köyünde irşad ve ilim ışığını yaymaya devam ettiler. Elli beş yıl süreyle ilim tedris eylemiş Arabî ilimlerde çok sayıda mücaz yetiştirmiştir. Babadereli Molla Ahmed Efendi Hazretleri’ nin yetiştirdiği talebelerden bazıları yurdun değişik bölgelerinde ve yurt dışında hizmete devam etmişlerdir. Bunlardan bir kısmının isimlerini zikretmek gerekirse:

Seyyid Molla Hatip Efendi
Erzurumlu Havace Muhammed Said Efendi (Suriye)
Bingöllü Havace Muhammed Efendi
Bingöllü küçük Havace Muhammed Efendi
Molla Hüseyin Efendi
İsmail Efendi
Yavili Hafız Osman Mihrali Efendi
Muhammed Halis Efendi (Eski Çat Müftüsü)
Budaklar köyünden Molla Halıt Efendi
Yavili Molla Muhammed Efendi
Köselerli Molla Necmettin Efendi
Köselerli Molla Muhammed Efendi
Yavili Hafız Ahmed Efendi
Ağa köylü İsmail Efendi.

Doğum anı dahil olmak üzere pek çok keramet ve fevkalede hali görülen bir zat idi. Bunlardan bir kaçı şöyle: Seyyid Ahmet Efendi Hazretleri Babaderesi köyünden Erzurum’a geliyor ve aynı gün Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri de Erzurum merkeze bağlı Dutcu köyüne davetli olarak gelmiştir. Yemek için sofra kurulacak. Ev sahibi Alvarlı Efe Hazretleri’ne; “Efem sofrayı kuralım.”der. Efe Hazretleri: “Biraz daha bekleyelim gelen misafirimiz var.” der. Aynı dakikalarda    Babadereli Molla Ahmed Efendi Hazretleri de şoförüne; “Biraz daha hızlı sür, bizi bekleyen var.” diye seslenir. Ve Dutcu köyüne yaklaşırlar. Babadereli, Efe Hazretleri şoföre Dutcu’ya gidelim, der. Alvarlı Efe Hazretleri’nin misafir olduğu eve giderler ve ordaki cemaat, “Demekki misafirimiz Babadereli Ahmed Efendi imiş.” derler. Babadereli Molla Ahmed Efendi’nin yanındakilerde, “Demekki Alvarlı Efe Hazretleri bekliyormuş.” diye içlerinden geçirirler.

Babadereli Molla Ahmed Efendi oğlu Abdulgafur Hocaefendi ve birkaç talebesiyle birlikte Bingöl’e gider  ve güzergahı Karlıova’ya bağlı bir köyden geçmektedir. O köy halkı Efe Hazretleri’ni görürler ve köylerine davet ederler. Efe Hazretleri gitmemek için kararlıdır ama çok ısrar ederler. Oğlu babasına; “Efem eğer biz bunların davetini kabul etmezsek küserler.” diye ricada bulunur. Efe Hazretleri; “O zaman ben hiçbir eve girmem, köyün içinde açık bir alanda otururum.” diye şart koşar. Onu seven dostları hemen köyün içinde açık bir alana halı sererler. Efe Hazretleri hemen vaaz etmeye başlar. Efe’nin köye geldiğini duyan sevenleri ve köy halkı o an dışarıdadırlar. Efe’nin vaazını dinlerler. Yüce Mevla’nın emriyle zelzele olur, toz duman birbirine karışır. Oğlu Abdulgafur Hocaefendi babasını aramaya başlar. Efe Hazretleri, “Korkma Abdulgafur. Ben buradayım.” diye seslenir oğluna. Toz duman çekildikten sonra Efe Hazretleri şimdi kimin evi musaitse eve gidelim, der. Bir iki saat sonra yakın çevre köylerden ölüm haberleri gelmeye başlar. Ama Efe Hazretleri’nin misafir olduğu köyden hiçbir insan ölmemiştir. Bu zelzele Varto zelzelesidir.
Babadereli  Molla Ahmed Efendi Hazretleri ömrünü ilme ve talebe yetiştirmeye adamıştı. En son ikamet yeri olan ve maruf ismini aldığı Çat’ın Babaderesi köyünde  3 Haziran 1977 senesinde vefat etmiştir. Vefatı yakınlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Yurdun dört bir yanından gelen büyük zatlar,   yakınları, müritleri ve sevenleri Babadereli Molla Ahmed Efendi’ye son görevlerini yapmak için Babaderesi köyüne akın etmişlerdir. Cenaze namazını oğlu Abdulgafur Has Hocaefendi kıldırdı. Cenazesi Babaderesi camiinin avlusuna defnedilmiştir.

Ahmed Efendi Hazretleri’nin talim ve irşad sahibi olan erkek çocuklarının isimleri şöyledir:

Seyyid Muhammed Zeki Efendi
Seyyid Abdulcelil Efendi
Seyyid Muhammed Said Efendi
Seyyid Abdulgafur Efendi
Seyyid Muhammed Mazhar Efendi
Seyyid Muhammed Cevat Efendi
Seyyid Muhammed Baba Efendi
Evlatlarından yalnız Muhammed Baba Efendi hayatta ve Bursa’dadır.

GÜLZÂR-I HÂCEGÂN DERGİSİ'NİN 2009 TEMMUZ SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort